Nauka i tehnologija u Srbiji

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije
(Preusmjereno sa Nauka u Srbiji)
Idi na navigaciju Idi na pretragu

Nauka u Srbiji se danas odvija u naučnoistraživačkim organizacijama, a to su fakulteti i instituti. U Srbiji postoje naučni instituti i istraživačko-razvojni instituti. Naučne institute osniva država i pretežno se bave osnovnim istraživanjima dok istraživačko-razvojni instituti mogu biti i privredna društva i pretežno se bave razvojnim i primenjenim istraživanjima.

Institucije od značaja za nauku su Srpska akademija nauka i umetnosti i Matica srpska.

Politiku države Srbije u nauci vodi nadležno Ministarstvo nauke a najviše naučno telo, koje određuje pravce razvoja nauke, je Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj. Nacionalni savet ima 17 članova iz reda akademika i naučnika.

Spisak instituta u Srbiji[uredi - уреди | uredi izvor]

Naučni instituti[uredi - уреди | uredi izvor]

Prirodno-matematičke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Astronomska opservatorija, Beograd [1] [2]
 2. Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Beograd [3] [4]
 3. Matematički institut SANU, Beograd [5] [6]
 4. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Beograd [7] [8]
 5. Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Beograd [9] [10]
 6. Institut za primenu nuklearne energije - INEP, Beograd [11] [12]
 7. Institut za fiziku, Beograd [13] [14]
 8. Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Beograd [15] [16]
Prirodne nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za multidisciplinarna istraživanja, Beograd [17] [18]
Medicinske nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za medicinska istraživanja, Beograd [19] [20]
 2. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Beograd [21] [22]
 3. Institut za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“, Beograd [23] [24]
Tehničko-tehnološke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
Biotehničke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
Društvene nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut ekonomskih nauka, Beograd [25] [26]
 2. Institut društvenih nauka, Beograd [27] [28]
 3. Institut za pedagoška istraživanja, Beograd [29] [30]
 4. Institut za evropske studije, Beograd [31] [32]
 5. Institut za ekonomiku poljoprivrede, Beograd [33] [34]
 6. Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd [35] [36]
 7. Institut za političke studije, Beograd [37] [38]
 8. Institut za uporedno pravo, Beograd [39] [40]
 9. Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Beograd [41] [42]
 10. Ekonomski institut, Beograd [43] [44]
 11. Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd [45]
Humanističke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Arheološki institut, Beograd [46] [47]
 2. Institut za književnost i umetnost, Beograd [48] [49]
 3. Institut za srpski jezik SANU, Beograd
 4. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd [50] [51]
 5. Institut za savremenu istoriju, Beograd [52]
 6. Istorijski institut SANU, Beograd [53] [54]

Istraživačko-razvojni instituti[uredi - уреди | uredi izvor]

Prirodno-matematičke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za opštu i fizičku hemiju, Beograd
Prirodne nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
Medicinske nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
Tehničko-tehnološke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd
 2. Institut „Mihajlo Pupin“, Beograd
 3. Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd
 4. IMS Institut za ispitivanje materijala a. d., Beograd
 5. Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“ a. d., Beograd
 6. Institut „Kirilo Savić“ a. d., Beograd
 7. Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku, IMTEL komunikacije, Beograd
 8. Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL, Beograd
 9. Institut „Lola“, Beograd
 10. Institut „Goša“ a. d., Beograd
 11. Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor [55]
Biotehničke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad [56] [57]
 2. Institut za stočarstvo, Zemun [58] [59]
 3. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad [60]
 4. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd
 5. Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad
 6. Institut za zemljište, Beograd [61] [62]
 7. Institut za kukuruz „Zemun Polje“, Beograd
 8. Institut za primenu nauke u poljoprivredi, Beograd
 9. Institut za higijenu i tehnologiju mesa, Beograd
 10. Institut za voćarstvo, Čačak [63]
 11. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd [64]
 12. Institut za povrtarstvo, Smederevska Palanka [65]
 13. Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Novi Sad [66]
 14. Institut za veterinarstvo, Beograd
 15. Institut za šumarstvo, Beograd
 16. Institut za proučavanje lekovitog bilja „Josif Pančić“, Beograd [67]
Društvene nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
Humanističke nauke[uredi - уреди | uredi izvor]
 1. Institut za srpsku kulturu, Kosovska Mitrovica

Povezano[uredi - уреди | uredi izvor]

Spoljašnje veze[uredi - уреди | uredi izvor]