Monetaristička teorija

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Monetaristička teorija je teorija Miltona Fridmana, koji ističe značaj promena u prilivu novca radi uspostavljanja ravnotežnog društvenog proizvoda i ravnotežnih cena.

Monetaristi zagovaraju minimalne državne intervencije, jer smatraju da je privreda dugoročno posmatrana u ravnoteži. Takođe ističu da relativno brzi rast nova prati inflaciju, a relativno spor rast novca recesiju, te bi makroekonomsku politiku trebalo voditi po pravilima koja treaju duži vremenski period, što podrazumeva konstantnu blagu stopu monetarnog rasta.