Wikipedia:Prijedlog pravila kopiranja tekstova

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Wikipedia:Pravila kopiranja tekstova:

  • Prihvatljivi su tekstovi bez obzira na jezičnu varijantu (bosanska, crnogorska, hrvatska, srpska).
  • Poželjno je označiti s koje wikipedije je tekst prenesen.
  • Kod prenošenja tekstova s tematikom koja je potencijalno visoko konfliktna zbog svjetonazornih/političkih/ideoloških razlika među uređivačima (novija historija balkanskih zemalja, sekularizacija države, ljudska prava, prava manjina, društvena i politička uređenja...) potrebno je osobito paziti na znanstvenost, na objektivnost točke gledišta, te utemeljenost i provjerljivost tvrdnji i navoda.
  • Kod svake sumnje u objektivnost ili istinitost činjenica u nekom tekstu potrebno ga je označiti i kategorizirati kao takvoga. Razumno je umjesto prenošenja takvog teksta s domaćih wikipedija prevesti tekst s engleske ili neke od većih svjetskih wikipedija.