Rečnik novih i nezabeleženih reči

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Đ. Otašević, Rečnik novih i nezabeleženih reči

Rečnik novih i nezabeleženih reči, rečnik Đorđa Otaševića koji, prema predgovoru, "sadrži 11.315 novih i nezabeleženih reči koje je autor skupio od 1984. do 1997. godine." Te reči nisu zabeležene u Rečniku SANU, Rečniku MS, Leksikonu stranih reči M. Vujaklije, te rečnicima novih reči Jovana Ćirilova i Ivana Klajna. Da li se te reči nalaze u nekom drugom izvoru, autor nije proveravao.

"Značenje navedenih reči nije dato jer najveći broj njih čine izvedenice, složenice ili polusloženice prozirne semantike, građene po visokoproduktivnim modelima.

Podaci o izvoru (ili izvorima) u kojem je reč zabeležena mogu se naći u rečniku priloženom uz autorovu doktorsku disertaciju (Nove reči i značenja u savremenom standardnom srpsko jeziku : Lingvistički aspekt), odbranjenu na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Najveći broj reči pripada srpskohrvatskom standardnom jeziku, stilski je neutralan i može se koristiti u zagonetkama.

Uz priloge na -ski (hegelovski, kafkijanski), zbog obličke podudarnosti sa pridevima na -ski, u zagradi je navedeno da je u pitanju prilog. Pošto su pridevi navedeni u obliku muškog roda (bajkolik), uz priloge na -o (bajkoliko) ova odrednica nije bila potrebna. Reči duže od dvadeset slova u ovaj rečnik nisu uvrštene.

Način na koji su pisane različite složenice i polusloženice, sa crticom ili bez nje, nije jedini moguć."

Rečnik ima 83 stranice visine 24 cm. Štampan je ćirilicom u Banjaluci, u tiražu od 100 primjeraka, a reči su date trostubačno azbučnim redom. Recenzent: dr Miroslav Nikolić; za izdavača: Branko Polić. Uz citirani predgovor pod naslovom O rečniku, na 83. stranici objavljena je i Beleška o autoru. Sve reči iz ovog rečnika uvrštene su u Enigmatski glosar Danka Šipke.

Uz dozvolu autora, sve reči daju se u prilogu ove stranice abecednim redom i to onako kako su uvrštene u rečnik. Ispravljene su samo neke uočene štamparske greške. Te se reči mogu slobodno koristiti za enigmatske i druge svrhe te kompletno uvrštavati u razne baze podataka, zbirke reči i druge rečnike (s navođenjem izvora). Na stranicama s rečima mogu se ispravljati samo eventualne štamparske greške, ali se ne mogu brisati reči, dodavati nove ili menjati njihov oblik ili način pisanja.