MKB-10 Poglavlje I: Određene infektivne i parazitske bolesti

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

=

Poglavlje I MKB 10 se odnosi na infektivne i parazitske bolesti. Kodovi se kreću od A00 do B99.

Poglavlje I: Određene infektivne i parazitske bolesti

Uključuje: bolesti za koje je generalno poznato da su prenosne
Dodatni kodovi (U80-U89) se mogu koristiti, ukoliko se želi identifikovati antibiotik na koji je bakterijski agens rezistentan.
Isključuje:
 • nosioca ili pretpostavljenog nosioca zarazne bolesti (Z22-)
 • određene lokalizovane infekcije – videti poglavlja koja se odnose na određene delove tela
 • infektivne i parazitske bolesti koje izazivaju komplikacije u trudnoći, pri porođaju ili u toku puerperijuma (izuzimajući obstetrički tetanus i HIV) (098-)
 • infektivne i parazitske bolesti, koje su specifične za perinatalni period (izuzimajući neonatalni tetanus, kongenitalni sifilis, perinatalnu gonokokalnu infekciju i prerinatalni HIV) (P35-P39)
 • grip i druge akutne respiratorne infekcije (J00-J22)


(A00-A79) - Bakterijske infekcije, infekcijske crijevne bolesti i spolno prenosive bolesti

[uredi | uredi kod]

(A00-A09) - Crijevne infektivne bolesti

[uredi | uredi kod]
 • A00 Kolera
  • A00.0 Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae, biovar cholerae, klasična kolera
  • A00.1 Kolera koju uzrokuje Vibrio cholerae 01, biovar El Tor, El Tor kolera
  • A00.9 Kolera, nespecificirana
 • A01 Trbušni tifus i paratifus
  • A01.0 Trbušni tifus, Uzročnik Salmonella typhi
  • A01.1 Paratifus Aw
  • A01.2 Paratifus B
  • A01.3 Paratifus C
  • A01.4 Paratifus, nespecificiran, Uzročnik Salmonella paratyphi BPO
 • A02 Ostale infekcije uzrokovane salmonelama
  • A02.0 Entritis uzrokovan salmonelom, salmoneloza
  • A02.1 Sepsa uzrokovana salmonelom
  • A02.2 Lokalizirane infekcije salmonelama
  • A02.8 Ostale specificirane infekcije salmonelama
  • A02.9 Infekcije salmonelama, nespecificirane
 • A03 Šigeloze
  • A03.0 Šigeloza koju uzrokuje Shigella dysenteriae, Šigeloza grupe A (Shiga-Kruse disenterija)
  • A03.1 Šigeloza koju uzrokuje Shigella flexneri, Šigeloza grupe B
  • A03.2 Šigeloza koju uzrokuje Shigella boydii, Šigeloza grupe C
  • A03.3 Šigeloza koju uzrokuje Shigella sonnei, Šigeloza grupe D
  • A03.8 Ostale šigeloze
  • A03.9 Šigeloza, nespecificirana, Bacilarna dizenterija BPO
 • A04 Ostale bakterijske crijevne infekcije
  • A04.0 Infekcija enteropatogenom E.coli
  • A04.1 Infekcija enterotoksičnom E.coli
  • A04.2 Infekcija enteroinvazivnom E.coli
  • A04.3 Infekcija enterohemoragijskom E.coli
  • A04.4 Ostale crijevne infekcije koje uzrokuje, Escherichia coli, Enteritis koji uzrokuje E.coli BPO
  • A04.5 Enteritis koji uzrokuje Campylobacter
  • A04.6 Enteritis koji uzrokuje Yersinia enterocolitica
  • A04.7 Enterokolitis koji uzrokuje Clostridium difficile
  • A04.8 Ostale specificirane crijevne bakterijske infekcije
  • A04.9 Bakterijske crijevne infekcije, nespecificirane, Bakterijski enteritis BPO
 • A05 Ostala bakterijska trovanja hranom (alimentarne intoksikacije)
  • A05.0 Alimentarna stafilokokna intoksikacija
  • A05.1 Botulizam
  • A05.2 Alimentarna intoksikacija koju uzrokuje Clostridium perfringens (Clostridum welchii) Enteritis necroticans Pig-bel
  • A05.3 Alimentarna intoksikacija uzrokovana mikroorganizmom Vibrio parahaemolyticus
  • A05.4 Alimentarna intoksikacija uzrokovana mikroorganizmom Bacillus cereus
  • A05.8 Ostale specificirane bakterijske alimentarne intoksikacije
  • A05.9 Bakterijska alimentarna intoksikacija, nespecificirana
 • A06 Amebijaza
  • A06.0 Akutna amebna dizenterija, Akutna amebijaza, Crijevna amebijaza BPO
  • A06.1 Kronična crijevna amebijaza
  • A06.2 Amebni nedizenterični kolitis
  • A06.3 Intestinalni amebom, Amebom BPO
  • A06.4 Amebni apsces jetre, Hepatalna amebijaza
  • A06.5 Amebni apsces pluća (J99.8*), Amebni apsces pluća (i jetre)
  • A06.6 Amebni apsces mozga (G07*), Amebni apsces mozga (i jetre) (i pluća)
  • A06.7 Kožna amebijaza
  • A06.8 Amebna infekcija drugih lokalizacija, Amebni apendicitis, balanitis (N51.2*)
  • A06.9 Amebijaza, nespecificirana
 • A07 Ostale crijevne bolesti uzrokovane protozoima
  • A07.0 Balantidijaza, Dizenterija uzrokovana balantidijama
  • A07.1 Giardijaza (lamblijaza)
  • A07.2 Izosporijaza, Infekcije koje uzrokuju Isospora belli i Isospora hominis, Crijevna kokcidioidoza, Izosporoza
  • A07.8 Ostale specificirane crijevne bolesti uzrokovane protozoima, Crijevna trihomonijaza, Sarkocistoza, Sarkosporidijaza
  • A07.9 Crijevne bolesti uzrokovane protozoima, nespecificirane, Dijareja uzrokovana flagelatima, Protozoarni(a) kolitis, dijareja, dizenterija
 • A08 Virusne i druge specificirane crijevne infekcije
  • A08.0 Enteritis uzrokovan rotavirusima
  • A08.1 Akutna gastroenteropatija uzrokovana Norwalk agensom, Enteritis uzrokovan sitnim okruglastim virusima
  • A08.2 Enteritis uzrokovan adenovirusima
  • A08.3 Ostali virusni enteritisi
  • A08.4 Virusne crijevne infekcije, nespecificirane, Virusni enteritis BPO, gastroenteritis BPO, gastroenteropatija BPO
  • A08.5 Ostale specificirane crijevne infekcije
 • A09 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla
  • A09.0 Dijareja i gastroenteritis za koje se pretpostavlja da su infekcioznog podrijetla

