Wikipedija:Šabloni za održavanje

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Prečice:
WP:ST
WP:PŠZO
WP:ŠABZOD

Wikipedija je vrlo opsežan i složen projekt koji, osim klasičnog enciklopedijskog rada, uključuje i različite administrativne poslove i one održavanja projekta. Iako su administratori ti koji izvršavaju veliku većinu odluka oko samog održavanja projekta, svi korisnici imaju mogućnost i obvezu brinuti se o njegovom održavanju, u granicama ovlaštenja onih korisničkih skupina kojima pripadaju. Ti poslovu su različiti, od jednostavnog ispravljanja tipfelera pa sve do složenih rasprava oko neutralne točke nekog članka.

Kako bi svi ti poslovi bili donekle jednostavniji ili kako bi se administratorima ukazalo na potrebu intervencije u određenim člancima, srpskohrvatska Wikipedija ima cijelu seriju tzv. šablona za održavanje, pomoći kojih se ukazuje na određeno pitanje (ili problem) u konkretnom članku, a koje iziskuje intervenciju. Šablonima se mogu koristiti svi, od neprijavljenih korisnika do administratora, a služe kao pomoćno sredstvo bilo za izvršenje neke radnje, bilo za pokretanje rasprave. Isti se odnose na različite aspekte održavanja projekta, od stila i pravopisa, preko spajanja i razdvajanja članaka pa do ozbiljnih problema oko neutralnosti ili referenciranosti samih članaka. Sukladno tim aspektima, šabloni su kategorizirani u nekoliko skupina (prema bojama), a popis istih nalazi se u ovom članku, kako bi korisnici imali lakši pristup istima. Ukoliko se s vremenom pojavi potreba, novi šabloni se mogu stvarati, čime je naglašeno kako se ovdje ne radi o zatvorenom popisu šablona za slike.

Uređivački zahvati[uredi | uredi kod]

U ovu skupinu šablona za održavanje spadaju svi oni koji upućuju na to da određenom članku treba dorada. Zahtjevi za doradom mogu, kao što je vidljivo iz spiska šablona, biti različiti, od općeg usklađivanja sa stilom i standardima, do konkretnih problema poput afrikata, neprevedenog teksta ili nepostojanja poveznica. Svi šabloni iz ove skupine označeni su žutom bojom.

{{Šablon:Sređivanje}}[uredi | uredi kod]

Vidi takođe: Wikipedia:Sređivanje
Opći šablon koji ukazuje da konkretni članak ne udovoljava stilskim smjernicama i standardima ove Wikipedije. Razlozi upotrebe mogu biti općeniti, ali i konkretni, s tim da se u potonjim slučajevima ovaj članak treba koristiti samo ako ne postoji alternativni šablon koji se bavi tom konkretnom problematikom. Razlozi njegove upotrebe moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom prikladnom mjestu.


{{Šablon:Afrikati}}[uredi | uredi kod]

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada članku nedostaju afrikati na potrebnim mjestima. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.

{{Šablon:Prijevod}}[uredi | uredi kod]

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, koristi kada je cijeli članak ili dio članka ostao nepreveden s nekog od jezika koji nije srpskohrvatski. Kako se potpuno neprevedeni članci načelno brišu, mole se korisnici koji postavljaju neprevedeni tekst da posebno naznače, bilo u sažetku bilo na stranici za razgovor članka, da imaju namjeru prevesti tekst u doglednom vremenskom periodu. Isto se odnosi za pojedine pasuse, koji mogu biti ili prevedeni, ili uklonjeni iz teksta. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.


{{Šablon:Wikipoveznice}}[uredi | uredi kod]

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada u članku nedostaju interne poveznice. Šablon bi se trebao koristiti samo u onim slučajevima kada je nedostatak poveznica u članku ili jednom većem pasusu toliko očit da to predstavlja problem u povezivanju tog članka s ostalima na Wikipediji. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.


{{Šablon:Kategorizacija}}[uredi | uredi kod]

Šablon koji se, kako i stoji u samom tekstu, stavlja kada u članku nedostaju kategorije ili kada su one loše postavljene. Šablon bi se trebao koristiti kada kategorija, dakle, uopće nema ili kada su one potpuno promašene u odnosu na samu temu članka. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.


