Dozvole

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovo je popis dozvola, svaka sa svojim pravima. Korisnici mogu autorizirati prilozi koji će koristiti račun, ali uz ograničena prava u zavisnosti od tog koju dozvolu im korisnik omogući. Međutim, prilog koji djeluje u ime korisnika ograničen je na prava samog korisnika. Moguće je da postoje dodatne informacije o pojedinim pravima.

DozvolaPrava
Osnovna prava (basic)
 • Automatska prijava s vanjskim korisničkim računom (autocreateaccount)
 • Izbjegavanje ograničenja stopa temeljenih na IP-u (autoconfirmed)
 • Izvođenje radnji koje zahtijevaju unos CAPTCHA kôda bez unošenja CAPTCHA kôda (skipcaptcha)
 • Korištenje opcije write API (writeapi)
 • Male izmjene na stranicama za razgovor ne uzrokuju obavještenje o novim porukama (nominornewtalk)
 • Osvježavanje keša stranice (purge)
 • Pogledaj detaljne unose u evidenciji zloupotrebe (abusefilter-log-detail)
 • Pogledaj evidenciju zloupotrebe (abusefilter-log)
 • Pogledaj filtere za zloupotrebu (abusefilter-view)
 • Pregled oznaka patroliranja u spisku nedavnih izmjena (patrolmarks)
 • Uređivanje stranica zaštićenih kao "Blokiraj neregistrovane korisnike." (editsemiprotected)
 • Vlastite izmjene se automatski označavaju kao patrolirane (autopatrol)
 • Zaobilaženje IP blokada, autoblokada i blokada IP grupe (ipblock-exempt)
 • Zaobilaženje automatskih blokada tor izlaznih čvorova (torunblocked)
 • zaobilaženje globalnih blokada (globalblock-exempt)
 • Čitanje stranica (read)
Veliki broj izmjena (highvolume)
 • Izbjegavanje ograničenja uzrokovanih brzinom (noratelimit)
 • Korištenje viših ograničenja u API upitima (apihighlimits)
 • Masovno slanje poruka (massmessage)
 • Označavanje vraćenih izmjena kao izmjene bota (markbotedits)
 • Postavljen kao automatski proces (bot)
Uređivanje postojećih stranica (editpage)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Mijenjanje uslova predmeta (natpisi, opisi, istoznačnice) (item-term)
 • Mijenjanje uslova svojstava (natpisi, opisi, istoznačnice) (property-term)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Pravljenje preusmjerenja predmeta (item-redirect)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Spajanje predmeta (item-merge)
 • Uređivanje stranica (edit)
Uređivanje zaštićenih stranica (editprotected)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Premještanje stranica sa stabilnim verzijama (movestable)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uređivanje stranica (edit)
 • Uređivanje stranica zaštićenih kao "Dopusti samo autopatroliranima" (editextendedsemiprotected)
 • Uređivanje stranica zaštićenih kao "Dopušteno samo uređivačima" (editeditorprotected)
 • Uređivanje stranice zaštićenih kao "Samo administratori" (editprotected)
 • Uređivanje zaštićenih stranica (extendedconfirmed)
 • Uređivanje zaštićenih šablona (templateeditor)
 • Zaobilaženje spiska zabranjenih naslova (tboverride)
 • autoreviewprotected (autoreviewprotected)
Uređivanje Vašeg korisničkog CSS/JSON/JavaScripta (editmycssjs)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uredite svoje vlastite CSS datoteke (editmyusercss)
 • Uredite vlastite korisničke JavaScript datoteke (editmyuserjs)
 • Uređivanje stranica (edit)
 • Uređivanje vlastitih JSON datoteka (editmyuserjson)
Uređivanje vaših korisničkih podešavanja i JSON konfiguracije (editmyoptions)
 • Uređivanje vlastitih JSON datoteka (editmyuserjson)
 • Uređivanje vlastitih postavki (editmyoptions)
Uređivanje imenskog prostora "MediaWiki" i JSON za cijelo wiki/za korisnika (editinterface)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uređivanje JSON datoteka drugih korisnika (edituserjson)
 • Uređivanje JSON-a za cijelo wiki (editsitejson)
 • Uređivanje korisničkog interfejsa (editinterface)
 • Uređivanje stranica (edit)
Uređivanje CSS/JS za cijelo wiki i za korisnika (editsiteconfig)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uređivanje CSS datoteka drugih korisnika (editusercss)
 • Uređivanje CSS za cijelo wiki (editsitecss)
 • Uređivanje JSON datoteka drugih korisnika (edituserjson)
 • Uređivanje JSON-a za cijelo wiki (editsitejson)
 • Uređivanje JavaScript datoteka drugih korisnika (edituserjs)
 • Uređivanje JavaScripta za cijelo wiki (editsitejs)
 • Uređivanje korisničkog interfejsa (editinterface)
 • Uređivanje stranica (edit)
Pravljenje, uređivanje i premještanje stranica (createeditmovepage)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Ne pravi preusmjeravanje sa starog imena pri premještanju stranica (suppressredirect)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Pravljenje stranica (ne uključujući stranice za razgovor) (createpage)
 • Pravljenje stranica za razgovor (createtalk)
 • Pravljenje svojstava (property-create)
 • Premještanje osnovnih korisničkih stranica (move-rootuserpages)
 • Premještanje stranica (move)
 • Premještanje stranica kategorija (move-categorypages)
