Narodna napredna stranka

Izvor: Wikipedia
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Narodna napredna stranka je naziv za liberalnu političku stranku koja je 1894. godine osnovana u Sloveniji, tada u sastavu Austro-Ugarske. Uglavnom je okupljala građansku srednju klasu, te je bila u stalnoj opreci s pretežno konzervativnim seljaštvom, odnosno u sjeni daleko moćnije Slovenske ljudske stranke.

Godine 1917. je podržala Majsku deklaraciju kojom se tražilo stvaranje južnoslavenskog entiteta u novom trijalističkom ustroju Austro-Ugarske. Pred raspad Austro-Ugarske stranka mijenja ime u Jugoslavenska demokratska stranka i stupa u Narodno vijeće Države SHS. Njeni predstavnici će podržati politiku Svetozara Pribičevića temeljem koje je stvoren centralistički Vidovdanski ustav Kraljevine SHS. Kasnije ulaze u opoziciju prema beogradskoj vladi, te su se 1920-ih priključili Demokratskoj stranci.