Problematičnost članka[uredi | uredi kod]

U ovu skupinu šablona za održavanje spadaju svi oni koji upućuju na to da u konkretnom članku postoji ozbiljniji problem koji se tiče samog sadržaja ili njegove enciklopedičnosti; dakle, ovdje ne spadaju članci kojima treba sređivanje jer se u pravilu radi o sređenim člancima, ali koji manifestiraju neki drugi problem. Među najčešće probleme spadaju pitanje neutralnosti članka ili problemi s izvorima. Svi šabloni iz ove skupine označeni su narančastom bojom.

{{Šablon:Neutralnost}}[uredi | uredi kod]

Kao što i sam naziv govori, ovaj šablon se koristi kada netko od korisnika smatra da određeni članak nije napisan dovoljno objektivno, odnosno da je pristran. Pristranost se može manifestirati na različite načine, bilo preko pretjerane hvale ili kritike, bilo preko zastupljenosti samo jednog kuta gledišta, bilo preko ignoriranja i namjernog zatajivanja određenih podataka s ciljem stvaranja određene slike. Isto tako, pristranost članka može se ogledati i preko specifične terminologije, hiperbola ili eufemizama, preko kojih se nastoji pojačati ili umanjiti dojam. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.

{{Šablon:Originalno istraživanje}}[uredi | uredi kod]

Šablon se koristi kada je članak, ili pak dio članka, zapravo originalno autorovo istraživanje ili zaključivanje, bez potvrde ili mogućnosti potvrde od strane nepristranih izvora. Za više informacija o navedenim pitanjima, konzultirati priložene poveznice. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.

{{Šablon:Točnost}}[uredi | uredi kod]

Šablon se koristi kada članak ili dio istog sadrži informacije čija je točnost, zbog ovih ili onih razloga, osporena ili kada postoje opravdane sumnje da članak iznosi lažne informacije o dotičnoj temi ili nekom od događaja spomenutih u članku. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.

{{Šablon:Zastario}}[uredi | uredi kod]

Šablon se koristi kada članak ili dio istog sadrži informacije koje su, zbog proteka vremena i neažuriranosti, zastarjele i samim time ili netočne ili neaktualne. Razlozi korištenja ne moraju biti posebnoo obrazlagani, ako je razvidno iz samog članka da već duže vrijeme ne postoje aktualni podaci.

{{Šablon:Nedostaju izvori}}[uredi | uredi kod]

Šablon se koristi u onim člancima koji uopće nemaju izvora (u vidu web izvora, knjiške literature, članaka, itd.) ili čiji dijelovi nemaju izvora. Ipak, ukoliko su pojedine rečenice ili manji dijelovi teksta sporni, a članak je inače dobro referenciran, ne treba koristiti ovaj šablon već {{fact}}. Razlozi korištenja ne moraju biti posebno obrazlagani jer šablon govori sam za sebe, ali moraju biti razvidni iz pregleda samog teksta.

{{Šablon:Zaštita stranice}}[uredi | uredi kod]

Šablon se koristi na člancima i stranicama na kojima se zahtjeva zaštita od izmjena od strane neprijavljenih korisnika ili novih računa. Stranice označene ovim šablonom kategoriziraju se u Kategoriju:Članci predloženi za zaštitu, a potom zaštite u Kategoriju:Zaštićene stranice za neprijavljene suradnike. Šablon koristiti na stranicama i člancima koji su neprestalna meta vandalizama.


Pitanje brisanja[uredi | uredi kod]

Iako slobodna enciklopedija, Wikipedija ima određene standarde koji moraju biti zadovoljeni kako bi članak mogao ostati na njoj. Standardi su različiti, a tiču se, između ostalog, duljine, sređenosti, relevantnosti teme i sličnoga. Ukoliko netko od korisnika smatra da članak, zbog nekog od razloga, treba biti obrisan, dužan je postaviti jedan od navedenih šablona, ovisno o tome koji je najbolje prilagođen situaciji. Nakon obrazloženog postavljanja, zajednica će razmotriti argumente te u najbržem mogućem roku donijeti odluku o brisanju, preuređivanju ili zadržavanju članka. Svi šabloni iz ove skupine označeni su crvenom bojom.

{{Šablon:Brzo brisanje}}[uredi | uredi kod]

Temeljni šablon za brisanje, ujedno i najopćenitiji. Kao što i sam tekst govori, dodaje se u one članke za koje pojedini korisnik smatra da bi trebali biti obrisani, a nerijetko se koristi u paru sa šablonom {{Osporeno brisanje}}, koji se koristi kada se predloženo brisanje želi osporiti. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na u samom šablonu, na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.