(A15-A19) - Tuberkuloze

[uredi | uredi kod]
 • A15 Tuberkuloza dišnih putova dokazana bakteriološki i histološki
  • A15.0 Tuberkuloza pluća, dokazana mikroskopskimpregledom iskašljaja s kulturom ili bez nje
  • A15.1 Tuberkuloza pluća, dokazana samo kulturom, Stanje šifrirano kao A15.0, dokazano samo kulturom
  • A15.2 Tuberkuloza pluća, dokazana histološki, Stanje šifrirano kao A15.0, dokazano histološki
  • A15.3 Tuberkuloza pluća, dokazana nespecificiranim tehnikama, Stanje šifrirano kao A15.0, dokazano ali nespecificirano da li bakteriološki
  • A15.4 Tuberkuloza intratorakalnih limfnih čvorova, dokazana bakteriološki i histološki, Tuberkuloza limfnih čvorova
  • A15.5 Tuberkuloza larinksa, traheje i bronha, dokazana
  • A15.6 Tuberkulozni plueritis, dokazan bakteriološki i histološki
  • A15.7 Primarna tuberkuloza dišnog sustava, dokazana bakteriološki i histološki
  • A15.8 Tuberkuloza dišnog sustava ostalih lokalizacija, dokazana bakteriološki i histološki
  • A15.9 Tuberkuloza dišnih putova pobliže nespecificirana, dokazana bakteriološki i histološki
 • A16 Tuberkuloza dišnih putova, nedokazana bakteriološki ili histološki
  • A16.0 Tuberkuloza pluća, bakteriološki i histološki negativna
  • A16.1 Tuberkuloza pluća, bakteriološke i histološke pretrage nisu obavljene
  • A16.2 Tuberkuloza pluća, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.3 Tuberkuloza intratorakalnih limfnih čvorova, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.4 Tuberkuloza larinksa, traheje i bronha, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.5 Tuberkulozni pleuritis, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.7 Primarna respiratorna tuberkuloza bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.8 Tuberkuloza dišnog sustava ostalih lokalizacija, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
  • A16.9 Nespecificirana tuberkuloza dišnog sustava, bez naznake o bakteriološkoj ili histološkoj potvrdi
 • A17 Tuberkuloza živčanog sustava
  • A17.0 Tuberkulozni meningitis (G01*), Tuberkuloza moždanih ovojnica (cerebralnih) (spinalnih), Tuberkulozni leptomeningitis
  • A17.1 Meningealni tuberkulom (G07*), Tuberkulom meninga
  • A17.8 Tuberkuloza ostalih dijelova živčanog sustava
  • A17.9 Tuberkuloza živčanog sustava, nespecificirana (G99.9*)
 • A18 Tuberkuloza ostalih organa
  • A18.0 Tuberkuloza kostiju i zglobova
  • A18.1 Tuberkuloza genitourinarnog sustava
  • A18.2 Tuberkulozna periferna limfadenopatija
  • A18.3 Tuberkuloza crijeva, potrbušnice i mezenterijalnih žlijezda
  • A18.4 Tuberkuloza kože i potkožnog tkiva
  • A18.5 Tuberkuloza oka
  • A18.6 Tuberkuloza uha
  • A18.7 Tuberkuloza nadbubrežne žlijezde (E35.1*), Addisonova bolest, tuberkulozna
  • A18.8 Tuberkuloza drugih specificiranih organa
 • A19 Milijarna tuberkuloza
  • A19.0 Akutna milijarna tuberkuloza jedne odre|ene lokalizacije
  • A19.1 Akutna milijarna tuberkuloza više lokalizacija
  • A19.2 Akutna milijarna tuberkuloza, nespecificirana
  • A19.8 Ostala milijarna tuberkuloza
  • A19.9 Milijarna tuberkuloza, nespecificirana

