Nobelova nagrada za ekonomiju

Izvor: Wikipedia
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Nobelova nagrada za ekonomiju 2008.

Nagrada Švedske banke za ekonomske nauke u znak sećanja na Alfreda Nobela (na švedskom Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) je nagrada koja se dodjeljuje svake godine za vanserijske intelektualne doprinose u oblasti ekonomije. Nagrada je osnovana od strane Švedske banke (najstarije centralne banke na svijetu) na 300. godišnjicu njenog osnivanja 1968. godine. Iako ta nagrada nije utemeljena na testamentu Alfreda Nobela, laureati iz ekonomije primaju diplomu i zlatnu medalju od švedskog kralja 10. 12. u Stokholmu na istoj ceremoniji na kojoj i dobitnici Nobelove nagrade iz fizike, hemije, fiziologije ili medicine i književnosti. Iznos novčane nagrade za ekonomiju jednak je drugim nagradama.

Prestiž ove nagrade delimično proističe iz njenog povezivanja sa nagradama stvorenim na osnovu testamenta Alfreda Nobela, što je često bilo izvor kontroverzi. Nagrada se obično naziva Nobelova nagrada za ekonomiju ili preciznije, Nobelova memorijalna nagrada za ekomomiju.

U februaru 1995. godine je odlučeno da nagrada za ekonomiju bude definisana kao nagrada za društvene nauke, otvarajući tako Nobelovu nagradu velikim doprinosima iz drugih oblasti, kao što su političke nauke, psihologija i sociologija. Takođe, struktura Komiteta za nagradu za ekonomiju je izmjenjena, budući da sada dva člana nisu ekonomisti, dok se ranije komitet ove nagrade sastojao od pet ekonomista.

Postupak dobijanja nagrade[uredi | uredi kod]

Laureate iz ekonomije, kao i laureate iz hemije i fizike, bira Kraljevska švedska akademija nauka. Svake godine oko sto živih osoba bude nominovano od strane kvalifikovanih predlagača, koje se prosleđuju odboru od pet do osam članova, a koji zatim podnosi svoj izbor dobitnika Švedskoj akademiji na finalno odobrenje. Nagradu može podeliti najviše troje dobitnika. Nagrada se dodeljuje u Stokholmu i praćena je novčanom nagradom od 10,000.000 kruna, ili otprilike 1,000.000 eura.

Dobitnici[uredi | uredi kod]

