Treća dalmatinska udarna brigada

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Treća dalmatinska brigada

Kolona III dalmatinske brigade na Svilaji, septembra 1943.
Kolona III dalmatinske brigade na Svilaji, septembra 1943.

Segment NOV i PO Jugoslavije
Aktivnost 12. novembar 1942.
Lokacija osnivanja Muć
Jačina 560 vojnika i oficira[nedostaje referenca]
Komandanti
Komandant Branko Dude
Politički komesar Mate Ujević
Angažman
Bitke Bitka na Neretvi
Forsiranje Neretve marta 1943.
Bitka na Sutjesci
Odbrana Splita septembra 1943.
Operacija „Citen“
Desant na Drvar
Napad na Livno oktobra 1944.
Kninska operacija 1944
Mostarska operacija 1945. godine
Tršćanska operacija
Odlikovanja Orden narodnog heroja
Orden narodnog oslobođenja
Orden bratstva i jedinstva

Treća dalmatinska udarna brigada formirana je 12. novembra 1942. u selu Bračević (Vrba), blizu Muća. Od Mosećkog bataljona formirani su 1. i 2. bataljon brigade, a od Mosorskog bataljona formiran je 3. bataljon u koji je 27. novembra ušla i Trogirsko-rogoznička četa, jačine 100 boraca. Brigada je imala 560 boraca. Četvrti bataljon činilo je oko 200 boraca, od kojih oko 100 nenaoružanih. Bila je pod komandom štaba 4. Operativne zone Hrvatske do 12. februara 1943. kad je ušla u sastav novoformirane Devete dalmatinske divizije.

Prvi komandant brigade bio je Branko Dude, narodni heroj, a politički komesar Mate Ujević, narodni heroj.

Borbeni put[uredi | uredi kod]

Formiranje 3. dalmatinske udarne brigade u Vrbi, Zlopolje 17.11. 1942.

U bici na Neretvi vodila je borbe na sektoru Imotskog, Posušja i Širokog Brijega. Pri prelasku Neretve i Prenja 9. divizija zadužena je za transport i obezbeđenje Centralne bolnice. Tom prilikom je cela divizija, uključujući i Treća dalmatinsku brigadu zahvaćena tifusom.

Treća dalmatinska brigada je reorganizovana sredinom aprila 1943. godine u Nevesinju, Popunjena je delom boraca iz rasformiranih 4. i 5. dalmatinske brigade, tako da je imala preko 1.200 boraca u pet bataljona i prištapske jedinice.

Tokom bitke na Sutjesci bori se u sastavu Prve proleterske, pa zatim 7. banijske divizije. Zbog ozbiljnih gubitaka 6. juna 1943. na Vučevu je brigada rasformirana, a njeno ljudstvo raspoređeno je u sastav Prve proleterske i Prve dalmatinske brigade.

Ponovno je formirana 8. septembra 1943. kod Vrlike od Grupe bataljona. Brojala je 952 borca, od čega 70 žena. Ušla je u sastav 9. divizije i u njoj je ostala do kraja rata. Učestvovala je u borbi protiv nemačkih snaga u tokom odbrane Splita. Tokom novembra i decembra istakla se na pravcima nemačkog nastupanje, tokom operacije „Citen“. Tokom desanta na Drvar brigada je angažovana u oštrim borbama. Učestvovala je u borbama za oslobođenje Livna, Duvna i Posušja. Istakla se u Kninskoj i Mostarskoj operaciji. Oslobodila je Pag, Rab, Cres i Lošinj. a tokom Tršćanske operacije učestvovala je u desantu na Istru.

U decembru 1944- imala je 1.747 boraca, (75 žena), a krajem marta 1945. 1.961 boraca, (81 žena). Odlikovana je Ordenom narodnog heroja, Odlikovana je Ordenom zasluga za narod sa zlatnom zvezdom i Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem.

Kroz brigadu je prošlo preko 4.000 boraca od kojih je 2.110 boraca poginulo.

Narodni heroji Treće dalmatinske brigade[uredi | uredi kod]

Literatura[uredi | uredi kod]

Partizanska spomenica 1941. Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.


Zvezda Petokraka Dalmatinske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Prva dalmatinska brigada | Druga dalmatinska brigada | Treća dalmatinska brigada | Četvrta dalmatinska brigada | Peta dalmatinska brigada | Šesta dalmatinska brigada | Sedma dalmatinska brigada | Osma dalmatinska brigada | Deveta dalmatinska brigada | Deseta dalmatinska brigada | Jedanaesta dalmatinska brigada | Dvanaesta dalmatinska brigada | Trinaesta dalmatinska brigada | Četrnaesta dalmatinska brigada