Rijeka (vodotok)

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Ušće Drine u Savu
Karta komparativnih dužina svetskih reka

Rijeka (ijek.) ili reka (ek.), veliki prirodni vodotok. Od izvora do ušća u drugu rijeku, jezero ili more, rijeke primaju vodu od pritoka i svojim tokom stvaraju riječno korito.

Rijeke izviru u planinama i brdima bogatim vodom te prilikom toka mijenjaju neke svoje osobine.

Riječni tok se dijeli na tri dijela a to su -

-izvor

-srednji tok

-ušće

Pri izvoru riječni tok je brz i voda je jako čista i brza,Spištanjem sa uzvisina tok postaje sve mirniji i dublji .Dno je šljunkovito ili pjeskovito.Također se mijenja i biljni i životinjski svijet. Ribe gornjeg toka su drugačije građene od riba srednjeg.One imaju jače mišiće kako bi mogle izdržati jačinu protoka vode i još dosta različitosti. Među njih ubrajamo -peš,pastrmka,lipljan,mladica. Temperatura vode je između 10'°C i 12 °C.'

U srednjem dijelu toka rijeke voda postaje sporija, zagađenija i mutnija .U vodi je manje kisika. Dno je najčešće muljevito ili pjeskovito. Ribe srednjeg toka su -mrena,šaran,som,štuka,grgeč.

Ušće ili donji tok rijeke obiluje velikom količinom vode koja ima slane i slatke primjese Sve to zavisi da li se rijeka ulijeva u more ili u drugu rijeku.Ako je u pitanju more specifične ribe za ovu oblast su jegulja,moruna,cipol,kečiga i mnoge druge.