Stobi

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ostaci antičkog grada Stobi
Rimski amfiteatar
Antički mozaik

Stobi (grč. Stovi) je jedan od najpoznatijih antičkih arheoloških lokaliteta u Makedoniji. Nalazi se na ušću Crne reke (Erigon) u Vardar (grč. Aksios), 68 km od Skoplja, 20 od Velesa, 86 od Đevđelije i 160 severozapadno od Soluna, na glavnom putu koji od Dunava vodi do Egejskog mora. Ovakva lokacija je omogućila da Stobi postane važan strateški i trgovački centar tokom antičkog perioda [1].

Stobi je pod ovim imenom poznat u od 4 veka pne.. prvobitno je pripadao istočnoj Pajoniji (grč. Peonja), a po dolasku Rimljana 168. godine pne. zapadno makedonskoj oblasti, da bi u 4. veku pripao Makedoniji Salutaris (lat. Provincia Macedoniae, grč. Eparhia Makedonjas). Krajem 5 ili početkom 6 veka postaje sedište provincije lat. Macedonia Secunda. Bio je sedište episkopa i grad iz kojeg je Teodosije I 388. doneo godine zakon protiv sektaštva. 518. godine prema Prokopiju Stobi je stradao je od jakog zemljotresa.

Nepokretni materijal[uredi - уреди | uredi izvor]

Na lokalitetu su otkriveni ostaci zgrada koje se datuju period od 4. do 6. veka (osim pozorišta). Ovaj period karakteriše korišćenje građevinskog i dekorativnog materijala iz predhodnih perioda. Konstatovani su kapiteli korintskog stila, među kojima posebnu grupu čine 2 kapitela sa akantusovim lišćem i 3 sa neobičnim biljnim ornamentom koji je u sekundarnoj upotrebi nađen u atrijumu tzv. Sinagoge.

Otkrivene su i 4 ranohrišćanske bazilike:

 • episkopska,
 • severna,
 • civilna i
 • centralna

Pronađeni su ostaci i 7 palata:

 • Poliharmosova ili letnja palata (kuća psalama),
 • Peristerijina – ili zgrada sa 2 apside,
 • Teodosijeva palata (sa Partenijusovoom ranije je ranije nazvana Partenijusova ili Velika palata),
 • Partenijusova palata,
 • episkopski dvor,
 • kockarnica, i
 • tkačnica.

Na lokalitetu je otkriveno je 18 podnih mozaika.

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

 • Nikolajević-Stojković, I. (1957) Ranovizantijska arhitektonska dekorativna plastika u Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori. Beograd

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]