Slovenska ljudska stranka (1892)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Slovenska ljudska stranka (srpskohrvatski: Slovenska narodna stranka) je naziv za konzervativnu klerikalnu političku stranku koja je u Sloveniji, tada u sastavu Austro-Ugarske, osnovana 1892. pod nazivom Katolička narodna stranka. Godine 1905. promijenila je ime u Slovenska ljudska stranka. Strankom je dominiralo katoličko svećenstvo, a program se temeljio na očuvanje Slovenije u sastavu Austro-Ugarske koja se smatrala zaštitnikom tradicionalnih društvenih vrijednosti.

Zahvaljujući snažnoj podršci među slovenskim seljaštvom, Slovenska ljudska stranka je početkom 20. vijeka postala najjača politička stranka u Sloveniji.

Za vrijeme prvog svjetskog rata, SLS se pod vodstvom dr. Antona Korošeca zalagala da se Austro-Ugarska preuredi na trijalističkim osnovama, odnosno formira treća država koja bi okupljala južnoslavenske narode pod njenom upravom. U skladu s tim je SLS godine 1917. podržala tzv. Majsku deklaraciju Jugoslavenskog kluba u austrijskom parlamentu.

Nakon što je postalo očito da će se Austro-Ugarska raspasti, SLS u jesen 1918. godine sudjeluje u stvaranju Narodnog sveta u Ljubljani, a zatim i Narodnog vijeća u Zagrebu koje je proglasilo Državu SHS. Nakon što je mjesec dana kasnije formirana Kraljevina SHS, SLS sudjeluje u njenim vladama.

Za vrijeme Kraljevine SHS, SLS je pod vodstvom Korošeca najčešće podržavala vladu u Beogradu, kao i njenu centralističku politiku, mada joj se ponekad suprotstavljala. Za vrijeme šestojanuarske diktature je bila zabranjena, da bi nakon ponovno uspostavljanja demokracije ponovno sudjelovala u beogradskim vladama.

Nakon aprilskog rata 1941. godine, SLS se raspala na frakciju koja je bila za saveznike, i frakciju koja je surađivala s italijanskim okupatorom. Nakon pobjede partizana joj je zabranjen rad.

Godine 1990. je u Sloveniji formirana nova Slovenska ljudska stranka.