Vulkan

Izvor: Wikipedia
Vulkan Muhameru u Indoneziji

Vulkan je geološki oblik (najčešće planina, no ima i podmorskih vulkana) gdje magma, piroklastični materijal te različiti plinovi i pare izlaze na površinu Zemlje ili nekog drugog nebeskog tijela.

Na Zemlji se vulkani najčešće javljaju na granicama tektonskih ploča, no vulkani postoje i na tijelima koja nemaju tektonske ploče (Venera, Io)

Naziv "vulkan" potječe od rimskog boga Vulkana, boga vatre i vulkana.

Vulkanima se bavi vulkanologija.

Tipovi vulkana[uredi - уреди]

Tipično građeni vulkani su čunjasta brda na čijem vrhu se nalazi ljevkasto proširenje, odnosno krater, koji se u unutrašnjosti produžuje u vulkanski kanal, a taj vodi do vulkanskog ognjišta gdje se nalazi izvor vulkanskog materijala. Svi se vulkanski brežuljci sastoje od skrućene lave i piroklastičnog materijala.

Osim pojedinačnih vulkana, postoje i linearne, pukotinske erupcije, gdje se lava i ostali vulkanski materijal izliva na površinu kroz pukotine u litosferi, od kojih su najpoznatije one na Islandu.

Vulkani se, osim po obliku, razlikuju i po načinu erupcije.