Prezent

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Glagolska
vremena
Perfekt
Imperfekt
Pluskvamperfekt
Aorist
Prezent
Futur prvi
Futur drugi

Prezent (lat. praesens = sadašnji) naziv je za sadašnje vrijeme u jezicima. Neki jezici imaju jedan oblik prezenta, a neki više njih.


U srpskohrvatskom jeziku[uredi - уреди | uredi kôd]

Prezent ili sadašnje vrijeme u standardnom srpskohrvatskom jeziku tvori se od glagolske osnove i nastavaka -em, -jem, -am i -im (to je tradicionalna podjela nastavaka).

lice i broj -em -jem -am -im
1. jd. pišem ratujem pjevam radim
2. jd. pišeš ratuješ pjevaš radiš
3. jd. piše ratuje pjeva radi
1. mn. pišemo ratujemo pjevamo radimo
2. mn. pišete ratujete pjevate radite
3. mn. pišu ratuju pjevaju rade


U prezentu se provodi palatalizacija kad se suglasnici k, g, h nađu pred nastavkom -em:

 • tečem - teku, možeš - mogu, strižem - strigu, pečem - peku


U glagolima s nastavkom -jem provodi se jotacija:

 • skakati - skačem, glodati - glođem, rezati - režem

Prezent pomoćnih glagola[uredi - уреди | uredi kôd]

Prezent pomoćnih glagola biti i htjeti:


glagol biti jednina množina
naglašeni prezent
 1. jesam
 2. jesi
 3. jest
 1. jesmo
 2. jeste
 3. jesu
naglašeni prezent
 1. sam
 2. si
 3. je
 1. smo
 2. ste
 3. su
dvovidni prezent
 1. budem
 2. budeš
 3. budee
 1. budemo
 2. budete
 3. budu
glagol htjeti jednina množina
naglašeni prezent
 1. hoću
 2. hoćeš
 3. hoće
 1. hoćemo
 2. hoćete
 3. hoće
naglašeni prezent
 1. ću
 2. ćeš
 3. će
 1. ćemo
 2. ćete
 3. će
zanijekani prezent
 1. neću
 2. nećeš
 3. neće
 1. nećemo
 2. nećete
 3. neće

Vanjske poveznice[uredi - уреди | uredi kôd]