Godina Slika Dobitnik Država Razlog
1969. Uio frisch 2006 0025.jpg Ragnar Friš  Norveška „za razvoj i primenu dinamičkih modela za analizu ekonomskih procesa”[1]
Jan Tinbergen 1982.jpg Jan Tinbergen  Holandija
1970. Paul Samuelson.gif Pol Samjuelson  Sjedinjene Američke Države „za razvoj statičke i dinamičke ekonomske teorije i za aktivni doprinos u podizanju nivoa analize u ekonomiji”[2]
1971. Simon Kuznets 1971b.jpg Sajmon Kuznec  Sjedinjene Američke Države „za empirijski zasnovanu interpretaciju ekonomskog rasta, koja je dovela do detaljnijeg uvida u ekonomsku i socijalnu strukturu i razvoj”[3]
1972. John Hicks 1972.jpg Džon Hiks  Ujedinjeno Kraljevstvo „za pionirski doprinos teoriji opšte ekonomske ravnoteže i teoriji blagostanja”[4]
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Kenet Arou  Sjedinjene Američke Države
1973. Wassily Leontief 1973.jpg Vasilij Leontijev  Sovjetski Savez
 Sjedinjene Američke Države
„za razvoj input-autput metoda i za njegovu primenu na važne ekonomske probleme”[5]
1974. Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Gunar Mirdal  Švedska „za pionirski rad u teoriji novca i ekonomskih fluktuacija i za analizu međuzavisnosti ekonomskih, društvenih i institucionalnih fenomena”[6]
Friedrich Hayek portrait.jpg Fridrih Hajek  Austrija
 Ujedinjeno Kraljevstvo
1975. Leonid Kantorovich 1975.jpg Leonid Kantorovič  Sovjetski Savez „za doprinos teoriji optimalne alokacije resursa”[7]
TjallingKoopmans1967.jpg Tjaling Kopmans  Holandija
 Sjedinjene Američke Države
1976. Portrait of Milton Friedman.jpg Milton Fridman  Sjedinjene Američke Države „za proučavanje analize potrošnje, monetarne istorije i teorije i za demonstraciju složenosti stabilizacione politike”[8]
1977. Bertil Ohlin.jpg Bertil Olin  Švedska „za veliki doprinos teoriji spoljne trgovine i međunarodnih tokova kapitala”[9]
James Meade Nobel.jpg Džejms Mid  Ujedinjeno Kraljevstvo
1978. Herbert simon red complete.jpg Herbert Sajmon  Sjedinjene Američke Države „za pionirsko istraživanje postupaka donošenja odluka unutar ekonomskih organizacija”[10]
1979. Theodore W. Schultz.jpg Teodor Šulc  Sjedinjene Američke Države „za pionirsko istraživanje ekonomskog razvoja sa posebnim naglaskom na rešavanje problema zemalja u razvoju”[11]
Artur Luis  Sveta Lucija
 Ujedinjeno Kraljevstvo
1980. Lorens Klajn  Sjedinjene Američke Države „za stvaranje ekonometrijskih modela i njihovu primenu u analizi ekonomskih fluktuacija i ekonomskih politika”[12]
1981. James Tobin.png Džejms Tobin  Sjedinjene Američke Države „za analizu finansijskih tržišta i njihovih veza sa odlukama o troškovima, zaposlenošću, proizvodnjom i cenama”[13]
1982. Džordž Stigler  Sjedinjene Američke Države „za važne studije o industrijskim strukturama, funkcionisanju tržišta i uzrocima i efektima državne regulacije”[14]
1983. Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Žerar Debre  Francuska „za uključivanje novih analitičkih metoda u ekonomsku teoriju i za temeljnu reformulaciju teorije opšte ravnoteže”[15]
1984. Ričard Stoun  Ujedinjeno Kraljevstvo „za fundamentalne doprinose razvoju sistema nacionalnih računa čime su poboljšane osnove empirijske ekonomske analize”[16]
1985. Franco Modigliani.jpg Franko Modiljani  Italija „za pionirsku analizu štednje i finansijskih tržišta”[17]
1986. James Buchanan by Atlas network.jpg Džejms M. Bjukenan  Sjedinjene Američke Države „za razvoj ugovorne i konstitucionalne osnove u teoriji donošenja ekonomskih i političkih odluka”[18]
1987. Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Robert Solou  Sjedinjene Američke Države „za doprinos teoriji ekonomskog rasta”[19]
1988. ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Moris Ale  Francuska „za pionirski doprinos teoriji tržišta i efikasnog korišćenja resursa”[20]
1989. Trygve Haavelmo.jpg Trigve Havelmo  Norveška „za razjašnjenje teorije verovatnoće kao osnove ekonometrije i za analizu simultanih ekonomskih struktura”[21]
1990. No image.svg Hari Markovic  Sjedinjene Američke Države „za pionirski rad u teoriji finansijske ekonomije”[22]
Merton Miler
William sharpe 2007.jpg Vilijam Šarp
1991. Coase scan 10 edited.jpg Ronald Kouz  Ujedinjeno Kraljevstvo „za otkriće i razjašnjenje značenja transakcionih troškova i vlasničkih prava za institucionalne strukture i funkcionisanje ekonomije”[23]
1992. GaryBecker-May24-2008.jpg Gari Beker  Sjedinjene Američke Države „za proširenje domena mikroekonomske analize na široki spektar ljudskih ponašanja i interakcija, uključujući i ponašanja nevezana za tržište”[24]
1993. Robert William Fogel.jpg Robert Fogel  Sjedinjene Američke Države „za obnavljanje istraživanja ekonomske istorije primenom ekonomske teorije i kvantitativnih metoda radi objašnjenja ekonomskih i institucionalnih promena”[25]
Douglass North.jpg Daglas Nort
1994. Džon Haršani  Mađarska
 Sjedinjene Američke Države
„za pionirsku analizu ravnoteže u teoriji nekooperativnih igara”[26]
John f nash 20061102 3.jpg Džon Neš  Sjedinjene Američke Države
Reinhard Selten2.jpg Rajnhard Zelten  Nemačka
1995. No image.svg Robert Lukas  Sjedinjene Američke Države „za razvoj i primenu hipoteze o racionalnim očekivanjima, što je transformisalo makroekonomsku analizu i produbilo naše razumevanje ekonomske politike”[27]
1996. Sir James Mirrlees.jpg Džejms Merliz  Ujedinjeno Kraljevstvo „za fundamentalne doprinose ekonomskoj teoriji podsticaja u uslovima asimetričnih informacija”[28]
Vilijam Vikri  Kanada
 Sjedinjene Američke Države
1997. Robert C. Merton.jpg Robert K. Merton  Sjedinjene Američke Države „za novi metod određivanja vrednosti derivata”[29]