(A20-A28) - Određene zoonotske bakterijske bolesti

[uredi | uredi kod]
 • A20 Kuga
  • A20.0 Bubonska kuga
  • A20.1 Celulokutana kuga
  • A20.2 Plućna kuga
  • A20.3 Meningitis (kužni)
  • A20.7 Septična kuga
  • A20.8 Ostali oblici kuge, abortivna kuga, asimptomatska kuga, Pestis minor
  • A20.9 Kuga, nespecificirana
 • A21 Tularemija
  • A21.0 Ulceroglandularna tularemija
  • A21.1 Okuloglandularna tularemija
  • A21.2 Plućna tularemija
  • A21.3 Gastrointestinalna tularemija
  • A21.7 Generalizirana tularemija
  • A21.8 Ostali oblici tularemije
  • A21.9 Tularemija, nespecificirana
 • A22 Antraks (crni prišt)
  • A22.0 Kožni antraks, Maligni(a) karbunkul, pustula
  • A22.1 Plućni antraks
  • A22.2 Gastrointestinalni antraks
  • A22.7 Antraksna sepsa
  • A22.8 Ostali oblici antraksa
  • A22.9 Antraks, nespecificiran
 • A23 Bruceloza
  • A23.0 Bruceloza koju uzrokuje Brucella melitensis
  • A23.1 Bruceloza koju uzrokuje Brucella abortus
  • A23.2 Bruceloza koju uzrokuje Brucella suis
  • A23.3 Bruceloza koju uzrokuje Brucella canis
  • A23.8 Ostale bruceloze
  • A23.9 Bruceloza, nespecificirana
 • A24 Sakagija i melioidoza
  • A24.0 Sakagija
  • A24.1 Akutna i fulminantna melioidoza
  • A24.2 Subakutna i kronična melioidoza
  • A24.3 Ostale melioidoze
  • A24.4 Melioidoza, nespecificirana
 • A25 Rat-bite fever (groznica štakorskog ugriza)
  • A25.0 Spiriloza
  • A25.1 Streptobaciloza
  • A25.9 Rat-bite fever (groznica štakorskog ugriza), nespecificirana
 • A26 Erizipeloid
  • A26.0 Erythema migrans
  • A26.7 Sepsa koju uzrokuje Erysipelotrix rhusiopathiae
  • A26.8 Ostali oblici erizipeloida
  • A26.9 Erizipeloid, nespecificiran
 • A27 Leptospiroza
  • A27.0 Ikterohemoragična leptospiroza
  • A27.8 Ostali oblici leptospiroza
  • A27.9 Leptospiroza, nespecificirana
 • A28 Ostale zoonoze uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
  • A28.0 Pasteureloza
  • A28.1 Cat-scratch disease (bolest mačjeg ogreba)
  • A28.2 Ekstraintestinalna jersinioza
  • A28.8 Ostale specificirane bakterijske zoonoze, nesvrstane drugamo
  • A28.9 Bakterijske zoonoze, nespecificirane

(A30-A49) - Ostale bakterijske bolesti

[uredi | uredi kod]
 • A30.0 Nedeterminirana lepra
  • A30.1 Tuberkuloidna lepra
  • A30.2 Granična tuberkuloidna lepra
  • A30.3 Granična lepra
  • A30.4 Granična lepromatozna lepra
  • A30.5 Lepromatozna lepra
  • A30.8 Ostali oblici lepre
  • A30.9 Lepra, nespecificirana
 • A31 Infekcije uzrokovane drugim mikobakterijama
  • A31.0 Plućna infekcija mikobakterijama
  • A31.1 Kožne infekcije mikobakterijama
  • A31.8 Ostale infekcije mikobakterijama
  • A31.9 Mikobakterijska infekcija, nespecificirana
 • A32 Listerioza
  • A32.0 Kožna listerioza
  • A32.1 Listerijski meningitis i meningoencefalitis
  • A32.7 Listerijska sepsa
  • A32.8 Ostali oblici listerioze
  • A32.9 Listerioza, nespecificirana
 • A33 Tetanus neonatorum (novorođenački tetanus)
  • A33.0 Tetanus neonatorum (novoro|enački tetanus)
 • A34 Opstetrični tetanus (porodnički tetanus)
  • A34.0 Opstetrični tetanus (porodnički tetanus)
 • A35 Ostali tetanus
  • A35.0 Ostali tetanus
 • A36 Difterija
  • A36.0 Difterija farinksa (ždrijela)
  • A36.1 Nazofaringealna difterija
  • A36.2 Difterija larinksa (grkljana)
  • A36.3 Kožna difterija
  • A36.8 Ostali oblici difterije
  • A36.9 Difterija, nespecificirana
 • A37 Hripavac (pertussis)
  • A37.0 Hripavac koji uzrokuje Bordetella pertussis
  • A37.1 Hripavac koji uzrokuje Bordetella parapertussis
  • A37.8 Hripavac uzrokovan drugim vrstama bordetela
  • A37.9 Hripavac, nespecificiran
 • A38 Šarlah (scarlatina)
  • A38.0 Šarlah (scarlatina)
 • A39 Meningokokna infekcija
  • A39.0 Meningokokni meningitis (G01*)
  • A39.1 Waterhouse-Friderichsenov sindrom (E35.1*)
  • A39.2 Akutna meningokokcemija
  • A39.3 Kronična meningokokcemija
  • A39.4 Meningokokcemija,nespecifična Meninkokona bakterijama BPO
  • A39.5 Meningokokna srčana bolest
  • A39.8 Ostale meningokokne infekcije
  • A39.9 Meningokokna infekcija, nespecificirana
 • A40 Streptokokna sepsa
  • A40.0 Sepsa uzrokovana streptokokima grupe A
  • A40.1 Sepsa uzrokovana streptokokima grupe B
  • A40.2 Sepsa uzrokovana streptokokima grupe D
  • A40.3 Sepsa koju uzrokuje Streptococcus pneumoniae
  • A40.8 Ostale streptokokne sepse
  • A40.9 Streptokokna sepsa, nespecificirana
 • A41 Ostale sepse
  • A41.0 Sepsa koju uzrokuje Staphylococcus aureus
  • A41.1 Sepsa uzrokovana drugim specificiranim stafilokokima
  • A41.2 Sepsa uzrokovana nespecificiranim stafilokokom
  • A41.3 Sepsa koju uzrokuje Haemophilus influenzae
  • A41.4 Sepsa uzrokovana anaerobima
  • A41.5 Sepsa uzrokovana ostalim Gram-negativnim organizmima
  • A41.8 Ostale specificirane sepse
  • A41.9 Sepsa, nespecificirana
 • A42 Aktinomikoza
  • A42.0 Plućna aktinomikoza
  • A42.1 Abdominalna aktinomikoza
  • A42.2 Cervikofacijalna aktinomikoza
  • A42.7 Aktinomikotična sepsa
  • A42.8 Ostali oblici aktinomikoze
  • A42.9 Aktinomikoza, nespecificirana
 • A43 Nokardioza
  • A43.0 Plućna nokardioza
  • A43.1 Kožna nokardioza
  • A43.8 Ostali oblici nokardioze
  • A43.9 Nokardioza, nespecificirana
 • A44 Bartoneloza
  • A44.0 Sistemska bartoneloza
  • A44.1 Kutana i mukokutana bartoneloza
  • A44.8 Ostali oblici bartoneloze
  • A44.9 Bartoneloza, nespecificirana
 • A46 Erizipel
  • A46.0 Erizipel
 • A48 Ostale bolesti uzrokovane bakterijama, nesvrstane drugamo
  • A48.0 Plinska gangrena
  • A48.1 Legionarska bolest
  • A48.2 Izvanplućni oblik legionarske bolesti (Pontiack groznica)
  • A48.3 Toksični šok-sindrom
  • A48.4 Brazilska purpurna groznica
  • A48.8 Ostale specificirane bakterijske bolesti
 • A49 Bakterijske infekcije nespecificiranog mjesta
  • A49.0 Stafilokokna infekcija, nespecificirana
  • A49.1 Streptokokna infekcija, nespecificirana
  • A49.2 Infekcija koju uzrokuje Haemophilus influenzae, nespecificirana
  • A49.3 Infekcijamikoplazmom, nespecificirana
  • A49.8 Ostale bakterijske infekcije nespecificiranog mjesta
  • A49.9 Bakterijska infekcija, nespecificirana

