Svetomir Bojanin

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Prof. dr. Svetomir Bojanin (Bolman, 1932), jedan od utemeljivača neuropsihologije razvojnog perioda i znameniti dječji psihijatar.

Dr Svetomir Bojanin, dečiji psihijatar, rođen je 1932. godine u Bolmanu, u Baranji. Stručna javnost ga poznaje, pored ostalog, i kao profesora koji je uveo predmet neuropsihologija na Univerzitet u Beogradu i predavao ga na Defektološkom i Medicinskom fakultetu. Autor je i koautor dva univerzitetska udžbenika i više stručnih monografija iz oblasti psihijatrije razvojnog doba. Šira javnost ga je upoznala kao autora knjige “Škola kao bolest”u kojoj je iskazao svoje stavove o neprikladnom odnosu savremene škole prema mentalnom zdravlju dece i omladine koja ih pohađa. Posle analize promena u ovoj oblasti proteklih deset godina, i uvida da se kriza savremene škole ubrzano produbljuje, profesor Bojanin u knjizi “Tajna škole”, kao odgovor na ovaj izazov, predstavlja široj javnosti jedan model škole kakva bi ona trebala da bude, kao i celovitu analizu stanja u savremenom, pre svega domaćem, školstvu. On smatra da je u sadašnjem trenutku neophodno razvijati vannastavne aktivnosti u školi i time ovu instituciju učiniti središtem društvenog života učenika koji je pohađaju. Profesor Bojanin je u oblast psihijatrije dece i omladine uneo čitav niz novina: Socijalno- psihijatrijski pristup u psihijatriji razvojnog doba, stručnu oblast "Reedukacija psihomotorike" ili "Tretman pokretom", ukazao je na oblast disharmoničnog razvoja i opisao kliničku sliku "razvojne konstruktivne dispraksije", a u polju rada sa decom sa autizmom je postavio temelje savremenog pristupa.

Dnevna bolnica za decu u Institutu za mentalno zdravlje (IMZ) u Beogradu od 2012. godine nosi ime našeg čuvenog dečjeg psihijatra prof. dr Svetomira Bojanina. Ova bolnica počela je rad 1998. godine i namenjena je dijagnostici i tretmanu dece uzrasta od 3 do 12 godina koja ima problem sa složenim razvojnim i emocionalnim problemima.

Prof. dr Svetomir Bojanin je nakon penzionisanja na Institutu za mentalno zdravlje (1998) i na Defektološkom fakultetu (1998) nastavio da sarađuje sa kolegama iz drugih ustanova. Od osnivanja je član jedne od najstarijih nevladinih organizacija "Pomoć porodici" gde je predsednik stručnog saveta i konsultant za rani razvoj. Kao predavač i realizator stručnog usavršavanja o teškoćama u učenju je i dalje angažovan u organizaciji "Pomoć porodici" koja je registrovana za delatnost obrazovanja. U užem timu prof.Bojanina su prim.dr sci. med Ljiljana Abramović Savić, dr Violeta Nestorov i dr Stevan Nestorov. U Centru za logopediju i ranu intervenciju dr Nestorov je konsultant i supervizor primene originalne metode "reedukacija psihomotorike". Profesor Bojanin je godinama aktivan i u polju humanitarnog- milosrdnog rada pa sa tim ciljem svoje stručne savete pruža i u Pravoslavnom pastirsko-savetodavnom centru Srpske Pravoslavne Crkve Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke. Stranicu profesora Bojanina možete pogledati na sledećem linku https://www.facebook.com/DrSvetomirBojanin

Knjige[uredi | uredi kod]

 • Aleksandar Ćordić; Svetomir Bojanin: "Opšta defektološka dijagnostika", Beograd, 1981. (210 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod", Beograd, 1979. (228 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod", Beograd, 1985. (441 str.)
 • Svetomir Bojanin; Koviljka Radulović: "Socijalna psihijatrija razvojnog doba", Beograd, 1988. (341 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Škola kao bolest", 1. izd., XX vek, Beograd, 1990.
 • Svetomir Bojanin: "Škola kao bolest", 2. izd., Beograd, 1991. (158 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Duhovnost, psihijatrija i mladi", Beograd, 1994. (154 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Škola kao bolest", 3. izd., Plavi krug, Beograd, 2013.
 • Svetomir Bojanin: "Tretman pokretom i savetovanje", Pomoć porodici, Beograd, 2015.(190 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Mala hrestomatija o novoj psihijatriji", Pomoć porodici, Beograd, 2015.(188 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Tretman pokretom i savetovanje" II dopunjeno izdanje, Pomoć porodici, Beograd, 2016.(210 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Škola kao bolest", Pomoć porodici, Beograd, 2017. (167 str.)
 • Svetomir Bojanin: "Zašto slab uspeh u školi", Pomoć porodici, Beograd, 2018. (305 str.)
 • Svetomir Bojanin: Prijateljski razgovori dečijeg psihijatra sa roditeljima i vaspitačima, Pomoć porodici, Beograd, 2019

Nagrade[uredi | uredi kod]

Nagrada za životno delo "Dositej Obradović", mart 2020

prof.dr Milica Pejović Milovančević o delu prof.Bojanina i Beseda prof.Bojanina na uručenju nagrade za životno delo