Rebro

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Note spojene rebrima - spojnicama.

Rebro, spojnica, greda ili crta trajanja (ital. tratto d'unione, fr. barre transversale, engl. beam, nem. Notenbalken )[1] u muzičkoj notaciji je deblja horizontalna crta koja zamenjuje barjačiće i koja se piše iznad ili ispod notnih vratova.[2]

Koristi se za povezivanje (grupisanje) više uzastopnih osminskih nota (osminki), ili nota kraćih vrednosti označenih sa dva ili više rebra, a povremeno se mogu obuhvatiti i pauze.[3]

Napomena. Spojnica se ne upotrebljava za grupisanje četvrtinskih ili dužih notnih vrednosti.

Grupisanje različitih notnih vrednosti[uredi | uredi kod]

Radi preglednosti i bržeg pisanja više nota spajamo, tj. grupišemo tzv. crtom, rebrom ili gredom što ilustruju sledeći primeri:

   = ili        =
   ili   
   ili   

Upotreba rebara[uredi | uredi kod]

Ovakav način grupisanja-spajanja nota rebrima upotrebljava se najčešće u:

1. instrumentalnoj muzici (vidi sledeći primer):
Kadenca u klarinetskom solo-štimu za kompoziciju Introduzione, Thema e Variazioni, Radivoja Lazića—    Vlastimira Peričića, u kojoj su sve grupe kraćih notnih vrednosti od četvrtine note spajene rebrima.
2. vokalnoj muzici - rebra ili spojnice se koriste za povezivanje nota koje se pevaju na istom slogu (vidi donji primer):
Početni taktovi solo pesme Pokraj tebe, Radivoja Lazića — Vlastimira Peričića iz zbirke kompozicija: Tri solo-pesme.

Postavljanje[uredi | uredi kod]

  • U savremenoj notaciji, rebra su zamene za barjačiće. Broj rebara odgovara broju barjačića. Jedan barjačić – jedno rebro, dva barjačića – dva rebra, itd. Vidi sledeće primere:
   =
1. Ako je prosečna visina nota ispod srednje, treće linije linijskog sistema - do note a1, notni vratovi i greda/e pišu se gore, što ilustruje sledeći primer:
2. Suprotno, od note h1 pa naviše – notni vratovi i rebra pišu se nadole, što prikazuje sledeći primer:
  • Notna rebra se mogu prostirati i preko pauza/e. Takvim načinom beleženja veće grupacije nota izvođaču postaju vizuelno jasnije za čitanje (vidi sledeći primer):
U ovom notnom primeru, rebra obuhvataju-grupišu i šesnaestinske pauze.

Vidi još[uredi | uredi kod]

Reference[uredi | uredi kod]