(A50-A64) - Infekcije prenesene poglavito spolnim putem

[uredi | uredi kod]
 • A50 Prirođeni sifilis
  • A50.0 Rani prirođeni sifilis, simptomatski
  • A50.1 Rani prirođeni sifilis, latentni
  • A50.2 Rani prirođeni sifilis, nespecificiran
  • A50.3 Kasna prirođena sifilitična okulopatija
  • A50.4 Kasni prirođeni neurosifilis (juvenilni neurosifilis)
  • A50.5 Drugi kasni prirođeni sifilis, simptomatski
  • A50.6 Kasni prirođeni sifilis, latentni
  • A50.7 Kasni prirođeni sifilis, nespecificiran
  • A50.9 Prirođeni sifilis, nespecificiran
 • A51 Rani sifilis
  • A51.0 Primarni genitalni sifilis
  • A51.1 Primarni analni sifilis
  • A51.2 Primarni sifilis druge lokalizacije
  • A51.3 Sekundarni sifilis kože i sluznica
  • A51.4 Ostali sekundarni sifilis
  • A51.5 Rani sifilis, latentni
  • A51.9 Rani sifilis, nespecificiran
 • A52 Kasni sifilis
  • A52.0 Kardiovaskularni sifilis
  • A52.1 Simptomatski neurosifilis
  • A52.2 Asimptomatski neurosifilis
  • A52.3 Neurosifilis, nespecificiran
  • A52.7 Ostali simptomatski kasni sifilis
  • A52.8 Kasni sifilis, latentni
  • A52.9 Kasni sifilis, nespecificiran
 • A53 Ostali i nespecificirani sifilis
  • A53.0 Latentni sifilis, nespecificiran kao rani ili kasni
  • A53.9 Sifilis, nespecificiran
 • A54 Gonokokna infekcija
  • A54.0 Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava, bez apscesa periuretralnih i akcesornih žlijezda
  • A54.1 Gonokokna infekcija donjeg dijela genitourinarnog sustava s popratnim periuretralnim apscesom i apscesom akcesornih žlijezda
  • A54.2 Gonokokni pelveoperitonitis i druge gonokokne infekcije genitourinarnog sustava
  • A54.3 Gonokokna infekcija oka
  • A54.4 Gonokokna infekcija mišićno koštanog sustava
  • A54.5 Gonokokni faringitis
  • A54.6 Gonokokna infekcija anusa i rektuma
  • A54.8 Druge gonokokne infekcije
  • A54.9 Gonokokna infekcija, nespecificirana
 • A55 Klamidijski limfogranulom (venereum)
  • A55.0 Klamidijski limfogranulom (venereum)
 • A56 Druge spolno prenosive klamidijske bolesti
  • A56.0 Klamidijske infekcije donjeg dijela genitourinarnog sustava
  • A56.1 Klamidijske infekcije pelveoperitoneuma i drugih genitourinarnih organa
  • A56.2 Klamidijska infekcija genitourinarnog sustava, nespecificirana
  • A56.3 Klamidijska infekcija anusa i rektuma
  • A56.4 Klamidijska infekcija ždrijela
  • A56.8 Spolno prenesena klamidijska infekcija drugih lokalizacija
 • A57 Kankroid
  • A57.0 Kankroid
 • A58 Granuloma inguinale
  • A58.0 Granuloma inguinale
 • A59 Trihomonijaza
  • A59.0 Urogenitalna trihomonijaza
  • A59.8 Trihomonijaza druge lokalizacije
  • A59.9 Trihomonijaza, nespecificirana
 • A60 Anogenitalni herpes(herpes simpleks)
  • A60.0 Herpesvirusna infekcija genitalnog i urogenitalnog sustava
  • A60.1 Herpesvirusna infekcija perianalne kože i rektuma
  • A60.9 Anogenitalna herpesvirusna infekcija, nespecificirana
 • A63 Ostale bolesti koje se poglavito prenose spolnim putem, nesvrstane drugamo
  • A63.0 Anogenitalne (venerične) bradavice
  • A63.8 Druge specificirane bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem
 • A64 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane
  • A64.0 Bolesti koje se prenose poglavito spolnim putem, nespecificirane

