Sljedećih jedanaest

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Grupa jedanaest država

Sljedećih jedanaest (eng. Next Eleven, kr. N-11) je niz od jedanaest država, koje imaju potencijal, da postanu ponajveća svjetska gospodarstva u 21. vijeku. To su: Bangladeš, Egipat, Filipini, Indonezija, Iran, Južna Koreja, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Turska i Vijetnam.

Pojam je 2005. prvi uveo Jim O'Neill, ekonomist investicijske banke Goldman Sachs u znanstvenom radu. Ove države imaju obećavajuće mogućnosti za ulaganja i dalji razvoj. Na kraju 2011., četiri glavne države iz ove grupe (Meksiko, Indonezija, Južna Koreja i Turska) također poznate kao MIKT, činile su 73 posto BDP-a svih država Grupe jedanaest država. BDP BRIC država (Brazil, Rusija, Indija i Kina) bio je 13,5 bilijuna dolara, dok je BDP MIKT bio gotovo 30 posto toga: 3,9 bilijuna USD.

Obilježja Grupe jedanaest država su: makroekonomska stabilnost, politička zrelost, otvorenost trgovini, investicijska politika i kvaliteta obrazovanja.

Slična pojam je CIVETS: (Kolumbija, Indonezija, Vijetnam, Egipat, Turska, Južna Afrika), koji je skovao ekonomist Robert Ward 2009. godine.