Selektivnost vezivanja

Izvor: Wikipedia

Selektivnost vezivanja se odnosi na različite afinitete sa kojim se različiti ligandi vezuju za supstrat pri formiranju kompleksa. Koeficijent selektivnosti je konstanta ravnoteže reakcije zamene jednog liganda drugim u kompleksu su supstratom. Selektivnost vezivanja je važna u biohemiji[1] i u procesima hemijske separacije.

Koeficijent selektivnosti[uredi - уреди]

Koncept selektivnosti se koristi za kvantifikaciju stepena u kojem se dati supstrat, A, vezuje za dva različita liganda, B i C. Najjednostavniji slučaj je kad formirani kompleksi imaju 1:1 stehiometriju. Onda se te dve interakcije mogu karakterisati konstantama ravnoteže KAB i KAC.[note 1]

A + B \leftrightharpoons AB; K_{AB}=\frac{[AB]}{[A][B]}
A + C \leftrightharpoons AC; K_{AC}=\frac{[AC]}{[A][C]}

[..] označava koncentraciju. Koeficijent selektivnosti se definiše kao odnos dve konstante ravnoteže.

K_{B,C}=\frac{K_{AC}}{K_{AB}}

Koeficijent selektivnosti je zapravo konstanta ravnoteže reakcije zamenjivanja

AB + C \leftrightharpoons AC + B; K_{B,C}=\frac{[AC][B]}{[AB][C]}
=\frac{K_{AC}[A][B][C]}{K_{AB}[A][B][C]}
=\frac{K_{AC}}{K_{AB}}

Može se pokazati da je ista definicija primenljiva na komplekse sa različitom stehiometrijom, ApBq i ApCq. Što je veći koeficijent selektivnosti, to u većoj meri ligand C zamenjuje ligand B iz kompleksa formiranog sa supstratom A. Alternativna interpretacija je da što je veći koeficijent selektivnosti, to je niža koncentracija liganda C potrebna za zamenjivanje liganda B u kompleksu AB. Koeficijent selektivnosti se eksperimentalno određuju, KAB i KAC.

Reference[uredi - уреди]

  1. Konstante koje se ovde koriste su konstante asocijacije. Konstante disocijacije se koriste u istim kontekstima. Konstanta disocijacije je recipročna vrednost konstante asocijacije.

Literatura[uredi - уреди]

  • Klotz, I.M. (1997). Ligand-Receptor Energetics: A Guide for the Perplexed. Wiley. ISBN 0-471-17626-5. 

Vidi još[uredi - уреди]


Reference[uredi - уреди]

  1. Klotz, I.M. (1997). Ligand-Receptor Energetics: A Guide for the Perplexed. Wiley. ISBN 0-471-17626-5.