Tonalitet

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Dva smisla tonaliteta:

(1) u opštem smislu - harmonsko-funkcionalni sistem (ital. tonalità, fr. tonalité, engl. tonality, keyship, nem. Tonalität)[1]

(2) u posebnom smislu - tonski rod na određenoj apsolutnoj visini, (zastarelo) (ital. tono, fr. ton, engl. key, nem. Tonart)[1]

Definicija[uredi | uredi kod]

Tonalitet je muzičko-harmonski pojam. To su akordski odnosi i veze neke lestvice u odnosu na njen harmonski centar, tj. osnovni, tonični akord.[2]

Znači, tonalitet neke kompozicije ili njenog dela čine svi lestvični i vanlestvični (povišeni i sniženi) tonovi koji su okosnica za gradnju njene melodike i harmonije.

Šta tonalitet nije[uredi | uredi kod]

Pojam tonalitet pogrešno je zameniti sa pojmovima lestvica i tonski rod.

  • Lestvica[3] ima sedam stupnjeva i osmi koji je ponovljeni prvi. Lestvica dobija ime prema prvom i poslednjem tonu koji su istog imena. Njeni tonovi se postepeno nižu alfabetskim redom.

Sva tri pojma koja u muzici treba razlikovati prikazana su na sledećoj tabeli:

7♭
6♭
5♭
4♭
3♭
2♭
1♭
0♭/ 
1
2
3
4
5
6
7
Dur Ces Ges Des As Es B F C G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d a e h fis cis gis dis ais

Parametri za utvrđivanje tonaliteta[uredi | uredi kod]

3. Potpuna autentična kadenca (IV-V-I) u C-duru koja završava zaokruženu muzičku misao.[4] O ovom zvuku Play.

Tonalitet neke melodije utvrđuje se na osnovu:

  1. Predznaka koji se nalaze iza ključa (stalni ili predznaci uz ključ ili armatura). Upravo, tonaliteti se razlikuju po broju predznaka.
  2. Predznaka ispred nota.
  3. Završnih tonova - kadence (vidi sliku desno)
  4. Pojava tona dominante

Podela tonaliteta[uredi | uredi kod]

Tonaliteti mogu biti:

  1. Srodni - imaju veći broj zajedničkih lestvičnih tonova. Veći broj zajedničkih lestvičnih tonova daje veće srodstvo između dva tonaliteta, i obrnuto.
  2. Nesrodni - nemaju zajedničkih lestvičnih tonova.

Vidi još[uredi | uredi kod]

Reference[uredi | uredi kod]