Popis prvosveštenika Izraela

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Popis vrhovnih svećenika Izraela)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Na ovoj stranici se nalazi popis (dijelom tradicionalan) Prvosvećenika Drevnog Izraela sve do uništenja Drugog hrama godine 70 n.e.. S obzirom na nedostatak historijskih podataka, popis je nepotpun.

Redoslijed Prvosvećenika Izraela

[uredi | uredi kod]

Služba nije uvijek neposredno prelazila od oca na sina. Prvosvećenici, kao i svi jevrejski svećenici, su pripadali Aronovoj lozi. Biblija spominje većinu prvosvećenika prije sužanjstva, ali ne daje potpuni potpis. Dalji popisi se temelje na različitim historijskim izvorima. U nekim periodima ne-jevrejske vlasti, prvosvećenike su imenovali i smjenjivali strani vladari. Usprkos toga, većina prvosvećenika je dolazila iz Aronove loze. Izuzetak je Menelaj, koji možda uopće nije bio plemema Levi nego iz plemena Benjamin.

Od Izlaska do babilonskog sužanjstva

[uredi | uredi kod]
 • Aron, za vrijeme Egzodusa iz Egipta
 • Eleazar, sin Aronov
 • Finehas (Fines), sin Eleazarov
 • Abišua, sin Finehasov
 • Šeša, sin Abišuin i otac Bukijev - prema Samaritancima.
 • Buki, sin Abišuin, otac Ezre
 • Uzzi, son of Bukki
 • Eli, potomakj Itamara, sin Aronov [1]
 • Ahitub, sin Finehasov i unuk Elijev
 • Ahija, sin Ahituba
 • Ahimeleh, sin Ahituba, vrhovni svećenik za vrijeme vladavine kralja Saula; ubijen u Nobu od Doega; dio kletve bačene na Kuću Elijevu - da nitko od Elijevih muških potomaka neće doživjeti starost - ispunjena je smrću Ahimelehovom.
 • Abijatar, sin Ahimelejov, vrhovni svećenik za vrijeme vladavine kralja Davida i ranih godina kralja Solomona, zbačen (1 Kraljevi 2:2-4). 5. generacija potomaka Elijevih; Z
 • Zadok, sin Ahitubov (sina Amarijee, sina Merajota, sina Zerahije, sina Uzija — 1 Ljetopisi 6:6-8) iz loze Eleazarove, vrhovni svećenik za vrijeme kralja Solomona i izgradnje Prvog hrama
 • Ahimaaz, sin Zadokov, vrhovni svećenik za vrijeme kralja Solomona
 • Azarija, sin Ahimaazov (za vrijeme Solomonove vladavine — 1 Kraljevi 4:2)
 • Joas ili Jop, sin Azariojin
 • Jehoiarib, sin Joasov (1 Ljetopisi 9:10)
 • Jehošpafat, sin Jehoiaribov
 • Jehoiada, sin Jehošafat (cca. 842 - 820. pne. — 2 Kraljevi 11:4)
 • Pedija, sin Jehoiadin
 • Zedekija, sinn Pedijin
 • Azarija II, sin Zedekijin (cca. 750. pne. — 2 Ljetopisi 26:17; ponekad se miješa sa Azarijom I u 1 Ljetopisi 6:6-8)
 • Jotham, sin Azarijin
 • Urija, sin Jotamov (cca. 732. pne. — 2 Kraljevi 16:10; Izaija 8:2)
 • Azarija III, sin Johananov, sin Azarije II (cca. 715. pne. — 1 Ljetopisi 6:9, 2 Ljetopisi 31:10)
 • Hošaija, sin Azarijin
 • vjerojatno nije bilo prvosvećenstva za 50-godišnje apostaze Manaseha
 • Šalum, sin Zadoka, sina (ili vjerojatnije unuka) Ahituba, sin Amarije, sina Azarije III (cca. 630. pne. — 1 Ljetopisi 6:12, 2 Ljetopisi 34:22)
 • Hilkija, sin Šalumov (cca. 622. pne. — 2 Kraljevi 22:4)
 • Azarija IV, sin Hilkijin (1 Ljetopisi 6:13)
 • Serija (vrhovni svećenik), sin Azarije IV (2 Kraljevi 25:18)
 • Jošua, sin Jehozadakov, ccaa. 515-490. pne., nakon obnove Hrama
 • Joiakim, sin Jošuin, cca. 490-470. pne.
 • Eliashib, sin Joiakimov, cca. 470-433. pne.
 • Joiada, sin Eliashibov, cca. 433-410. pne.
 • Johanan, sin Joiadin, cca. 410-371. pne.
 • Jadua, sin Johananov, cca. 371-320. pne., za vrijeme vladavine Aleksandra Velikog. Neki za njega tvrde da je bio Simeon Pravedni.

Pet potomaka Jišue se spominju u Nehemiji 12, 10f. Gore navedena kronologija, temeljena na Flaviju Josipu, nije sporna, iako neki smještaju Jaduu u doba Darija II, smatrajući da je postojao još jedan Johanan i još jedan Jadua, potonji kao suvremenik Aleksandra Velikog.

Inter-Sacerdotium:

Nije poznato tko je bio svećenik između Alkimove smrti i dolaska Jonatana. Postoje sugestije da je to mogao biti neimenovani Učitelj pravednosti koji se spominje u Svicima s Mrtvog mora.


Prvosvećenici pod Herodovcima i Rimljanima

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]