{{Šablon:Sporna autorska prava}}[uredi | uredi kod]

Iako je Wikipedija slobodna enciklopedija i dozvoljava preuzimanje svog sadržaja, upravo zbog toga njezin sadržaj ne smije biti opterećen nikakvim autorskim pravima, odnosno mora biti djelo samih autora, koji postavljanjem tog sadržaja na Wikipediju dozvoljavaju njegovu uporabu sukladno Creative Commons i GFDL licencama. Ukoliko je bilo koji članak, ili pak samo njegov dio, tuđe djelo koje se koristi bez dozvole, dakle predstavlja kršenje aurotskih prava, isti mora biti obrisan ili uklonjen po kratkom postupku. Razlozi korištenja ovog članka ne moraju biti posebno obrazloženi, ali korisnik koji ukazuje na ovo dužan je prezentirati dokaze koji nedvosmisleno potkrepljuju zahtjev.


{{Šablon:Neprikladan sadržaj}}[uredi | uredi kod]

Šablon koji se koristi kada konkretni članak ne udovoljava u potpunosti Wikipedijinim standardima i može ga se smatrati kandidatom za brisanje, ali kada se zbog određenih razloga na njemu mogu izvršiti određene promjene, nakon kojih bi članak zadovoljavao kriterije ostanka. Dakle, ovaj šablon treba izbjegavati u slučajevima kada je sporno pitanje autorskih prava ili relevantnosti teme, a koristiti ga onda kada članak ne udovoljava stilskim kriterijma u toj mjeri da ga se ne isplati preuređivati, već brisati ako ne bude sređen. Ovi članci premještaju se na stranicu za razgovor i dobivaju sedmodnevni rok unutar kojega moraju biti sređeni, nakon čega se brišu. Razlozi njegova korištenja moraju biti obrazloženi na u samom šablonu, na stranici za razgovor konkretnog članka ili na nekom drugom, prikladnom mjestu.


Reorganizacija[uredi | uredi kod]

Na Wikipediji se, zbog slobode u uređivanju, mogu javiti različite situacije u kojima je potrebno reorganizirati članke ili njihov sadržaj. Bilo da se radi o duplikatima, bilo o spajanju ili razdvajanju, ovakve situacije zahtijevaju razrješenje u što kraćem roku kako bi problemi što prije i što bolje riješili, a tekstovi dobili svoje prikladno mjesto na projektu. Šabloni iz ove skupine upućuju na te probleme i sugeriraju njihovu soluciju. Svi šabloni iz ove skupine označeni su ljubičastom bojom.

{{Šablon:Dvojnik}}[uredi | uredi kod]

Kada se dogodi situacija da o istoj temi postoje dva identična ili gotovo identična članka, onda se radi o duplikatima. U takvim situacijama koristi se ovaj šablon kako bi ukazao na postojeći problem, a ujedno i istaknuo o kojim se člancima radi. Prilikom uklanjanja duplikata, valjalo bi se, prije svega, voditi prema kvaliteti dvaju članaka (i prednost dati onom kvalitetnijem), a ukoliko je ona ista, prema vremenu nastanka članka (i prednost dati ranije napisanom članku). Što se tiče drugog članka, njegov sadržaj, ukoliko je to svrsishodno i moguće, trebao bi se uklopiti u glavni članak ili, ukoliko je ovakav rasplet nemoguć, pobrisati uz kreiranje preusmjeravanja.

{{Šablon:Spajanje}}[uredi | uredi kod]

Ovaj šablon koristi se kada postoje dva zasebna, ali različita članka koji bi se, tematski i sadržajno, mogli objediniti u jedan, jedinstveni članak. Dakle, ovdje se ne radi o duplikatima, već o dvama zasebnim člancima koji su si međusobno toliko bliski da bi bez ikakvih problema funkcionirali kao jedan članak. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članak s kojim bi se trebalo spojiti, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.

{{Šablon:Podjela}}[uredi | uredi kod]

Ovaj šablon funkcionira kao obrnuta varijanta prethodnoga, odnosno koristi se onda kada se jedan veći članak, bilo zbog veličine, bilo zbog samostale važnosti njegovih pojedinih dijelova, podijeli na dva ili više manjih članaka, koji mogu funkcionirati kao samostalne cjeline. Ova podjela može dovesti do brisanja glavnog članka, ali i ne mora. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članke koji bi trebali nastati podjelom, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.

