TRIAC

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

TRIAC (en. triode for alternating current) ili trijak je elektrodni poluprovodničku prekidač naizmanične struje. U funkcionalnom smislu, trijak je zamjena za paralelnu vezu dva suprotno priključena tiristora, a može se razmatrati i kao dijak sa upravljačom elektrodom.

Trijak može propustati struju u oba smijera, pa nije potrebno voditi računa o polaritetu priključenog napona. Na nivo napona pri kojem se uključuje trijak, zavisno od polariteta, utiče se pozitivnom ili negativnim naponom upravljačke eletrode. Koristi se za prekidanje mreže 50 Hz. Trijak će se isključiti kada struja padne ispod vrijednosti struje držanja.