Milijarda

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Milijarda je naziv za pozitivan prirodan broj koji se zapisuje kao 1000000000. Zapis ima devet nula. U engleskom jeziku za ovaj broj se koristi ime billion, na mongolskom se koristi ime terbum, koji u našem jeziku označava pozitivan prirodan broj koji se zapisuje kao 1000000000 (devet nula).

U matematici

[uredi | uredi kod]

U matematici broj 1000000000 se može napisati kao:

 • 1.000.000.000
 • 1 × 109
 • 109
 • 1 E+9
 • Binarno: 111011100110101100101000000000
 • heksadecimalno: 3B9ACA00

Odabrani 10-cifreni brojevi (1,000,000,000–9999999999)

[uredi | uredi kod]
 • 1023456789 – najmanji pandigitalni broj po bazi 10
 • 1026753849 – najmanji pandigitalni kvadrat koji uključuje 0
 • 1073676287 – 15-ti Carol broj
 • 1073741824 = 230
 • 1073807359 – 14-ti Kynea broj
 • 1129760415 – 23rd Motzkin broj
 • 1134903170 – 45-ti Fibonacci broj
 • 1162261467 = 319
 • 1220703125 = 513
 • 1234567890 – pandigitalni broj sa svim ciframa po redu
 • 1311738121 – 25-ti Pell broj
 • 1382958545 – 15-ti Bell broj
 • 1406818759 – 30-ti Wedderburn-Etherington broj
 • 1836311903 – 46-ti Fibonacci broj
 • 1882341361 – najmanji prim, koji je, kada se preokrene ujedno i kvadrat (403912) i triangular (triangular broja 57121).
 • 1977326743 = 711
 • 2147483647 – 8-ti Mersenne prim i najveći cijeli broj sa predznakom u 32-bitni
 • 2147483648 = 231
 • 2214502422 – 6-ti primarni pseudoperfektni broj
 • 2357947691 = 119
 • 2971215073 – 11-ti Fibonacci prime (47-ti Fibonacci broj)
 • 3166815962 – 26-ti Pell broj
 • 3192727797 – 24-ti Motzkin broj
 • 3323236238 – 31st Wedderburn-Etherington broj
 • 3486784401 = 320
 • 4294836223 – 16-ti Carol broj
 • 4294967291 – Najveći prim 32-bit cijeli broj bez predznaka
 • 4294967295 – Maksimalan 32-bit cijeli broj bez predznaka (heksadecimalni FFFFFFFF)
 • 4294967296 = 232
 • 4294967297 – prvi kompozitni Fermat broj
 • 4295098367 – 15-ti Kynea broj
 • 4807526976 – 48-ti Fibonacci broj
 • 5784634181 – 13-ti naizmjenični faktorijel
 • 6103515625 - 514
 • 6210001000samo-opisan broj po bazi 10
 • 6227020800 = 13!
 • 6983776800 – 15-ti kolosalni izdašan broj
 • 7645370045 – 27-ti Pell broj
 • 7778742049 – 49-ti Fibonacci broj
 • 7862958391 – 32nd Wedderburn-Etherington broj
 • 8589869056 – 6-ti perfektan broj
 • 8589934592 = 233
 • 9043402501 – 25-ti Motzkin broj
 • 9814072356 – najveći kvadratni pandigitalni broj, najveći pandigitalni "moćni broj"
 • 9876543210 – najveći pandigitalni broj bez ponavljajućih cifara

Vizualizacija broja hiljadu miliona (milijarda, bilion)

[uredi | uredi kod]
Vizualizacija broja