(A65-A69) - Ostale bolesti uzrokovane spirohetama

[uredi | uredi kod]
 • A65 Nevenerični sifilis
  • A65.0 Nevenerični sifilis
 • A66 Frambezija (yaws)
  • A66.0 Inicijalna lezija kod frambezije
  • A66.1 Multipli papilomi i wet crab frambezija
  • A66.2 Druge rane kožne lezije kod frambezije
  • A66.3 Hiperkeratoza kod frambezije
  • A66.4 Frambezijska guma i ulkus
  • A66.5 Gangosa
  • A66.6 Lezije kosti i zglobova kod frambezije
  • A66.7 Ostali oblici frambezije
  • A66.8 Latentna frambezija
  • A66.9 Frambezija, nespecificirana
 • A67 Pinta (carate)
  • A67.0 Primarna lezija u pinte
  • A67.1 Intermedijarne pinta lezije
  • A67.2 Kasne pinta lezije
  • A67.3 Miješane pinta lezije
  • A67.9 Pinta, nespecificirana
 • A68 Povratne groznice
  • A68.0 Povratna groznica koju prenosi uš
  • A68.1 Povratna groznica koju prenosi krpelj
  • A68.9 Povratna groznica, nespecificirana
 • A69 Ostale bolesti uzrokovane spirohetama
  • A69.0 Nekrotizirajući ulcerativni stomatitis
  • A69.1 Druge Vincentove infekcije
  • A69.2 Lyme borelioza (Lymeova bolest)
  • A69.8 Ostale specificirane infekcije spirohetama
  • A69.9 Infekcija spirohetama, nespecificirana

(A70-A74) - Ostale bolesti uzrokovane klamidijama

[uredi | uredi kod]
 • A70 Infekcije koju uzrokuje Chlamydia psittaci
  • A70.0 Infekcija koju uzrokuje Chlamydia psittaci
 • A71 Trahom
  • A71.0 Inicijalni stadij trahoma
  • A71.1 Aktivni stadij trahoma
  • A71.9 Trahom, nespecificiran
 • A74 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama
  • A74.0 Klamidijski konjunktivitis (H13.1*)
  • A74.8 Ostale bolesti uzrokovane klamidijama
  • A74.9 Klamidijska infekcija, nespecificirana

(A75-A79) - Rikecioze

[uredi | uredi kod]
 • A75 Tifusna groznica
  • A75.0 Epidemijski tifus koji uzrokuje Rickettsia prowazekii a prenose ga uši (pjegavac)
  • A75.1 Kasni recidiv pjegavca (Brillova bolest)
  • A75.2 Tifusna groznica koju uzrokuje Rickettsia typhi
  • A75.3 Tifusna groznica koju uzrokuje Rickettsia tsutsugamushi
  • A75.9 Tifusna groznica, nespecificirana
 • A77 Pjegava groznica (rikecioze koje prenose krpelji)
  • A77.0 Pjegava groznica koju uzrokuje Rickettsia rickettsii
  • A77.1 Pjegava groznica koju uzrokuje Rickettsia conorii
  • A77.2 Pjegava groznica koju uzrokuje Rickettsia siberica
  • A77.3 Pjegava groznica koju uzrokuje Rickettsia australis
  • A77.8 Ostale pjegave groznice
  • A77.9 Pjegava groznica, nespecificirana
 • A78 Q-groznica
  • A78.0 Q groznica
 • A79 Ostale rikecioze
  • A79.0 Rovovska groznica (trench fever)
  • A79.1 Rikecijske boginje koje uzrokuje Rickettsia akari
  • A79.8 Druge specificirane rikecioze
  • A79.9 Rikecioza, nespecificirana

(A80-B34) - Virusne infekcije

[uredi | uredi kod]

