Prostorni plan opštine

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Prostorni plan opštine ili općine je dokument prostornog planiranja na nivou jedinice lokalne samouprave. Za gradske opštine se ne rade posebni prostorni planovi, nego se radi prostorni plan za teritoriju grada. Ovim planom se određuju: namena površina, pravila za razvoj i uređenje mreža naselja, prostorni razvoj i razmeštaj javnih službi, razmeštaj i korišćenje infrastrukturnih sistema, pravila korišćenja i zaštite prirodne i kulturne baštine, zaštita od elemntarnih nepogoda i usmerava se razvoj i razmeštaj privrednih delatnosti. Prostorni plan opštine treba da bude usklađen sa prostornim planovima višeg reda (prostorni plan republike ili entiteta, regionalni prostorni plan, prostorni plan područja posebne namene). On sadrži mere i instrumente za neposrednu primenu pravila uređenja i korišćenja prostora u planovima nižeg reda (urbanistički planovi) kao i pravila za uređenje prostora koji u urbanističkim planovima nije obuhvaćen. Tematske karte kao grafički prilozi u prostornom planu opštine rade se u razmeri 1 : 25 000 ili 1 : 50 000.