Metabolizam prvog prolaza

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Metabolizam prvog prolaza se odnosi na metabolizam kome podleže lek pri peroralnoj primeni. Sve supstance resorbovane u tankom crevu i većem delu debelog creva uključuju se u krvotok putem hepatične vene, pri čemu prvo prolaze kroz jetru, podležući metabolizmu pod dejstvom enzima prisutnih u jetri. Danas se smatra da u metabolizmu prvog prolaza pored enzima jetre učestvuju i enzimi enterocita.

Metabolizam prvog prolaza može za posledicu imati inaktivaciju leka ili aktivaciju proleka, pa se u zavisnosti od potrebe teži njegovom zaobilaženju (parenteralnom primenom) ili upotrebi.

Metabolizam peroralno i duboko rektlno primenjenog leka smanjuje sistemsku bioraspoloživost leka, i predstavlja jedno od objašnjenja za kvantitativne i kvalitativne razlike u vremenu polueliminacije i metabolizmu istog leka unetog per os i intravenski.

Vena porta

[uredi | uredi kod]
Sistem vene porte i njen odnos sa sistemom organa za varenje.
Glavni članak: Vena porta

Osim poslednje trećine pravog creva, sva krv se iz želuca, tankog i debelog creva uliva u hepatičnu venu. Glavni fiziološki smisao ovakve organizacije krvotoka jeste prečišćevanje krvi od potencijalno štetnih materija (otud raniji naziv detoksikacija) i obrada hranljivih materija od strane enzima jetre. Ovi enzimi deluju, između ostalog, i na lekove, tretirajući ih kao strane supstance koje treba eliminisati, odnosno prevesti u neškodljive (u ovom slučaju i neefikasne) metabolite. Ipak, metabolizam lekova ne ide nužno ka stvaranju neaktivnih metabolita pa se termin detoksikacija smatra opsolentnim.

Rektalna primena

[uredi | uredi kod]

Još uvek nije sigurno kakav je značaj rektalne primene lekova za izbegavanje metabolizma prvog prolaza. Iz rektuma krv odvode 3 hemoroidalne vene: gornja u hepatičnu vena, a srednja i donja direktno u sistemski krvotok, ali među njima postoje brojne anastomoze. Zbog toga se smatra da rektalna aplikacija predstavlja kombinaciju oralne i parenteralne primene.

Lekovi koji podležu metabolizmu prvog prolaza

[uredi | uredi kod]

U različitom stepenu metabolizmu prvog prolaza (između ostalog) podležu:

2

Da bi se eliminisao uticaj efekta prvog prolaza potrebno je primeniti više voze, neki parenteralni put ili prevesti ove lekove u prolek.

Značaj

[uredi | uredi kod]

Značaj efekta prvog prolaza zavisi od metaboličkog kapaciteta enzima, brzine metabolizma i brzine resorpcije. Ako je doza leka mala, a kapacitet i brzina metabolizma veliki, velik deo leka se metaboliše i bioraspoloživost se značajno smanjuje. Sa povežanjem doze može doći do saturacije enzima što dovodi do povećanja bioraspoloživosti.

Vidi još

[uredi | uredi kod]

Izvori

[uredi | uredi kod]
  1. Milena Pokrajac: Farmakokinetika, Beograd 2002, ISBN 86-902551-4-1

Spoljašnje veze

[uredi | uredi kod]