(A80-A89) - Virusne infekcije centralnog živčanog sustava

[uredi | uredi kod]
 • A80 Akutni poliomijelitis
  • A80.0 Akutni paralitični poliomijelitis, u vezi s cijepljenjem
  • A80.1 Akutni paralitični poliomijelitis, divlji virus, unesen
  • A80.2 Akutni paralitični poliomijelitis, divlji virus, autohtoni
  • A80.3 Akutni paralitični poliomijelitis, ostali i nespecificirani
  • A80.4 Akutni neparalitični poliomijelitis
  • A80.9 Akutni poliomijelitis, nespecificiran
 • A81 Virusne infekcije središnjega živčanog sustava sporog tijeka (slow virus infections)
  • A81.0 Creutzfeld-Jakobova bolest
  • A81.1 Subakutni sklerozirajući panencefalitis
  • A81.2 Progresivna multifokalna leukoencefalopatija
  • A81.8 Druge virusne infekcije središnjega živčanog sustava sporog tijeka
  • A81.9 Virusna infekcija središnjega živčanog sustava sporog tijeka, nespecificirana
 • A82 Bjesnoća (rabies)
  • A82.0 Silvatična bjesno}a
  • A82.1 Urbana bjesno}a
  • A82.9 Bjesnoća, nespecificirana
 • A83 Virusni encefalitis koji prenose komarci
  • A83.0 Japanski encefalitis
  • A83.1 Zapadni konjski encefalitis
  • A83.2 Istočni konjski encefalitis
  • A83.3 St Louis encefalitis
  • A83.4 Australski encefalitis
  • A83.5 Kalifornijski encefalitis
  • A83.6 Bolest uzrokovana Rocio virusima
  • A83.8 Drugi virusni encefalitis koji prenose komarci
  • A83.9 Virusni encefalitis koji prenose komarci, nespecificiran
 • A84 Virusni encefalitis koji prenose krpelji
  • A84.0 Dalekoistočni krpeljni encefalitis (ruski proljetno-ljetni encefalitis)
  • A84.1 Srednje europski krpeljni encefalitis
  • A84.8 Drugi virusni encefalitisi koje prenose krpelji
  • A84.9 Virusni encefalitis koji prenose krpelji, nespecificiran
 • A85 Ostali virusni encefalitisi, nesvrstani drugamo
  • A85.0 Enterovirusni encefalitis (G05.1*)
  • A85.1 Adenovirusni encefalitis (G05.1*)
  • A85.2 Arbo (arthropod-borne) virusni encefalitis, nespecificirani
  • A85.8 Ostali specificirani virusni encefalitisi
 • A86 Nespecificirani virusni encefalitis
  • A86.0 Nespecificirani virusni encefalitis
 • A87 Virusni meningitisi
  • A87.0 Enterovirusni meningitis (G02.0*)
  • A87.1 Adenovirusni meningitis (G02.0*)
  • A87.2 Limfocitarni horiomeningitis
  • A87.8 Ostali virusni meningitisi
  • A87.9 Virusni meningitis, nespecificiran
 • A88 Druge virusne infekcije središnjega živčanog sustava, nesvrstane drugamo
  • A88.0 Enterovirusna osipna groznica (Bostonski egzantem)
  • A88.1 Epidemijski vertigo
  • A88.8 Ostale specificirane virusne inekcije središnjega živčanog sustava
 • A89 Nespecificirane virusne infekcije središnjega živčanog sustava
  • A89.0 Nespecificirane virusne infekcije središnjega živčanog sustava

(A90-A99) - Virusne groznice prenesene člankonošcima i hemoragijske groznice

[uredi | uredi kod]
 • A90 Dengue (groznica) (klasična denga)
  • A90.0 Dengue (groznica) (klasična denga)
 • A91 Denga hemoragijska groznica
  • A91.0 Denga hemoragijska groznica
 • A92 Ostale virusne groznice koje prenose komarci
  • A92.0 Chikungunya virusna bolest
  • A92.1 O'nyong-nyong groznica
  • A92.2 Venezuelska konjska groznica
  • A92.3 West Nile groznica (groznica zapadnog Nila)
  • A92.4 Rift Valley groznica (groznica doline Rift)
  • A92.8 Druge specificirane virusne groznice koje prenose komarci
  • A92.9 Virusne groznice koje prenose komarci, nespecificirane
 • A93 Druge arbovirusne groznice, nesvrstane drugamo
  • A93.0 Oropouche virusna bolest
  • A93.1 Sandfly fever
  • A93.2 Kolorado krpeljna groznica
  • A93.8 Ostale specificirane arbovirusne groznice
 • A94 Nespecificirane arbovirusne groznice
  • A94.0 Nespecificirane arbovirusne groznice
 • A95 Žuta groznica
  • A95.0 Silvatična žuta groznica
  • A95.1 Urbana žuta groznica
  • A95.9 Žuta groznica, nespecificirana
 • A96 Hemoragijska groznica uzrokovana arenavirusima
  • A96.0 Junin hemoragijska groznica
  • A96.1 Machupo hemoragijska groznica
  • A96.2 Lassa groznica
  • A96.8 Ostale arenavirusne hemoragijske groznice
  • A96.9 Arenavirusna hemoragijska groznica, nespecificirana
 • A98 Druge virusne hemoragijske groznice, nesvrstane drugamo
  • A98.0 Krimsko-Kongoanska hemoragijska groznica
  • A98.1 Omska hemoragijska groznica
  • A98.2 Kasanur Forest groznica (groznica šume Kyasanur)
  • A98.3 Marburška hemoragijska groznica
  • A98.4 Ebola hemoragijska groznica
  • A98.5 Hemoragijska groznica s bubrežnim sindromom
  • A98.8 Druge specificirane virusne hemoragijske groznice
 • A99 Nespecificirane virusne hemoragijske groznice
  • A99.0 Nespecificirane virusne hemoragijske groznice

