Primijenjena lingvistika

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Lingvistika
discipline
fonetika
fonologija
morfologija
sintaksa
semantika
pragmatika
leksikologija
leksikografija
stilistika
lingvistika teksta
analiza diskursa
primijenjena lingvistika
sociolingvistika
generativna lingvistika
kognitivna lingvistika
računarska lingvistika
korpusna lingvistika
kvantitativna lingvistika
etimologija
spisak lingvista

Primijenjena lingvistika je grana lingvistike koja se prvenstveno zanima za primjenu lingvističkih teorija, metoda i otkrića u rasvjetljavanju jezičnih problema koji su nastali u drugim područjima.

Teme i težište interesa

[uredi | uredi kod]

Najrazvijenija grana primijenjene lingvistike je nastava i učenje stranih jezika, i ponekad se ovaj termin koristi kao da je to njeno jedino polje interesa. Međutim, primijenjena lingvistika obuhvaća i lingvističku analizu jezičnih poremećaja (klinička lingvistika), korištenje jezika u obrazovanju na maternjem jeziku (obrazovna lingvistika) i nova kretanja u leksikografiji, prevođenju i stilistici.

Interdisciplinarna primijena

[uredi | uredi kod]

Česta je povezanost između primijenjene lingvistike i raznih interdisciplinarnih grana lingvistike, kao što su sociolingvistika, računarska lingvistika, pragmalingvistika, lingvistika teksta, korpusna lingvistika, kvantitativna lingvistika i psiholingvistika, naročito s obzirom na to što u interes potonjih spadaju ishodi primjene (npr. planiranje jezične politike).[1]

Značajni predstavnici

[uredi | uredi kod]

Literatura

[uredi | uredi kod]
  • Berns, M., i Matsuda, P. K. (2006). Applied linguistics: Overview and history. U: K. Brown (ur.), The Encyclopedia of language and linguistics (2. izd., str. 394–405). Oxford, UK: Elsevier.
  • Cook, G. (2003) Applied Linguistics (in the series Oxford Introduction to Language Study), Oxford: Oxford University Press.
  • Davies, A. & Elder, C. (ur.) (2004) Handbook of Applied Linguistics, Oxford/Malden, MA: Blackwell.
  • Hall, C. J., Smith, P. H. i Wicaksono, R. (2017). Mapping Applied Linguistics. A Guide for Students and Practitioners. (2. izd.) London: Routledge.
  • Spolsky, B., i Hult, F.M. (ur.). (2008). Handbook of Educational Linguistics. Malden, MA: Blackwell.
  • Johnson, Keith i Johnson, Helen (1999) Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics, Oxford/Malden, MA: Blackwell.
  • McCarthy, Michael (2001) Issues in Applied Linguistics, Cambridge University Press.
  • Pennycook, Alastair (2001) Critical Applied Linguistics: A Critical Introduction, London: Lawrence Erlbaum Associates.
  • Schmitt, Norbert (2002) An Introduction to Applied Linguistics, London: Arnold.

Izvori

[uredi | uredi kod]
  1. Kristal, Dejvid, Enciklopedijski rečnik moderne lingvistike. Biblioteka Odrednice. Nolit. Beograd. 1985 (str. 205)

Vanjske veze

[uredi | uredi kod]