Univerzitet u Bagdadu

Izvor: Wikipedia

Univerzitet u Bagdadu je najveći univerzitet u Iraku i drugi najveći univerzitet u arapskom svijetu, odmah iza Univerziteta u Kairu. Kao nasljednik prijašnjih instisucija suvremeni je univerzitet osnovan 1957. godine, a danas ga pohađa oko 80 000 studenata.