Vlada Republike Hrvatske

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Hrvatska
Coat of arms of Croatia.svg

Članak je dio serije:
Politika i uprava
HrvatskeDruge države
pogledaj  razgovor  uredi

Vlada Republike Hrvatske (obično se naziva hrvatska vlada ili samo Vlada) obavlja izvršnu vlast u Republici Hrvatskoj u skladu s Ustavom i zakonima.

Vladu Republike Hrvatske čine njezin predsjednik (često se naziva i premijer), potpredsjednici i ministri.

Djelokrug Vlade Republike Hrvatske propisan je prije svega Ustavom Republike Hrvatske, a način rada, odlučivanje i vrste akata koje Vlada donosi propisuju se zakonom i poslovnikom.

Sjedište Vlade je u Zagrebu, u Banskim dvorima na Trgu sv. Marka, a vladini Uredi su razmješteni na nekoliko lokacija u gradu.

Djelokrug[uredi - уреди | uredi izvor]

Vlada Republike Hrvatske (članak 112. Ustava RH):

 • predlaže zakone i druge akte Hrvatskom saboru,
 • predlaže državni proračun i završni račun,
 • provodi zakone i druge odluke Hrvatskoga sabora,
 • donosi uredbe za izvršenje zakona,
 • vodi vanjsku i unutarnju politiku,
 • usmjerava i nadzire rad državne uprave,
 • brine o gospodarskom razvitku zemlje,
 • usmjerava djelovanje i razvitak javnih službi,
 • obavlja druge poslove određene Ustavom i zakonom.

Vlada pored toga, u okvirima svojih ovlasti donosi uredbe, upravne akte i rješenja o imenovanju i razrješenju dužnosnika i državnih službenika. Vlada odlučuje u slučaju sukoba nadležnosti državnih ustanova, daje odgovore na zastupnička pitanja, utvrđuje prijedloge zakona i drugih propisa, daje mišljenje na zakone i druge propise te donosi strategije razvoja gospodarskih i društvenih djelatnosti.

Ustrojstvo Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

Vladu čine predsjednik, potpredsjednici i ministri.

Uži kabinet[uredi - уреди | uredi izvor]

Zgrada Vlade Republike Hrvatske u Zagrebu

Uži kabinet čine predsjednik i potpredsjednici Vlade. Na sjednicu Užeg kabineta Vlade mogu se pozvati ministri i drugi članovi Vlade koje odredi predsjednik. Obično se na sjedicu Užeg kabinet pozivaju ministri iz onih resora iz čijeg djelokruga dolaze pitanja koja se raspravljaju na sjednici Užeg kabineta.

Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz njena djelokruga, posebno onima koja se odnose na vitalne interese Republike Hrvatske, na ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske te na elementarne nepogode. Sjednice Užeg kabineta nisu javne.

Iznimno u slučaju kad se Vlada ne može sastati u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti Republike Hrvatske te velikih prirodnih nepogoda, Uži kabinet Vlade odlučuje o pitanjima iz djelokruga Vlade. Tako donesene odluke Užeg kabineta Vlade potvrđuju se na prvoj sljedećoj sjednici Vlade.

Uži kabinet odlučuje većinom glasova svih članova Užeg kabineta. U slučaju podijeljenih glasova odlučuje glas predsjednika Vlade.

Ured predsjednika Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

U Vladi je ustrojen Ured predsjednika.

Ured predsjednika Vlade obavlja stručne, protokolarne i administrativne poslove za potrebe predsjednika.

Tajništvo Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

Tajništvom Vlade upravlja tajnik. Trenutno dužnost tajnice Vlade vrši Jagoda Premužić. Tajnik Vlade usklađuje rad ureda, agencija, direkcija i drugih stručnih službi Vlade, pomaže predsjedniku Vlade u pripremanju sjednica i u drugim poslovima Vlade. Tajnik ima zamjenika i pomoćnike.

Radna tijela Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

Radi davanja mišljenja, prijedloga i stručnih obrazloženja o pitanjima iz djelokruga Vlade, Vlada ovim osniva svoja stalna radna tijela, a posebnim odlukama može osnivati i povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Vlade jesu:

 • Koordinacija za društvene djelatnosti i ljudska prava;
 • Koordinacija za gospodarstvo;
 • Koordinacija za unutarnju i vanjsku politiku;
 • Komisija za odnose s vjerskim zajednicama;
 • Kadrovska komisija;
 • Administrativna komisija.

