Sinus versus

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Sinus versus je trigonometrijska funkcija y=\operatorname{versin}x=1-\cos x, slika desno.

Funkcija se naziva i versinus. Ovi nazivi su danas veoma retko u upotrebi. Graf versinusa je kosinusoida translirana za jedan gore. Svugde je definisana. Nule su u tačkama \left(2k\pi,0\right), na ostalim mestima je pozitivna, osnovni period je 2π, minimumi su u nulama, a maksimumi \left((2k+1)\pi,2\right).

Sinus versus ugla alfa je odnos \frac{\overline{AB}}{\overline{OC}}, na slici (2) levo, gde je B projekcija vrha pokretnog radijus-vektora na apscisu. Zamenom dužina sa slike dobićemo da je sinus versus ugla alfa 1 - cosα.

Pojam sinusa versusa uveden je u 17. veku i danas se skoro uopšte ne upotrebljava. Ruski matematičar P. L. Čebišev je smatrao da će sinus versus igrati važnu ulogu u matematici.

Latinski: sinus - ispupčenost, nadutost; versus - (pre) okrenut; sinvers - (pre) okrenuti sinus.