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Majron Šouls  Kanada
 Sjedinjene Američke Države
1998. Amartya Sen 20071128 cologne.jpg Amartija Sen  Indija „za doprinos ekonomici blagostanja”[30]
1999. Rmundell.jpg Robert Mandel  Kanada „za analizu monetarne i fiskalne politike u uslovima različitih režima deviznog kursa i analizu optimalnih valutnih područja”[31]
2000. James Heckman.jpg Džejms Hekman  Sjedinjene Američke Države „za razvoj teorije i metoda analize selektivnih uzoraka”[32]
McFadden.jpg Danijel Makfaden  Sjedinjene Američke Države „za razvoj teorije i metoda analize diskretnog izbora”[32]
2001. George Akerlof.jpg Džordž Akerlof  Sjedinjene Američke Države „za analizu tržišta sa asimetrijom informacija”[33]
A Michael Spence.jpg Majkl Spens
Joseph Stiglitz.jpg Džozef Stiglic
2002. Daniel Kahneman (3283955327) (cropped).jpg Danijel Kaneman  Izrael
 Sjedinjene Američke Države
„za integrisanje uvida iz psiholoških istraživanja u ekonomsku nauku, posebno onih koji se odnose na čovekovo prosuđivanje i donošenje odluka u uslovima neizvesnosti”[34]
Vernon L. Smith 2011.jpg Vernon Smit  Sjedinjene Američke Države „za laboratorijske eksperimente kao oruđa u empirijskoj ekonomskoj analizi, posebno u studijama alternativnih tržišnih mehanizama”[34]
2003. Robert F. Engle.jpg Robert Ingl  Sjedinjene Američke Države „za metode analize ekonomskih vremenskih serija sa varijabilnošću vremena”[35]
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg Klajv Grejndžer  Ujedinjeno Kraljevstvo „za metode analize ekonomskih vremenskih serija sa zajedničkim trendovima”[35]
2004. Kydland.jpg Fin Kidland  Norveška „za doprinose dinamičnoj makroekonomiji: vremenska konzistentnost ekonomske politike i pokretačke snage iza privrednih ciklusa”[36]
Edward C. Prescott.jpg Edvard Preskot  Sjedinjene Američke Države
2005. Robert Aumann 2010.jpg Robert Auman  Sjedinjene Američke Države
 Izrael
„za bolje razumevanje konflikta i saradnje kroz analizu teorije igara”[37]
Thomas Schelling.jpg Tomas Šeling  Sjedinjene Američke Države
2006. Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Edmund Felps  Sjedinjene Američke Države „za analizu međuvremenskih kompromisa u makroekonomskoj politici”[38]
2007. Leonid Hurwicz.jpg Leonid Hurvič  Poljska
 Sjedinjene Američke Države
„za postavljanje temelja teorije konstruktivnog mehanizma”[39]
Eric Maskin at UCI.jpg Erik Maskin  Sjedinjene Američke Države
Myerson roger b print.jpg Rodžer Majerson
2008. Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg Pol Krugman  Sjedinjene Američke Države „za analizu trgovinskih obrazaca i lokacije ekonomske aktivnosti”[40]
2009. Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Elinor Ostrom  Sjedinjene Američke Države „za analizu ekonomskog upravljanja, naročito zajedničkih dobara”[41]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Oliver Vilijamson „za analizu ekonomskog upravljanja, naročito granice čvrstine”[41]
2010. Peter Diamond cropped.jpg Piter Dajmond  Sjedinjene Američke Države „za analizu tržišta sa traženjem neslaganja”[42]
Dale Mortensen.jpg Dejl Mortensen
Christopher Pissarides.jpg Kristofer Pisarides  Kipar
 Ujedinjeno Kraljevstvo
2011. Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Tomas Sardžent  Sjedinjene Američke Države „za empirijsko istraživanje uzroka i posledica u makroekonomiji”[43]
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Kristofer Sims
2012. Al Roth, Sydney Ideas lecture 2012d.jpg Alvin Rot  Sjedinjene Američke Države „za teoriju stabilnih raspodela i praksu tržišnog dizajna”[44]
Shapley, Lloyd (1980) crop.jpg Lojd Šepli
2013. Eugene Fama at Nobel Prize, 2013.jpg Judžin Fama  Sjedinjene Američke Države „za empirijsku analizu cena aktiva”[45]
Lars Peter Hansen photo in 2007.jpg Lars Piter Hansen
Robert J. Shiller 2017.jpg Robert Šiler
2014. Jean Tirole (cropped).jpg Žan Tirol  Francuska „za analizu tržišne moći i regulacije”[46]
2015. Angus Deaton 0182.jpg Angus Diton  Ujedinjeno Kraljevstvo
 Sjedinjene Američke Države
„za analizu potrošnje, siromaštva i blagostanja”[47]
2016. Nobel Laureates 0983 (31117127490).jpg Oliver Hart  Ujedinjeno Kraljevstvo
 Sjedinjene Američke Države
„za doprinos u oblasti teorije ugovora”[48]
Bengt Holmström.jpg Bengt Holmstrem  Finska
2017. Richard Thaler Chatham.jpg Ričard Taler  Sjedinjene Američke Države „za doprinos u oblasti bihejvioralne ekonomije”[49]
2018. William Nordhaus EM1B6005 (46234137031).jpg Vilijam Nordhaus  Sjedinjene Američke Države „za integrisanje klimatskih promena u makroekonomsku analizu na duge staze”[50]
Paul Romer in 2005.jpg Pol Romer „za integrisanje tehnoloških inovacija u makroekonomsku analizu na duge staze”[50]
2019. FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011 (6310827426) (cropped).jpg Abidžit Banerdži  Indija
 Sjedinjene Američke Države
„za eksperimentalni pristup ublažavanju globalnog siromaštva”[51]
Esther Duflo - Pop!Tech 2009 - 001 (cropped (2)).jpg Ester Duflo  Francuska
 Sjedinjene Američke Države
Michael Kremer 20201201.jpg Majkl Kremer  Sjedinjene Američke Države
2020. Paul Milgrom Headshot.jpg Pol Milgrom  Sjedinjene Američke Države „za poboljšanja teorije aukcija i pronalaske novih formata aukcija”[52]
Robert B. Vilson
2021. David Card.jpg Dejvid Kard  Kanada „za empirijski doprinos ekonomiji rada”[53]
Džošua Angrist  Izrael
 Sjedinjene Američke Države
„za metodološki doprinos analizi uzročno-posledičnih veza”[53]
Gvido Imbens  Holandija
 Sjedinjene Američke Države