(B00-B09) - Virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama

[uredi | uredi kod]
 • B00 Herpesvirusne infekcije (herpes simpleks)
  • B00.0 Eczema herpeticum
  • B00.1 Herpesvirusni vezikulozni dermatitis
  • B00.2 Herpesvirusni gingivostomatitis i faringotonsilitis
  • B00.3 Herpesvirusni meningitis (G02.0*)
  • B00.4 Herpesvirusni encefalitis (G05.1*)
  • B00.5 Herpesvirusne bolesti oka
  • B00.7 Diseminirana herpesvirusna bolest
  • B00.8 Ostali oblici herpesvirusne infekcije
  • B00.9 Herpesvirusna infekcija, nespecificirana
 • B01 Vodene kozice (varicella)
  • B01.0 Vodene kozice komplicirane meningitisom (G02.0*)
  • B01.1 Vodene kozice komplicirane encefalitisom (G05.1*)
  • B01.2 Vodene kozice komplicirane pneumonijom (J17.1*)
  • B01.8 Varicela sa drugim komplikacijama
  • B01.9 Varicela bez naznačenih komplikacija
 • B02 Zoster (herpes zoster)
  • B02.0 Zoster - encefalitis (G05.1*)
  • B02.1 Zoster - meningitis (G02.0*)
  • B02.2 Zoster drugih dijelova živčanog sustava
  • B02.3 Oftalmički zoster
  • B02.7 Diseminirani zoster
  • B02.9 Zoster bez naznačenih komplikacija
 • B03 Velike boginje
  • B03.0 Velike boginje
 • B04 Majmunske boginje
  • B04.0 Majmunske boginje
 • B05 Ospice (morbilli)
  • B05.0 Morbili komplicirani encefalitisom (G05.1*)
  • B05.1 Morbili komplicirani meningitisom (G02.0*)
  • B05.2 Morbili komplicirani pneumonijom (J17.1*)
  • B05.3 Morbili komplicirani upalom srednjeg uha (H67.1*)
  • B05.4 Morbili praćeni crijevnim komplikacijama
  • B05.8 Morbili praćenidrugim komplikacijama
  • B05.9 Morbili bez naznačenih komplikacija
 • B06 Rubeola (rubella)
  • B06.0 Rubeola s neurološkim komplikacijama
  • B06.8 Rubeola s drugim komplikacijama
  • B06.9 Rubeola bez naznačenih komplikacija
 • B07 Virusne bradavice
  • B07.0 Virusne bradavice
 • B08 Druge virusne infekcije karakterizirane promjenama na koži i sluznicama, nesvrstane drugamo
  • B08.0 Druge infekcije uzrokovane ortopoxvirusom
  • B08.1 Molluscum contagiosum
  • B08.2 Exanthema subitum (šesta bolest)
  • B08.3 Erythema infectiosum (peta bolest)
  • B08.4 Enterovirusni vezikulozni stomatitis s osipom
  • B08.5 Enterovirusni vezikulozni faringitis
  • B08.8 Ostale specificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica
 • B09 Nespecificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica
  • B09.0 Nespecificirane virusne infekcije karakterizirane lezijama kože i sluznica

(B15-B19) - Virusni hepatitis (žutica)

[uredi | uredi kod]
 • B15 Akutni hepatitis A
  • B15.0 Hepatitis A s hepatalnom komom
  • B15.9 Hepatitis A bez hepatalne kome
 • B16 Akutni hepatitis B
  • B16.0 Akutni hepatitis B s delta-antigenom (koinfekcija) s hepatalnom komom
  • B16.1 Akutni hepatitis B s delta-antigenom (koinfekcija) bez hepatalne kome
  • B16.2 Akutni hepatitis B bez delta-antigena s hepatalnom komom
  • B16.9 Akutni hepatitis B bez delta-antigena i bez hepatalne kome
 • B17 Drugi akutni virusni hepatitisi
  • B17.0 Akutna delta (super)infekcija nosioca hepatitisa B
  • B17.1 Akutni hepatitis C
  • B17.2 Akutni hepatitis E
  • B17.8 Ostali specificirani akutni virusni hepatitisi
 • B18 Kronični virusni hepatitis
  • B18.0 Kronični virusni hepatitis B s delta-antigenom
  • B18.1 Kronični virusni hepatitis B bez delta-antigena
  • B18.2 Kronični virusni hepatitis C
  • B18.8 Drugi kronični virusni hepatitis
  • B18.9 Kronični virusni hepatitis, nespecificirani
 • B19 Nespecificirani virusni hepatitis
  • B19.0 Nespecificirani virusni hepatitis s komom
  • B19.9 Nespecificirani virusni hepatitis bez kome

(B20-B24) - Bolesti uzrokovane humanim imunodeficijenskim virusom (HIV)

[uredi | uredi kod]
 • B20 Bolest uzrokovan humanim imunodeficijenskim virusom (HIV) s posljedičnom infekcijskom i parazitarnom bolešću
  • B20.0 HIV-bolest s posljedičnom infekcijom mikobakterijama
  • B20.1 HIV-bolest s posljedičnom infekcijom drugim bakterijama
  • B20.2 HIV-bolest s posljedičnom citomegalovirusnom bole{}u
  • B20.3 HIV-bolest s posljedičnom infekcijom drugim virusima
  • B20.4 HIV-bolest s posljedičnom kandidijazom
  • B20.5 HIV-bolest s posljedičnom drugom mikozom
  • B20.6 HIV-bolest s posljedičnom pneumonijom koju uzrokuje Pneumocystis carini
  • B20.7 HIV-bolest s posljedičnim multiplim infekcijama
  • B20.8 HIV-bolest s posljedičnim drugim infekcijskim i parazitarnim bolestima
  • B20.9 HIV-bolest s posljedičnom nespecificiranom infekcijskom i parazitarnom bolešću
 • B21 Bolest izazvana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s posljedičnim zloćudnim novotvorinama
  • B21.0 HIV-bolest s posljedičnim Kaposijevim sarkomom
  • B21.1 HIV-bolest s posljedičnim Burkittovim limfomom
  • B21.2 HIV-bolest s posljedičnim drugim non Hodgkinovim limfomima
  • B21.3 HIV-bolest s posljedičnim drugim zloćudnim novotvorinama limfoidnog, hematopoetskog i srodnog tkiva
  • B21.7 HIV-bolest s posljedičnim multiplim zloćudnim novotvorinama
  • B21.8 HIV-bolest s posljedičnim drugim zloćudnim novotvorinama
  • B21.9 HIV-bolest s posljedičnim nespecificiranim zloćudnim novotvorinama
 • B22 Bolest izazvana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s posljedičnim drugim specificiranim bolestima
  • B22.0 HIV-bolest s posljedičnom encefalopatijom
  • B22.1 HIV-bolest s posljedičnim intersticijalnim limfoidnim pneumonitisom
  • B22.2 HIV-bolest s posljedičnim sindromom propadanja
  • B22.7 HIV-bolest s posljedičnim multiplim bolestima svrstanim drugamo
 • B23 Bolest uzrokovana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV) s rezultiraju}im drugim stanjima
  • B23.0 Sindrom akutne HIV infekcije
  • B23.1 HIV-bolest s rezultirajućom (perzistirajućom) generaliziranom limfadenopatijom
  • B23.2 HIV-bolest s posljedičnim hematološkim i imunološkim poremećajima nesvrstanim drugamo
  • B23.8 HIV-bolest s posljedičnim drugim specificiranim stanjima
 • B24 Nespecificirana bolest uzrokovana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV)
  • B24.0 Nespecificirana bolest uzrokovana humanim imunodeficijencijskim virusom (HIV)

