Maori

Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije

Maori ili Māori je naziv za polinežansko domorodačko stanovništvo na Novom Zelandu.

Riječ "Maori" na maorskom jeziku znači "normalan" ili "čovjek koji se razlikuje od bogova".

Računa se da su Maori na Novi Zeland stigli iz Istočne Polinezije krajem 1. milenijuma. Smatra se da je Novi Zeland jedno od posljednjih područja na koje je stupila ljudska noga prije dolaska moderne civilizacije. Maori su živjeli u izolaciji sve do 18. vijeka kada su započeli kontakti s Evropljanima. Godine 1840. je Velika Britanija anektirala Novi Zeland, s time da je sporazumom u Waitangiju Maorima garantirana autonomija. No, što zbog bolesti na koje nisu imali imunitet, što zbog periodičnih oružanih sukoba, broj Maora se u 19. vijeku počeo rapidno smanjivati.

Tek je 1960-ih i 1970-ih došlo do kulturne renesanse među Maorima, koji danas čine 14.7 % stanovništva Novog Zelanda.