Vodocijevni kotao

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Prikaz dvodomnog vodocijevnog kotla s prirodnom cirkulacijom

Vodocijevni kotao je vrsta kotla kod kojeg voda cirkulira unutar cijevi, a oko cijevi struje dimni plinovi ili su pak cijevi izložene vatri. Vodocijevni kotao je kotao koji se danas upotrebljava kod većine zahtijevnijih parnih postrojenja, s većim tlakovima i sistemom pregrijane pare. Konstrukcija ovog tipa kotla je složenija od vatrocjevne, te se uglavnom ne upotrebljava za male veličine kotlova.

Izvedba vodocijevnog kotla

[uredi | uredi kod]

Vodocijevni kotlovi mogu biti podijeljeni na više načina, koji izlaze iz njihove izvedbe.

Po broju komora (domova) dijelimo ih na:

jednodomne kotlove
dvodomne kotlove
višedomne kotlove

Po načinu strujanja vode u cijevima dijelimo ih na:

kotlove s prirodnom cirkulacijom
kotlove s prisilnom cirkulacijom ( s cirkulacijskom sisaljkom)

Po načinu grijanja i proizvodnje pare za korištenje dijelimo ih na :

kotlove s direktnim grijanjem
kotlove s posrednim grijanjem

Podjele koje su navedene za sve kotlove vrijede i kod vodocijevnih kotlova, tako das se dijele i po količini proizvedene pare, tlaku pare, vrsti pare, vrsti goriva...

Neke izvedbe kotlova i princip rada

[uredi | uredi kod]
Vodocijevni kotao s jednim domom i prirodnom cirkulacijom vode
Vodocijevni kotao s tri doma i prirodnom cirkulacijom vode

Na slici gore desno je prikazan dvodomni vodocijevni kotao s prirodnom cirkulacijom. Voda ulazi u donji dom u kojem se nalazi voda u tekućem stanju. Cijevi su također napunjene vodom i izložene su plamenu i toplini dimnih plinova. Unutar cijevi se voda zagrijava, isparava djelomično i počinje polagano se gibati prema gore. Voda i para ulaze u gornji dom gdje se para skuplja u gornjem dijelu doma, a voda se silaznim cijevima vraća u donji dom. Para iz gornjeg doma (mokra para) izlazi i ide u pregrijač pare, gdje se dodatno suši i zagrijava, te kao pregrijana para odlazi na potrošače.

Slika lijevo prikazuje drugu izvedbu vodocijevnog kotla, s jednim parnim domom i prirodnom cirkulacijom. U ložištu (crvene boje) izgara gorivo i zagrijava vodu u cijevima, te ona isparava. Voda i para se dižu prema gore i ulaze u vodeni dom gdje se para odvaja od vode i ide na potrošače. Drugom stranom, na silaznoj cijevi, voda popunjava cijevi u ložištu, ta se kružni proces odvija prirodnom cirkulacijom. Strujanje dimnih plinova u kotlu potpomažu pregrade koje usmjeravaju plinove( sive strelice pokazuju smijer strujanja dimnih plinova.

Vodocijevni kotao s prisilnom cirkulacijom

Na slici desno je prikazan kotao s tri doma i prirodnom cirkulavijom unutar sistema. Ovaj kotao se razlikuje od prethodnog i po tome što ima pregrijač pare, koji omogućava iskorištavanje pare veće temperatura. Ovaj se kotao sastoji od tri doma, dva vodna (11) i jednog parnog (7). Gorionici (3) izgaraju gorivo u ložištu koje je obloženo ekranskim cijevima (9) u kojima se zagrijava voda. Voda i para se uzdižu u parni dom gdje se para odvaja i odvodi cijevima (6) u sakupljač pare (4), a odatle u pregrijač pare (10) koji je smješten između ekranskih cijevi i silaznih cijevi iz parnog u vodene domove. Pregrijana para se dalje odvodi na potrošače (5). Sistem se nadopunjuje napojnom vodom kroz cjevovod (8).

Na slici dolje desno je prikazan jednodomni vodocijevni kotao s prirodnom cirkulacijom. Napojna voda (1) ulazi u cijev zagrijača napojne vode koja se nalazi najdalje od ložišta, i gdje se zagrijava napojna voda prije ulaska u vodeni dom. Sisaljka (zelene boje na crzežu) siše vodu iz doma i prisilno je gura kroz sistem. Cijelo ložište (2) je obloženo snopom cijevi, gdje se voda grije. U sredini između snopova cijevi nalazi se pregrijač pare (ciklama boje) gdje se para dodatno pregrijava i zatim odlazi na potrošače (3) Dimni plinovi nakon predaje topline vodi izlaze iz kotla (4).

Kotlovi s posrednim grijanjem

[uredi | uredi kod]

Kotlovi s posrednim grijanjem pare koja se upotrebljava su posebna izvedenica kotlova, a kao takvi se često upotrebljavaju u sistemima nuklearnih postrojenja, da bi se izbjegao dodir primarnog sistema koji je zatvoren s sekundarnim sistemom u kojem nisu potrebni isti zahtjevi glede kvalitete vode, nepropusnosti, pristupa,... Na slici desno je prikazan jedan takav sistem kod kojeg pregrijana para koju je proizveo nuklearni reaktor zagrijava paru u sekundarnom krugu koja pokreće parnu turbinu i generator.

Izgled kotlovnog postrojenja s posrednim grijanjem nuklearnim reaktorom