Predznaci uz ključ

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
veza=Datoteka:E_major_%28C_sharp_minor%29.png

U muzičkoj notaciji, stalni predznaci ili predznaci uz ključ ili armatura (fr. arm[at]ure, engl. key signature, it. armatura, nem. Vorzeichen)[1] su niz povisilica ili snizilica koje se postavljaju na linijski sistem i koje određuju koje note treba da se sviraju za jedan polustepen više ili niže.[2]

Stalni predznaci se koriste da bi se izbeglo pisanje mnogo povisilica ili snizilica ispred nota. Svaki dur i mol ima svoj/e stalni/e predznak/e koji povišava/ju ili snižava/ju notu/e u njemu. Stalni predznaci se odnose na istoimene tonove u svim oktavama.

Pišu se odmah posle ključa, na početku linijskog sistema, iako mogu da se pojave i u drugim delovima kompozicije, posebno nakon dvostruke taktice ili završnice. Dejstvo napisanih stalnih predznaka traje kroz komad ili stav sve dok se izričito ne "otkaže" drugom armaturom.[3] Rečeno pokazuje sledeći primer: Key signature change.PNG

Ako se na početku komada nalazi jedna snizilica, svaka nota ha u komadu, u bilo kojoj oktavi, će se svirati kao sniženo ha (hes ili be), sve dok se ispred nje ne stavi neki akcidental. Pogledaj sledeći primer u kome se u prvom taktu snižena nota ha razrešava, da bi u drugom taktu armatura ponovo važila, na šta podseća snizilica u zagradi (tzv. sigurnosni predznak):

Sigurnosni predznak 4.jpg

Redosled pisanja predznaka iza ključa[uredi - уреди | uredi izvor]

Durevi su prikazani plavim slovima van kruga, a molovi crvenim slovima unutar kruga.

Niz povisilica ili snizilica koje se pišu posle ključa vrši se po određenom pravilu. Na primer, ako na početku linijskog sistema ima jedna povisilica, onda to mora da bude povisilica za ton F (Fis). Ili, ako na početku linijskog sistema ima jedna snizilica, onda to mora da bude snizilica za ton h (hes ili be).

Kvintni krug naviše

Pisanje predznaka posle ključa sa povisilicama vrši se po kvintnom krugu, počev od C-dura (ili paralelnog a-mola) koji nema ni jednu povisilicu ili snizilicu. Postepeno povećanje predznaka (idući u smeru kazaljke na satu prema desnoj slici) vrši se dodavanjem jednog predznaka više od pređašnjeg, i to uvek na V stupnju (kvinta) pređašnje lestvice.

Kvartni krug naniiže

Pisanje predznaka posle ključa 'sa snizilicama vrši se po kvarntnom krugu, počev od C-dura (ili paralelnog a-mola) koji nema ni jednu povisilicu ili snizilicu. Postepeno povećanje predznaka (idući u suprotnom smeru od kazaljke na satu prema desnoj slici) vrši se dodavanjem jednog predznaka više od pređašnjeg, i to uvek na IV stupnju (kvarta) pređašnje lestvice.


7♭
C-flat-major a-flat-minor.svg
6♭
G-flat-major e-flat-minor.svg
5♭
D-flat-major b-flat-minor.svg
4♭
A-flat-major f-minor.svg
3♭
E-flat-major c-minor.svg
2♭
B-flat-major g-minor.svg
1♭
F-major d-minor.svg
0♭/ 
C-major a-minor.svg
1
G-major e-minor.svg
2
D-major h-minor.svg
3
A-major f-sharp-minor.svg
4
E-major c-sharp-minor.svg
5
B-major g-sharp-minor.svg
6
F-sharp-major d-sharp-minor.svg
7
C-sharp-major a-sharp-minor.svg
Dur Ces Ges Des As Es B F C G D A E H Fis Cis
Mol as es b f c g d a e h fis cis gis dis ais

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Reference[uredi - уреди | uredi izvor]


Muzički pojmovi
Teorije muzikeTonski sistemLinijski sistemPomoćne linijeNotaLigaturaTačkaProduženje trajanja tonaKorona (muzika)StupanjStepenPolustepenCeo stepenNotna glavaNotni vratbarjačićRebroNotna vrednostCela notaPolovina noteČetvrtina noteOsmina noteŠesnaestina noteTridesetdvojina notePauzaPauza za više taktovaTaktTakticaZavršnicaJednostavni taktoviSloženi taktoviPromena taktovaAlla breveSinkopaNepravilne tonske grupeTriolaKvintolaSekstolaSeptolaPredtaktUzmahHromatska lestvicaTonEnharmonski tonoviTonalitetParalelna lestvicaKonsonancaDisonancaMetronomske oznakeMetronomOznake za interpretacijuDekrešendoPredznaci uz ključPredznaciPovisilicaDvostruka povisilicaSnizilicaDvostruka snizilicarazrešnicaDvostruka razrešnicaArtikulacijaLegatoAgogikaČitanje s listaTranspozicija8vaMuziciranjeMuzikalnostAbrevijatureAttaccaRepeticijaPrima i sekonda voltaNotne skraćenicebisAd libitumCezuraRečenicaFrazaFraziranjeInterpretacijaImprovizacijaA kapelaAlikvotno pevanjeTehnika dahaDuvački instrumentiKamerni tonIntonacijaŠtimovanjeZvučna viljuškaDa capoDa Capo al FineDa capo al CodaDa capo al segnoDal segnoDal segnoDal segno al FineDal segno al CodaVI-DEAkcentUkrasiKratki predudarDugi predudarPraltrilerMordentGrupetoTrilerDvostruki predudarVišestruki predudarSolistička kadencaKompozicijaOpusStilovi u muziciKorepeticijaOrkestracijaSnimanjaKoncert-priredbaKoncert-kompozicijaPublika
SviračIzvođačMuzičarSolistaInterpretatorUmetnikReproduktivni umetnikKlarinetista...
Muzičko školstvo u SrbijiOsnovna muzička školaSrednja muzička školaMuzički fakultet
Podjela muzičkih instrumenataMembranofoni instrumentiIdiofoni instrumentiKordofoni instrumentiAerofoni instrumentiElektrofoni instrumenti
Podjela muzike