Tractatus Logico-Philosophicus

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Naslovnica prvog izdanja

Tractatus logico-philosophicus (1921), rani Vitgenštajnov spis, u kojem je izložena filozofija jezika kao »slike« stvarnosti, koja je znatno uticala na pripadnike Bečkog kruga i analitičku filozofiju uopšte i koju je autor kasnije napustio.

Vitgenštejn u spisu pokušava da pokaže, da se cela tradicionalna filozofija bazira na konfuziji same "logike našega jezika". Takođe argumentuje, da bilo koja značajna oracija mora da poseduje preciznu logičku strukturu. Ta struktura može biti zamagljena spoljašnjom gramatičkom konstrukcijom, te je neophodna detaljnija analiza kako bi se došlo do stvarne logičke strukture.