Marija Bursać

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
MARIJA BURSAĆ
Datum rođenja: 2. avgust 1920.
Mesto rođenja: Kamenica, kod Drvara, Kraljevina SHS
Datum smrti: 23. septembar 1943.
Mesto smrti: Prkosi, kod Bosanskog Petrovca, NDH
Profesija:
Član KPJ od: februara 1942.


Marija Bursać (Kamenica, 2. avgust 1920 - Prkosi 23. septembra 1943) je bila partizanska bolničarka, bombaš Desete krajiške brigade i prva žena narodni heroj Jugoslavije.

Biografija[uredi | uredi kod]

Rođena je 2. avgusta 1920. godine u selu Kamenica, kod Drvara. Bila je najstarije od petoro dece u porodici Nikole Bursaća. Detinjstvo je provela u rodnom selu. Nije išla u školu već je kao mala obavljala poljske poslove i pomagala u kući. Kao polaznica domaćinskog kursa 1939. u organizaciji učiteljskog pripravnika i komunista Velimira Stojnića, ona se uključila revolucionarnom omladinskom pokretu.

Od početka ustanka okupljala je omladinu u svom selu i okolini te radila za Narodnooslobodilački pokret. Godine 1941. među prvima primljena je u SKOJ-evsku organizaciju koju je u nenom selu osnovao Kosta Bosnić, da bi februara 1942. godine bila primljena u članstvo Komunističke partije Jugoslavije.

Posle oslobađanja Drvara od italijanske okupacije jula meseca 1942. godine, u Kamenici je organizovana omladinska radna četa, koja je ušla u sastav omladinskog radnog bataljona, a kasnije u sastav Prve krajiške omladinske radne brigade. Marija je postala komesar III čete omladinske radne brigade u okviru tog bataljona, koja je radila na prikupljanju useva u saničkoj dolini. Marija Bursać bila je neustrašivi borac i neumorni pozadinski radnik. Izabrana je za predsednika seoskog odbora USAOJ-a i u Opštinsko i Sresko rukovodstvo AFŽ-a.

U februaru 1943. prilikom formiranja Desete krajiške brigade, u toku Četvrte neprijateljske ofanzive, Marija je stupila u brigadu kao borac. Kao bolničarka i borac bombaš u borbama se isticala požrvtovanjem i hrabrošću. Prilikom okršaja u selu Golubiću, kod Knina, bila je prvi put lakše ranjena. Sredinom 1943. se razbolela od tifusa, ali se odmah po ozdravljenju vratila u jedinicu.

Septembra 1943. godine u napadu na jako neprijateljsko uporište u selu Prkosima, koje je branilo nekoliko stotina nemačkih vojnika, Marija se kao bombaš našla u prvim redovima. U jednom od juriša smrtno je ranjena. Drugovi su je poneli do partizanske bolnice koja je bila udaljena 40 km. Marija je na nosilima pevala i umrla pre dolaska u bolnicu. Sahranjena je 23. septembra 1943. godine na brežuljku Spasovine u podnožju svoga rodnog sela.

Na predlog Štaba Petog korpusa, Vrhovni štab NOV i POJ je 15. oktobra 1943. godine doneo odluku o proglašenju Marije Bursać za narodnog heroja. To je bilo prvo proglašenje žene za narodnog heroja.

Godine 1945. pesnik Branko Ćopić joj je posvetio pesmu "Marija na Prkosima".

Marijin brat - Duško Bursać, poginuo je 25. maja 1944. godine za vreme nemačkog desanta na Drvar, kao politički sekretar Okružnog komiteta SKOJ-a za Drvar.

Literatura[uredi | uredi kod]

  • Narodni heroji Jugoslavije, "Mladost", Beograd 1975. godina
  • Tekst Fatke Zukić, Istorijsko odelenje CK SK Bosne i Hercegovine u Enciklopediji Jugoslavije JLZ Zagreb 1982 tom 1 str 590.