Wikipedia:Izabrani događaji

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Izabrani događaji

Ovaj skup stranica služi kao prikaz niza izabranih obljetnica u povijesti uzetih iz odsjeka događaja svakog dana u godini i praznika/svetkovina, te iz trenutačnog židovskog, islamskog i ostalih lunarnih kalendara. Niz izabranih obljetnica koristi se da pomognu olakšati i koordinirati nadopune odsjeka "Izabrane godišnjice" na Glavnoj stranici. Budite odvažni u usavršavanju ovog niza ali provjerite slijedite li smjernice. Obratite pozornost na uporabu glagolskih vremena. Iako se prezent zbog kratkoće koristi u člancima s određenim datumima u godini, koristite perfekt za popisivanje izabranih obljetnica. Promjena vremena potrebna je zbog činjenice da Glavna stranica sadrži trenutačne i prošle događaje na istoj stranici.

Trenutačne novostiRussian Ballet in Paris - New York Times 1913-06-07.png

Ostali događaji: 28.5.29.5.30.5.


Pregled izabranih godišnjica po mjesecima i danima :
Siječanj/januar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Veljača/februar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 (29)
Ožujak/mart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Travanj/april 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Svibanj/maj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Lipanj/juni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Srpanj/jul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Kolovoz/august 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Rujan/septembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Listopad/oktobar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Studeni/novembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Prosinac/decembar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Smjernice za popisivanje pojedinosti na ovom skupu stranica

Mjerila za uključivanje godišnjica među izabrane više su subjektivna zbog činjenice da svaki dan u godini može imati više povijesnih događaja vrijednih popisivanja. Stoga su relativna kvaliteta članka s mješavinom tema često odlučujući čimbenici. Mjerila za uključivanje:

  1. 5 događaja (uvijek u perfektu) u danu; rođenja i smrti mogu se koristiti samo ondje gdje nema dovoljno označenih događaja ili u slučaju da se radi o istaknutom povijesnom pojedincu
  2. događaji moraju biti osrednjeg ili velikog povijesnog značenja (usporedno s ostalim događajima koji su se dogodili na isti dan ili oko istoga dana u godini).
  3. ukoliko je izvedivo, barem dva događaja trebala bi biti vezana uz južnoslavensku povijest, ali bi se trebalo izbjegavati korištenje podataka iz povijesti samo jednog naroda
  4. povijesni događaj mora biti dovoljno važan da se uključi u istaknuti članak (podebljana pojedinost)
  5. istaknuti članak treba biti osvježen kako bi jasno iznosio događaj i točan dan kada se dogodio/događa s povezanim danom i godinom (praznici i svetkovine koji ne koriste gregorijanski kalendar ne trebaju iznositi ili povezivati točan dan pošto će se svake godine razlikovati).
  6. ako je moguće, događaji bi trebali biti iz različitih područja, umjesto da pokazuju, samo na primjer, tehnologiju ili matematiku.

Idealno bi bilo kada bi se istaknuti članak naveo (podebljani unos) samo jednom u godini. Kako biste se mogli uvjeriti da članci nisu istaknuti (podebljana pojedinost) više od jednom godišnje, potražite ime članka na Wikipedia:Izabrani događaji/svi. Događaj bi trebao biti najvažniji ili bar jedan od najvažnijih događaja povezanih s izabranim člankom. Ne postoji granica za broj slučajnih navođenja članaka (to uključuje sve nepodebljane pojedinosti).

Dakle, kombinacija važnosti događaja i već popisanih pojedinosti, uz relativnu dovršenost članka, jesu mjerila koja se koriste uz zahtjev za odgovarajućim "kontekstom".

Događaj se po mogućnosti navodi samo u jednoj rečenici.

Primjer:
Uzmimo na primjer 16.8.. Cilj je imati što više plavih poveznica. Kako to postići? Prvo se na stranici 16.8. pogleda što je na njoj. Bennington je nevažan, potres nije ni po čemu poseban, Bugarin može jer je blizu bivše Jugoslavije, Cipar može jer je važan (ali treba izabrati: ili ga u obljetnicama dodati na vrhu kao dan državnosti Cipra ili ga staviti kao događaj tj. posebnu natuknicu). Rođenja: ne smiju biti živi ljudi. Smrti: tu je Presley, ali on ne može - o tome više u nastavku. Ako na stranici datuma nema dovoljno zanimljivih obljetnica, na toj istoj stranici kliknite na "Što vodi ovamo". U popisu poveznica prvo treba naći južnoslovenske teme. Bilo bi idealno kad bi se našlo dovoljno domaćih godišnjica, međutim, obično nema dovoljno važnih događaja, pa se zatim uzimaju strane. U nedostatku dovoljno važnih godišnjica općenito na Wikipediji na južnoslovenskim jezicima, pogledati na stranici August 16 na Wikipediji na engleskome jeziku i izabrati nešto tamo. Naravno, grafički izgled godišnjica iskopira se s nekog od prethodnih dana, npr. Wikipedia:Izabrane godišnjice/15.8.. I na kraju, zašto ne Elvis? Zato što smo ga već imali u godišnjicama. Mora se otići na članak svake pojedine teme koja je izbor za obljetnicu i kod njega pogledati "Što vodi ovamo" kako bi se provjerilo je li se već pojavljivao u godišnjicama. Ništa ne bi trebalo biti dva puta osim širih događaja (npr. 2. svj. rat).


Smjernice za popisivanje slika u dnevnim unosima
  1. Samo bi jedna slika/fotografija trebala biti prikazana za bilo koji dnevni unos u bilo koje vrijeme. Slika se ipak može promijeniti tijekom dana.
  2. Slika ne bi trebala biti šira od 100px i dulja od 150px.
  3. U svrhu dizajna, ako postoji izbor između slike osobe koja gleda lijevo i osobe koja gleda desno, odabrati lice iz lijevog profila--ono privlači čitateljevu pažnju prema pridruženom tekstu umjesto da je udaljava od njega.