Okvirna direktiva o vodama

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Okvirnu direktivu o vodama (2000/60/EC) je usvojio Parlament i Savet Evropske unije 23. oktobra 2000. godine. Ova direktiva je najviši akt vezan za vode u EU. Opšti cilj ove direktive sa aspekta zaštite životne sredine je postizanje „statusa dobre vode“ u čitavoj EU do 2015. godine i održavanje tog statusa na dalje.[1] Direktiva je stupila na snagu 22. decembra 2000. godine.

Ciljevi direktive[uredi | uredi kod]

Ključni ciljevi politike Evropske Unije sadržani u Okvirnoj direktivi o vodama su:[2]

  • Sveobuhvatna zaštita svih voda znači zaštitu svih voda primenom principa integralnog upravljanja vodenim resursima, i to površinskim vodama, mešovitim vodama i priobalnim vodama;
  • Dobar status svih voda u roku od 15 godina po usvajanju direktive;
  • Integralno upravljanje rečnim slivom, čak i preko administrativni i međunarodnih granica, uključuje planove upravljanja slivom i koordinirane programe monitoringa;
  • „Kombinovani pristup“ u vezi sa standardima za granične vrednosti dozvoljenih emisija i kvaliteta životne sredine;
  • Pravilo utvrđivanje cena primenom principa - korisnik plaća, principa - zagađivač plaća i principa - potpuna nadoknada troškova;
  • Uključivanje javnosti predstavlja: informisanje, konsultovanje i transparentnost.

Videti još[uredi | uredi kod]

Reference[uredi | uredi kod]

  1. Zelena mreža Vojvodine
  2. „Voda 2006“, Zbornik radova, 35. godišnje konferencije o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda, Zlatibor, 2006.

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]