Univerzitet u Addis Abebi

Izvor: Wikipedia
Addis Abeba University (Sam Effron).jpg

Univerzitet u Addis Abebi je javni univerzitet koji se nalazi u glavnom gradu Etiopije, Addis Abebi. Univerzitet je osnovan 1950. i trenutni naziv nosi od 1975. godine. Univerzitet se sastoji od šest kampusa.