Uredi Vlade Republike Hrvatske[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za odnose s javnošću
 • Ured za protokol Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za javnu nabavu
 • Ured za ljudska prava
 • Ured za nacionalne manjine
 • Ured za opće poslove Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za ravnopravnost spolova
 • Ured za socijalno partnerstvo
 • Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga
 • Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
 • Ured za zakonodavstvo

Način rada, odlučivanje i vrste akata Vlade RH[uredi - уреди | uredi izvor]

Način rada[uredi - уреди | uredi izvor]

Vlada donosi odluke na sjednicama, na kojima su prisutni njezini članovi. Vlada može zasjedati ako je sjednici nazočna većina članova Vlade. Sjednice su javne, ali Vlada može odlučiti da o pojedinim pitanjim raspravlja i odlučuje bez prisutnosti javnosti (tzv. na zatvorenom djelu sjednice).

Sjednice Vlade saziva njezin predsjednik, koji im ujedno i predsjedava (utvrđuje dnevni red, daje riječ prisutnim članovima Vlade, poziva na glasovanje o točkama dnevnog reda i sl.).

Odlučivanje[uredi - уреди | uredi izvor]

Vlada odlučuje natpolovičnom većinom glasova svih članova Vlade. Vlada odlučuje dvotrećinskom većinom svih članova Vlade kad nadležnim državnim tijelima predlaže:

 • promjenu Ustava Republike Hrvatske,
 • udruživanje ili razdruživanje s drugim državama,
 • promjenu granica Republike Hrvatske,
 • raspuštanje Hrvatskoga sabora,
 • raspisivanje državnog referenduma,
 • djelovanje oružanih snaga Republike Hrvatske van njenih granica.

Akti Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

Akti Vlade RH su: uredbe, poslovnik, odluke, zaključci i rješenja. Vlada donosi uredbe u skladu s Ustavom i zakonom. Pitanje koje se ne uređuju uredbom, rješavaju se odlukom, zaključkom ili rješenjem.

poslovnikom se uređuje ustrojstvo i način rada i odlučivanje Vlade;
odlukom se uređuju pojedina pitanja iz nadležnosti Vlade ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis;
zaključkom se utvrđuju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrđene politike te određuju zadaće tijelima državne uprave;
rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinačnim stvarima iz djelokruga Vlade.

Odnos Vlade RH i Hrvatskog sabora[uredi - уреди | uredi izvor]

Vlada je odgovorna Hrvatskom saboru.

Predsjednik i članovi Vlade zajednički su odgovorni za odlu­ke koje donosi Vlada, a osobno su odgovorni za svoje područje rada.

Dosadašnje Vlade[uredi - уреди | uredi izvor]

Sastav aktualne 11. Vlade Republike Hrvatske[uredi - уреди | uredi izvor]

Predsjednik i potpredsjednici[uredi - уреди | uredi izvor]

Ime Dužnost Mandat
Jadranka Kosor 2009.jpg
Jadranka Kosor
predsjednica od 6. srpnja 2009.
Slobodan Uzelac 25-06-09.jpg
Slobodan Uzelac
potpredsjednik od 6. srpnja 2009.
Božidar Pankretić 25-06-09.jpg
Božidar Pankretić
potpredsjednik od 6. srpnja 2009.
Darko Milinović 25-06-09.jpg
Darko Milinović
potpredsjednik od 19. studenog 2009.
Gordan Jandroković potpredsjednik od 29. prosinca 2010.
Petar Čobanković potpredsjednik od 29. prosinca 2010.
Domagoj Ivan Milošević potpredsjednik od 29. prosinca 2010.

Ministarstva i ministri[uredi - уреди | uredi izvor]

Ministarstvo Ministar
Ministarstvo financija Martina Dalić
Ministarstvo obrane Davor Božinović
Ministarstvo unutarnjih poslova Tomislav Karamarko
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Đuro Popijač
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Branko Bačić
Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva Božidar Pankretić
Ministarstvo turizma Damir Bajs
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Darko Milinović
Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti Tomislav Ivić
Ministarstvo pravosuđa Dražen Bošnjaković
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Radovan Fuchs
Ministarstvo kulture Jasen Mesić
Ministarstvo uprave Davorin Mlakar

Poveznice[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjska poveznica[uredi - уреди | uredi izvor]