 • Premještanje stranica sa svim podstranicama (move-subpages)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uređivanje stranica (edit)
Postavljanje novih datoteka (uploadfile)
 • Postavljanje datoteka (upload)
 • Postavljanje nove verzije datoteke koju je postavio korisnik (reupload-own)
Postavljanje, zamjena i premještanje datoteka (uploadeditmovefile)
 • Ne pravi preusmjeravanje sa starog imena pri premještanju stranica (suppressredirect)
 • Postavljanje datoteka (upload)
 • Postavljanje datoteke sa URL adrese (upload_by_url)
 • Postavljanje nove verzije datoteke (reupload)
 • Postavljanje nove verzije datoteke koju je postavio korisnik (reupload-own)
 • Postavljanje novih lokalnih verzija datoteka identičnih onima u zajedničkoj ostavi (reupload-shared)
 • Premještanje datoteka (movefile)
Patroliranje izmjena stranica (patrol)
 • Označavanje izmjena drugih korisnika patroliranim (patrol)
Vraćanje izmjena na stranicama (rollback)
 • Brzo vraćanje izmjena posljednjeg korisnika koji je uređivao određenu stranicu (rollback)
Blokiranje i deblokiranje korisnika (blockusers)
 • Blokiranje korisnika da šalje e-mail (blockemail)
 • Blokiranje uređivanja drugih korisnika (block)
Pregled obrisanih datoteka i stranica (viewdeleted)
 • Pregled obrisanog teksta i izmjena između obrisanih revizija (deletedtext)
 • Pregled stavki obrisane historije, bez povezanog teksta (deletedhistory)
 • Pretraživanje obrisanih stranica (browsearchive)
Pregledanje ograničenih unosa u zapisniku (viewrestrictedlogs)
 • Pogledaj skrivene unose u evidenciji zloupotreba (abusefilter-hidden-log)
 • Pregled filtera zloupotrebe koji su označeni kao privatni (abusefilter-view-private)
 • Pregled privatnih evidencija (suppressionlog)
 • Pregledanje zapisnika crne liste naslova (titleblacklistlog)
 • Pregledanje zapisnika crne liste neželjenog sadržaja (spamblacklistlog)
 • Vidi unose evidencije zloupotrebe označene kao privatne (abusefilter-log-private)
Brisanje stranica, izmjena i unosa u zapisnicima (delete)
 • Brisanje i vraćanje određenih revizija stranice (deleterevision)
 • Brisanje i vraćanje određenih stavki u registru (deletelogentry)
 • Brisanje stranica (delete)
 • Brisanje stranica sa velikom historijom (bigdelete)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Pregled obrisanog teksta i izmjena između obrisanih revizija (deletedtext)
 • Pregled stavki obrisane historije, bez povezanog teksta (deletedhistory)
 • Pretraživanje obrisanih stranica (browsearchive)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Uređivanje stranica (edit)
 • Vraćanje obrisanih stranica (undelete)
Skrivanje korisnika i izmjena (oversight)
 • Pregled, sakrivanje i povratak određenih revizija stranice od svih korisnika (suppressrevision)
 • Sakrij unose u evidenciji zloupotreba (abusefilter-hide-log)
Dodavanje i uklanjanje zaštita sa stranica (protect)
 • Dodavanje ili uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim verzijama i unosima zapisnika (changetags)
 • Označavanje izmjena kao malih (minoredit)
 • Primjenjivanje oznaka na nečije izmjene (applychangetags)
 • Promjena nivoa zaštite i uređivanje kaskadno zaštićenih stranica (protect)
 • Uređivanje stranica (edit)
 • Uređivanje stranice zaštićenih kao "Samo administratori" (editprotected)
Pregled vaših praćenja (viewmywatchlist)
 • Pregled vlastitog popisa praćenih stranica (viewmywatchlist)
Uređivanje Vaših praćenih (editmywatchlist)
 • Uređivanje vlastitih praćenih. Obratite pažnju da će neke akcije dodati stranice čak bez ovog prava. (editmywatchlist)
Slanje e-maila drugim korisnicima (sendemail)
 • Slanje e-maila drugim korisnicima (sendemail)
Stvaranje računa (createaccount)
 • Pravljenje korisničkog računa (createaccount)
 • Zaobilaženje spiska zabranjenih korisničkih imena (tboverride-account)
Pristupanje ličnim podacima (privateinfo)
 • Pregledanje vlastitih ličnih podataka (npr. adresa e-pošte, stvarno ime) (viewmyprivateinfo)
Pristup podacima o provjeri korisnika (checkuser)
 • Provera korisničkih IP adresa i ostale informacije (checkuser)
 • gledanje historije čekjuzera (checkuser-log)
Globalno blokirajte ili deblokirajte IP adresu (globalblock)
 • Postavljanje i uklanjanje globalnih blokova (globalblock)
Upravljanje globalnim korisničkim računima (setglobalaccountstatus)
 • Obustavljanje ili sakrivanje globalnog računa (centralauth-oversight)
 • Zaključavanje ili otključavanje globalnog računa (centralauth-lock)
Pristup podacima dvočiniteljske potvrde (OATH) za sebe i druge (oath)
 • Zahtjev i provjera OATH podataka za sebe i druge (oathauth-api-all)

Specifične dozvole za OAuth

Ove dodatne dozvole primjenjuju se samo na korisnike OAutha.

DozvolaPrava
Samo za provjeru identiteta suradnika, bez mogućnosti čitanja stranica i djelovanja u ime korisnika.
Samo za provjeru identiteta suradnika, s pristupom pravom imenu i e-pošti, bez mogućnosti čitanja stranica i djelovanja u ime suradnika.