Računska komora Ruske Federacije

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Sjedište Računske komore u Moskvi

Računska komora Ruske Federacije (rus. Счётная палата Российской Федерации) je parlamentarni organ finansijske kontrole u Ruskoj Federaciji.

Status

[uredi | uredi kod]

Status Računske komore je određen Ustavom Ruske Federacije i Federalnim zakonom o Računskoj komori Ruske Federacije, prema kojem je Računska komora stalni aktivni organ finansijske kontrole, koga formira Federalna skupština Ruske Federacije kojoj je Računska komora odgovorna. Računska komora radi na osnovu federalnog zakonodavstva i izvršava naređenja Savjeta Federacije i Državne dume. U izvršavanju svojih dužnosti Računska komora je organizaciono i funkcionalno nezavisna. Ona je kontrolni organ Federalne skupštine, ali nije njena organizaciona jedinica i formalno ne pripada ni jednoj od tri grane vlasti (zakonodavnoj, izvršnoj niti sudskoj).

Organizacija

[uredi | uredi kod]

Predsjednika i polovinu članova (auditora) Računske komore imenuje Državna duma, dok zamjenika predsjednika i drugu polovinu auditora imenuje Savjet Federacije. Računska komora se sastoji iz kolegijuma i aparata. Kolegijum razmatra način organizacije rada, račune i daje saopštenja. Predsjednik (u njegovom odsustvu — zamjenik predsjednika) rukovodi Računskom komorom, organizuje njen rad, dok auditori rukovode pojedinim granama djelatnosti. Aparat se sastoji iz inspektora (koji neposredno organizuju i vrše kontrole) i drugog osoblja.

Unutrašnji način djelatnosti Računske komore, raspodjela obaveza među auditorima, funkcije i međusobna saradnja organizacionih jedinica aparata Računske komore, način vođenja poslova, pripreme i izvršavanje svih vidova i formi kontrolne i druge djelatnosti se pobliže određuje Pravilnikom Računske komore, koga donosi kolegijum.

Nadležnosti

[uredi | uredi kod]

Računska komora vrši operativnu kontrolu nad izvršavanjem federalnog budžeta, a takođe kontrolu nad stanjem državnog unutrašnjeg i spoljnog duga, nad korišćenjem kreditnih resursa, nad nebudžetskim fondovima, nad budžetskim sredstvima pristiglim od raspolaganja državnom imovinom, nad bankarskim sistemom (uključujući Banku Rusije), vrši reviziju i provjeru, provodi ekspertizu, daje zaključke i informiše Federalnu skupštinu Ruske Federacije.

Sastav

[uredi | uredi kod]

Računska komora Ruske Federacije se sastoji iz predsjednika, zamjenika predsjednika i 12 auditora sa mandatom od šest godina. Predsjednika i šest auditora imenuje Državna duma, a zamjenika predsjednika i ostalih šest auditora Savjet Federacije.

Trenutni predsjednik Računske komore Ruske Federacije je Sergej Stepašin, nekadašnji predsjednik Vlade Ruske Federacije.

Vidi još

[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]