Paralelna ljestvica

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Durska ljestvica (skala) ima sedam stupnjeva i završni osmi koji je ponovljeni prvi za oktavu više. Između III i IV i VII i VIII (prvog) stupnja nalaze se manji visinski razmaci - polustepeni, dok se između ostalih stupnjeva nalaze veći - cijeli stepeni:

Radi bolje preglednosti, polustepeni razmaci u C-Dur lestvici označeni su crvenom bojom.

Molska lestvica (skala), kao i durska, ima sedam stupnjeva i osmi koji je ponovljeni prvi.

Postoje tri vrste molske lestvice:

1. Prirodna - sastavljena od istih tonova kao paralelna durska (vidi prvi notni primer u poglavlju Kako nastaje paralelna lestvica).
2. Harmonijska - u kojoj je VII stupanj povišen za polustepen.
3. Melodijska - u kojoj su povišeni VI i VII stupanj za pola stepena.

Kako nastaje paralelna lestvica

[uredi | uredi kod]

Paralelna lestvica (fr. relative mineure, engl. relative key, nem. Paralleltonart, rus. parallelьnыe tonalьnosti)[1][2]

Svaka durska skala ima svoju paralelnu molsku koja počinje od šestog stupnja durske skale (koji postaje prvi stupanj molske skale)[3]. Vidi sledeći primer:

Paralelne skale - durska i molska - imaju isti stalni predznak, npr.:

Pregled paralelnih lestvica po kvintnom krugu

[uredi | uredi kod]

Prikažimo sve paralelne lestvice po kvintnom krugu:

Stalni predznaci Durska lestvica Molska lestvica
H, E, A, D, G, C,F Ces-dur as-mol
H, E, A, D, G, C Ges-dur es-mol
H, E, A, D, G Des-dur b-mol
H, E, A, D As-dur f-mol
H, E, A Es-dur c-mol
H, E B-dur g-mol
H F-dur d-mol
C-dur a-mol
F G-dur e-mol
F, C D-dur h-mol
F, C, G A-dur fis-mol
F, C, G, D E-dur cis-mol
F, C, G, D, A H-dur gis-mol
F, C, G, D, A, E Fis-dur dis-mol
F, C, G, D, A, E,H Cis-dur ais-mol

Vidi još

[uredi | uredi kod]

Reference

[uredi | uredi kod]