Operacija Božić Bata

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Nemačka artiljerija u borbi protiv partizana, decembra 1943.

Operacija Božić Bata (njem. Weihnachtsmann, izgovor: Vajnahtsman) je bila vojna operacija Vermahta protiv partizana u Hrvatskoj, u oblasti između Kupe i Save. Vođena je od 25. do 30. decembra 1943. godine, u cilju uništenja jedinica NOVJ u Pokuplju i Turopolju.

Operacija „Weihnachtsmann" je imala zadatak da prostoriju jugoistočno od Zagreba (Sisak — Glina — Gradac — Jastrebarsko — južna ivica Zagreba — tok reke Save do Siska) očisti od partizana i da obezbjedi saobraćajnice.[1] Operacija je propala, jer je 28. udarna divizija na vrijeme napustila to područje i prebacila se preko Save u Moslavinu i dalje ka Slavoniji.

Operacija »Božić Bata« predstavlja dio šeste neprijateljske ofanzive. Vođena je na Božić 1943. godine, po čemu je i dobila naziv.

Pozadina[uredi - уреди | uredi izvor]

Uspješnim dejstvom jedinica Četvrtog korpusa osujećena je nemačka ofanziva „Panter" na Kordun. Da bi obezbedio komunikaciju ZagrebSisak i ZagrebKarlovac, Štab 15. brdskog armijskog korpusa je odlučio da odmah po završetku dejstava u Kordunu i Baniji preduzme novu operaciju „Božić Bata" s ciljem da uništi jedinice NOVJ između Kupe i Save, u Pokuplju i Turopolju.[2]

Partizanska obavještajna služba je otkrila namjere okupatora. Glavni štab NOV i PO Hrvatske je 23. 12. 1943. godine uputio depešu 28. diviziji da se odmah prebaci preko Save i da preko Moslavine krene u Slavoniju, u sastav Šestog korpusa. Na osnovi toga, štab divizije je izdao 24. 12. naređenje za pokret. Maršruta divizije je imala tri etape. Sedamnaesta brigada je bila u prethodnici, a Dvadeset prva sa dijelovima divizije činila je glavninu i zaštitnicu.[3]

Angažovane snage[uredi - уреди | uredi izvor]

Poduhvat »Božić-Bata« je izvršila 371. pješadijska divizija Vermahta kojoj je po naređenju 15. korpusa pridat 4. kubanski konj. puk 1. kozačke konjičke divizije.

Tok operacije[uredi - уреди | uredi izvor]

4. kubanski konj. puk je počevši od 22. 12. premješten iz prostora Kostajnica — Sunja u prostor Petrinja — 8 km sjev.- zap. Siska na pripremni položaj za poduhvat »Božić-Bata«. 25. 12. snage nemačke 371. pešadijske divizije i 4. kubanski puk nemačke 1. kozačke konjičke divizije otpočele operaciju "Vajnahtsman".

Na dan 25. 12. je 4. koz. konj. puk prodro u planine zapadno od pruge Sisak — Zagreb i poslije slamanja slabijeg neprijateljskog otpora dostigao Cerje. Svi nenasuti putevi, a naročito okolni teren, su uslijed velikih kiša bili potpuno raskvašeni i gliboviti. Nemačka komorska vozila, a naročito Pleskau II, stajala su na raskaljanim putevima i često su mogla da se kreću tek sa četvornom i šestornom zapregom. Uprkos znatnim terenskim teškoćama i nedovoljnoj odjeći i obući, odjeljenja puka su prodrla do partizanske oslone tačke Kravarsko. [4]

Međutim, pošto se 28. slavonska divizija NOVJ, po naređenju GŠ NOV i PO za Hrvatsku, 26. decembra povukla iz Turopolja preko Save u Moslavinu, neprijateljske jedinice su, ne nailazeći na otpor, do 30. decembra prokrstarile ovu oblast pljačkajući.[5] 4. koz. konj. puk je upućen na prelaze preko Save radi napada na partizane, ali uslijed raskaljanih puteva i iscrpljenosti konja ostao u blatu i nije mogao da spriječi njihovo povlačenje ka istoku.

Poslije ovoga, 15. brdski armijski korpus je 30. 12. naredio prekid poduhvata »Božić-Bata« i dao 4. koz. konj. puku nov zadatak. Puk je preduzeo obezbjeđenje aerodroma Vel. Gorica i Plesmo, kao i osiguranje pruge TuropoljeZagreb.[6]

Izvori[uredi - уреди | uredi izvor]

Literatura[uredi - уреди | uredi izvor]

Vidi još[uredi - уреди | uredi izvor]

Vanjske veze[uredi - уреди | uredi izvor]