Silikati

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Silikati su soli silikatne kiseline. Oni su najbrojnija grupa minerala.

Najveći broj stena izgrađen je od silikata. U svim silikatima se javljaju stabilne grupe silicijum oksida (SiO4) koje grade mali joni silicijuma i veliki joni kiseonika.
Druga karakteristična osobina silikata je mogućnost zamene u kristalnoj rešetki jona silicijuma jonom aluminijuma. Takvi silikati nose naziv aluminosilikati
Osnovni sastojci silikata su: kiseonik, silicijum, aluminijum, gvožđe, kalcijum, magnezijum, natrijum i kalijum. U silikatima se mogu javiti i litijum, berilijum, barijum i mangan. Često se u silikatima javlja i voda, nekada i vodonik.
U sastav nekih silikata ulazi veliki broj elemenata tako da je njihov sastav često veoma složen.

Vrste silikata[uredi | uredi kod]


Minerali silikati[uredi | uredi kod]

Silikati su podeljeni prema načinu na koji su (SiO4) tetraedri povezani na:


Nezosilikati[uredi | uredi kod]

Nezosilikati imaju svoje SiO42- tetraedre izolirane kao otoke u moru kationa.


Silikati s dodatnim anionom (= nezosubsilikati):

Sorosilikati[uredi | uredi kod]

Sorosilikati imaju izolirane dvostruke silikatne tetraedre u kojima je omjer silicija i kisika 2:7, tj. Si2O7.

Ciklosilikati[uredi | uredi kod]

Ciklosilikati imaju prstenastu strukturu vezivanja tetraedara, u kojima je omjer silicija i kisika 1:3 (SixO3x). Prstene može činiti 3, 4 ili 6 (SiO4)-tetraedara.

Inosilikati[uredi | uredi kod]

Inosilikate čine jednostruki ili dvostruki lanci silikatnih tetraedara u kojima je odnos silicija i kisika 1:3 kod jednostrukih, odnosno 4:11 kod dvostrukih lanaca.

Inosilikati s jednostrukim lancima tetraedara[uredi | uredi kod]

Inosilikati s dvostrukim lancima tetraedara[uredi | uredi kod]

Mg, Fe, Mn, Li amfiboli:

Ca amfiboli:

Na amfiboli:

Monoklinski amfiboli:

Filosilikati[uredi | uredi kod]

Kod filosilikata silikatni tetraedarski anioni tvore niz paralelnih slojeva, a u tetraedrima je omjer silicija i kisika 2:5.

Tektosilikati[uredi | uredi kod]

Tektosilikati imaju trodimenzionalne okvire silikatnih tetraedarskih aniona u kojima je omjer silicija i kisika 1:2. Ovo je najveća grupa silikata, a njeni minerali čine gotovo 75% kore Zemlje.

Vidi još:[uredi | uredi kod]

Vidi još[uredi | uredi kod]