{{Šablon:Prebacivanje}}[uredi | uredi kod]

Donekle sličan prijedlogu za spajanje, ovaj šablon koristi se u onim situacijama kada se smatra da se sadržaj jednog članka treba uklopiti u sadržaj drugog članka. Dakle, ovdje ne dolazi do spajanja dva samostalna članka u jedan novi, već se sadržaj jednog članka, kada mu je on sadržajno blizak, a nedovoljno je značajan da bude samostalan, jednostavno uklapa u sadržaj već postojećeg članka. Prilikom korištenja šablona potrebno je navesti članak u čiji tekst bi se predloženi članak trebao uklopiti, a poželjno bi bilo navesti i kratko objašnjenje zašto je takav potez svrsishodan.

{{Šablon:Bolji naslov}}[uredi | uredi kod]

Ovaj se šablon od prethodnih razlikuje u tome što se predlaže samo preimenovanje članka, bez ikakvih intervencija u tekst ili druge članke. Preimenovanje je potrebno obrazložiti, a o prijedlogu je moguće provesti i raspravu na stranici za razgovor.

Obavijesti[uredi | uredi kod]

Posebnu kategoriju šablona za održavanje čine šabloni za obavijesti, koji se koriste ona kada se čitatelji i urednici žele upozoriti na određene činjenice vezane uz sam članak, a koje nisu povezane s nekim od ranije navedenih problema. Šabloni za obavijesti zapravo ne ukazuju na same probleme s člankom, već obavještavaju zajednicu o tome da će se na članku vršiti određene izmjene, bilo zbog odluke konkretnog suradnika, bilo zbog prirode samog događaja. Svi šabloni iz ove skupine označeni su plavom bojom.

{{Šablon:Radovi}}[uredi | uredi kod]

Ovaj se šablon koristi samo onda kada jedan korisnik odluči vršiti izmjene na određenom članku, a koje bi mogle potrajati, pa obavještava zajednicu o prolongiranim radovima. Uz to, šablon se koristi kako bi korisnik zamolio zajednicu da ne vrši izmjene na samom članku dok su radovi u toku, s tim da se treba naglasiti da ova zamolba nije obveznog karaktera i ni na koji način ne ograničava nekog da vrši izmjene; ipak, mole se korisnici da, u duhu kolegijalnosti, ne vrše izmjene dok je ovaj šablon prisutan. Detaljnije upute dostupne su u tekstu samog šablona.

{{Šablon:Zadržano}}[uredi | uredi kod]

Ovaj se šablon koristi onda kada je o navedenom članku provedena rasprava o njegovom eventualnom brisanju, a postavlja se na stranici za razgovor istog članka. Nakon provedene rasprave, konsenzus zajednice bio je da se članak zadrži, odnosno ne briše (uz neke uvjete). Ovaj šablon nalazi se u članku kako bi korisnike uputio na raniju raspravu te objasnio zašto je određeni članak zadržan. On također znači da se članak ne može predložiti za brisanje temeljem iste osnove, s obzirom da je temeljem te osnove članak već zadržan.

{{Šablon:Aktualni događaj}}[uredi | uredi kod]

Vrlo jednostavan šablon, koji se koristi onda kada se želi ukazati da je članak u danom trenutku aktualan i da su moguće češće izmjene sadržaja, ovisno o pritoku provjerenih informacija. Kada aktualnost samog događaja prođe, šablon se treba ukloniti.

Ipak, zbog čestog korištenja, uz ovaj glavni, moguće je koristiti i neke od pomoćnih šablona, koji su sadržajno i stilski modelirani prema glavnom, a koji se pobliže odnose na konkretni događaj ili manifestaciju. Srpskohrvatska Wikipedija trenutno ima sljedeće pomoćne šablone:

Kod Šablon
{{Aktualni događaj/Sport}}

{{Šablon:Budući događaj}}[uredi | uredi kod]

Slično kao i prethodni, samo što se ovaj šablon koristi kada se želi ukazati da će tema konkretnog članka u cijelosti biti predstavljena tek u nekom budućem periodu. Kao i gore, moguće su češće izmjene sadržaja, ovisno o pritoku provjerenih informacija. Kada dođe do realizacije (ili otkazivanja) samog događaja, šablon se treba ukloniti.

Ipak, zbog čestog korištenja, uz ovaj glavni, moguće je koristiti i neke od pomoćnih šablona, koji su sadržajno i stilski modelirani prema glavnom, a koji se pobliže odnose na konkretni događaj ili manifestaciju. Srpskohrvatska Wikipedija trenutno ima sljedeće pomoćne šablone:

Kod Šablon
{{Budući događaj/Sport}}
{{Budući događaj/Film}}
{{Budući događaj/Software}}