Pāramitā

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Dio serije članaka na temu
Budizam

Lotus-buddha.svg

Historija budizma
Darmičke religije
Kronologija budizma
Budistički sabori

Temelji
Četiri plemenite istine
Plemeniti osmokraki put
Pet pouka
Nirvāna · Tri dragulja

Ključni termini
Tri oznake postojanja
Skandha · Kozmologija · Dharma
Samsara · Rebirth · Shunyata
Pratitya-samutpada · Karma

Vodeće ličnosti
Gautama Buddha
Nagarjuna · Dogen
Budini sljedbenici · Porodica

Praksa i postignuća
Buddhastvo · Bodhisattva
Četiri stadija prosvjetljenja
Paramiji · Meditacija · Laici

Budizam po regijama
Jugoistočna Azija · Istočna Azija
Tibet · Indija · Zapad

Budističke škole
Theravāda · Mahāyāna
Vajrayāna · Rane škole

Tekstovi
Pali kanon
Pali Sutte · Mahayana Sutre
Vinaya · Abhidhamma

Komparativne studije
Kultura · Popis tema
Dharma wheel.svg

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Paramita (sanskrit: परमित) označava savršenstvo u budističkoj filozofiji. Najčešće se odnosi na etičku savršenost karaktera.

Vrline koje vode savršenstvu su:

  1. dana - velikodušnost; davanje, milostinja. U užem značenju, davanje neke od četiri monahu neopohodne stvari. U širem, sklonost davanju, bez očekivanja protivusluge od onoga kome se daje.
  2. sila - vrlina, moralna čistota koja nas sprečava da skrenemo sa osmostrukog puta. Takođe, praktično pravilo, zbog čijeg pridržavanja nećemo činiti neke štetne postupke.
  3. nekhama - odvraćenost; doslovno, "oslobođenost požude".
  4. pana - mudrost; razboritost; uvid; zdrav razum.
  5. virija - istrajnost; energija.
  6. khanti - strpljivost; izdržljivost.
  7. saća - istinoljubivost
  8. adhithana - odlučnost, rešenost.
  9. meta - saosećajna ljubav; blagonaklonost.
  10. upekha - ravnodušnost