Plinska konstanta

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Plinska konstanta ili univerzalna plinska konstanta, je fizikalna konstanta, koja je vezana za jednadžbu stanja idealnog plina. Ona ima jednaku vrijednost kao Boltzmannova konstanta, samo što je izražena u jedinicama za energiju. Njena je vrijednost:

Dvije brojke u zagradi prestavljaju standardnu devijaciju vrijednosti.

Jednadžba stanja idealnog plina glasi:

gdje je P – apsolutni tlak plina (Pa), Vobujam plina (m3), n – broj molova u plinu i T - apsolutna temperatura (K). Plinska konstanta ima iste jedinice kao molarna entropija.

Odnos sa Boltzmannovom konstantom[uredi | uredi kod]

Boltzmannova konstanta kB se ponekad može koristiti umjesto plinske konstante:

gdje je NAAvogadrov broj. Onda jednadžba stanja idealnog plina sa Boltzmannovom konstantom glasi:

Specifična plinska konstanta[uredi | uredi kod]

Rspecific
za suhi zrak
Jedinice
286,9 J kg−1 K−1
53,3533 ft lbf lb−1 °R−1
1716,59 ft lbf slug−1 °R−1
Zasniva se na srednjoj molarnoj masi

suhog zraka koja je 28,9645 g/mol.

Specifična plinska konstanta plina ili smjese plinova (Rspecific) je data sa plinskom konstantom, ako se dijeli sa molarnom masom (M) plina ili smjese:

Specifična plinska konstanta može biti vezana sa Boltzmannovom konstantom kB:

Jedan važan odnos izlazi iz termodinamike, koji veže specifičnu plinsku konstantu sa specifičnim toplinskim kapacitetom pri stalnom tlaku (p) i pri stalnom obujmu (V):

gdje je: cp - specifični toplinski kapacitet pri stalnom tlaku i cv - specifični toplinski kapacitet pri stalnom obujmu. [1] [2]

Izvori[uredi | uredi kod]

  1. Anderson, Hypersonic and High-Temperature Gas Dynamics, AIAA Education Series, 2nd Ed, 2006.
  2. Moran and Shapiro: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Wiley, 4th Ed, 2000.