Nauka i tehnologija u Srbiji

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice Nauka u Srbiji)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Nauka u Srbiji se danas odvija u naučnoistraživačkim organizacijama, a to su fakulteti i instituti. U Srbiji postoje naučni instituti i istraživačko-razvojni instituti. Naučne institute osniva država i pretežno se bave osnovnim istraživanjima dok istraživačko-razvojni instituti mogu biti i privredna društva i pretežno se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima.

Institucije od značaja za nauku su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska.

Politiku države Srbije u nauci vodi nadležno Ministarstvo nauke a najviše naučno telo, koje određuje pravce razvoja nauke, je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj. Nacionalni savet ima 17 članova iz reda akademika i naučnika.

Spisak instituta u Srbiji

[uredi | uredi kod]

Naučni instituti

[uredi | uredi kod]
Prirodno-matematičke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Astronomska opservatorija, Beograd [1] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [2]
 2. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd [3] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [4]
 3. Matematički institut SANU, Beograd [5] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [6]
 4. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd [7] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [8][mrtav link]
 5. Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd [9] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [10]
 6. Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd [11] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [12]
 7. Institut za fiziku, Beograd [13] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [14]
 8. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd [15] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [16] Arhivirano 2009-08-01 na Wayback Machine-u
Prirodne nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd [17] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [18] Arhivirano 2009-03-12 na Wayback Machine-u
Medicinske nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za medicinska istraživanja, Beograd [19] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [20]
 2. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd [21] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [22]
 3. Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd [23] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [24] Arhivirano 2008-07-04 na Wayback Machine-u
Tehničko-tehnološke nauke
[uredi | uredi kod]
Biotehničke nauke
[uredi | uredi kod]
Društvene nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut ekonomskih nauka, Beograd [25] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [26] Arhivirano 2009-04-27 na Wayback Machine-u
 2. Institut društvenih nauka, Beograd [27] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [28]
 3. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd [29] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [30]
 4. Institut za evropske studije, Beograd [31] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [32] Arhivirano 2009-04-02 na Wayback Machine-u
 5. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd [33] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [34]
 6. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd [35] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [36] Arhivirano 2009-08-19 na Wayback Machine-u
 7. Institut za političke studije, Beograd [37] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [38]
 8. Institut za uporedno pravo, Beograd [39] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [40]
 9. Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Beograd [41] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [42] Arhivirano 2008-12-28 na Wayback Machine-u
 10. Ekonomski institut, Beograd [43] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [44]
 11. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd [45] Arhivirano 2010-03-04 na Wayback Machine-u
Humanističke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Arheološki institut, Beograd [46] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [47] Arhivirano 2009-11-05 na Wayback Machine-u
 2. Institut za književnost i umetnost, Beograd [48] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [49]
 3. Institut za srpski jezik SANU, Beograd
 4. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd [50] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [51]
 5. Institut za savremenu istoriju, Beograd [52] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u
 6. Istorijski institut SANU, Beograd [53] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [54] Arhivirano 2009-03-29 na Wayback Machine-u

Istraživačko-razvojni instituti

[uredi | uredi kod]
Prirodno-matematičke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
Prirodne nauke
[uredi | uredi kod]
Medicinske nauke
[uredi | uredi kod]
Tehničko-tehnološke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
 2. Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd
 3. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
 4. IMS Institut za ispitivanje materijala a. d., Beograd
 5. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a. d., Beograd
 6. Institut „Kirilo Savić“ a. d., Beograd
 7. Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku, IMTEL komunikacije, Beograd
 8. Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL, Beograd
 9. Institut „Lola“, Beograd
 10. Institut „Goša“ a. d., Beograd
 11. Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor [55] Arhivirano 2009-05-29 na Wayback Machine-u
Biotehničke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad [56] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [57] Arhivirano 2009-09-28 na Wayback Machine-u
 2. Institut za stočarstvo, Zemun [58] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [59] Arhivirano 2009-09-27 na Wayback Machine-u
 3. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad [60]
 4. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 5. Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 6. Institut za zemljište, Beograd [61] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u [62] Arhivirano 2009-04-06 na Wayback Machine-u
 7. Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd
 8. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
 9. Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
 10. Institut za voćarstvo, Čačak [63]
 11. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd [64] Arhivirano 2008-12-29 na Wayback Machine-u
 12. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka [65] Arhivirano 2009-05-03 na Wayback Machine-u
 13. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Novi Sad [66] Arhivirano 2009-01-25 na Wayback Machine-u
 14. Institut za veterinarstvo, Beograd
 15. Institut za šumarstvo, Beograd
 16. Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“, Beograd [67]
Društvene nauke
[uredi | uredi kod]
Humanističke nauke
[uredi | uredi kod]
 1. Institut za srpsku kulturu, Kosovska Mitrovica

Povezano

[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]