Rg

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Termin Rg ima više značenja.

  • Rendgenijum, hemijski element.
  • Pektin, ili ramnogalakturonan, strukturni polisaharid