Reference[uredi | uredi kod]

 1. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-07-06. 
 2. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-06-11. 
 3. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-19. 
 4. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-22. 
 5. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-23. 
 6. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1974”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-28. 
 7. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1975”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-12-20. 
 8. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-04-12. 
 9. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1977”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 10. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1978”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-11-04. 
 11. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1979”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-17. 
 12. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-12-07. 
 13. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1981”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-12-24. 
 14. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1982”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-11-04. 
 15. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1983”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 16. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-11-04. 
 17. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1985”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 18. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-12. 
 19. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 20. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1988”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 21. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-22. 
 22. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1990”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-11. 
 23. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1991”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 24. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1992”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 25. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-19. 
 26. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1994”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 27. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-07. 
 28. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1996”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-28. 
 29. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1997”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-21. 
 30. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2014-10-11. 
 31. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1999”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-19. 
 32. 32,0 32,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-19. 
 33. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2001”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 34. 34,0 34,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2002”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 35. 35,0 35,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 36. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-19. 
 37. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2005”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 38. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-17. 
 39. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2007”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-16. 
 40. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2008”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-14. 
 41. 41,0 41,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2009”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2009-10-15. 
 42. „The Prize in Economic Sciences  2010”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2010-10-08. 
 43. „The Prize in Economic Sciences  2011”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2011-10-06. 
 44. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2012”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2013-05-17. 
 45. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2017-06-02. 
 46. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2014”. Nobel Foundation. 
 47. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2015”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2015-10-05. 
 48. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2016”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2016-10-10. 
 49. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2017”. Nobel Foundation. Arhivirano iz originala na datum 2017-10-02. 
 50. 50,0 50,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018”. Nobel Foundation. 
 51. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019”. Nobel Foundation. 
 52. „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020”. Nobel Foundation. 
 53. 53,0 53,1 „The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2021”. Nobel Foundation. 

Eksterni linkovi[uredi | uredi kod]