(B25-B34) - Ostale virusne bolesti

[uredi | uredi kod]
 • B25 Bolest uzrokovana citomegalovirusom
  • B25.0 Citomegalovirusni pneumonitis (J17.1*)
  • B25.1 Citomegalovirusni hepatitis (K77.0*)
  • B25.2 Citomegalovirusni pankreatitis (K87.1*)
  • B25.8 Druge citomegalovirusne bolesti
  • B25.9 Citomegalovirusna bolest, nespecificirana
 • B26 Zaušnjaci (parotitis)
  • B26.0 Parotitis orhitis (N51.1*)
  • B26.1 Parotitis meningitis (G02.0*)
  • B26.2 Parotitis encefalitis (G05.1*)
  • B26.3 Parotitis pankreatitis (K87.1*)
  • B26.8 Parotitis s drugim komplikacijama
  • B26.9 Parotitis bez komplikacija
 • B27 Infekciozna mononukleoza
  • B27.0 Gamaherpesvirusna mononukleoza
  • B27.1 Citomegalovirusna mononukleoza
  • B27.8 Druga infekciozna mononukleoza
  • B27.9 Infekciozna mononukleoza, nespecificirana
 • B30.0 Keratokonjunktivitis uzrokovan adenovirusima (H19.2*)
  • B30.1 Konjunktivitis uzrokovan adenovirusima (H13.1*)
  • B30.2 Virusni faringokonjunktivitis
  • B30.3 Akutni epidemijski hemoragijski konjunktivitis
  • B30.8 Ostali virusni konjunktivitisi (H13.1*)
  • B30.9 Virusni konjunktivitis, nespecificiran
 • B33 Ostale virusne bolesti, nesvrstane drugamo
  • B33.0 Epidemijska mijalgija
  • B33.1 Bolest rijeke Ross (Ross River)
  • B33.2 Virusni karditis
  • B33.3 Retrovirusna infekcija, nesvrstana drugamo
  • B33.8 Druge specificirane virusne bolesti
 • B34 Virusne infekcije nespecificirane lokalizacije
  • B34.0 Adenovirusna infekcija, nespecificirana
  • B34.1 Enterovirusna infekcija, nespecificirana
  • B34.2 Koronavirusna infekcija, nespecificirana
  • B34.3 Parvovirusna infekcija, nespecificirana
  • B34.4 Papovavirusna infekcija, nespecificirana
  • B34.8 Ostale virusne infekcije nespecificirane lokalizacije
  • B34.9 Virusna infekcija, nespecificirana

(B35-B89) - Infekcije uzrokovane gljivicama, protozoama, crvima i druge infestacije

[uredi | uredi kod]

(B35-B49) - Mikoze

[uredi | uredi kod]
 • B35 Dermatofitija
  • B35.0 Tinea brade i tinea vlasišta
  • B35.1 Tinea nokta
  • B35.2 Tinea šake
  • B35.3 Tinea stopala
  • B35.4 Tinea tijela
  • B35.5 Tinea imbricata
  • B35.6 Tinea cruris
  • B35.8 Druge dermatofitija
  • B35.9 Dermatofitija, nespecificirana
 • B36 Ostale površinske mikoze
  • B36.0 Pityriasis versicolor
  • B36.1 Tinea nigra
  • B36.2 Bijela piedra
  • B36.3 Crna piedra
  • B36.8 Ostale specificirane površne mikoze
  • B36.9 Površna mikoza, nespecificirana
 • B37 Kandidijaza
  • B37.0 Kandidijaza ustiju
  • B37.1 Plućna kandidijaza
  • B37.2 Kandidijaza kože i nokta
  • B37.3 Kandidijaza rodnice i stidnice (N77.1*)
  • B37.4 Kandidijaza druge urogenitalne lokalizacije
  • B37.5 Kandida meningits (G02.1*)
  • B37.6 Kandida endokarditis (I39.8*)
  • B37.7 Sepsa uzrokovana kandidom
  • B37.8 Kandidijaza drugih lokalizacija
  • B37.9 Kandidijaza, nespecificirana
 • B38 Kokcidioidomikoza
  • B38.0 Akutna plućna kokcidioidomikoza
  • B38.1 Kronična plućna kokcidioidomikoza
  • B38.2 Plućna kokcidioidomikoza, nespecificirana
  • B38.3 Kožna kokcidioidomikoza
  • B38.4 Kokcidioidozni meningitis (G02.1*x)
  • B38.7 Diseminirana kokcidioidomikoza
  • B38.8 Ostali oblici kokcidioidomikoze
  • B38.9 Kokcidioidomikoza, nespecificirana
 • B39 Histoplazmoza
  • B39.0 Akutna histoplasmoza pluća koju uzrokuje Histoplasma capsulati
  • B39.1 Kronična histoplasmoza pluća koju uzrokuje Histoplasma capsulati
  • B39.2 Histoplasmoza pluća koju uzrokuje Histoplasma capsulati
  • B39.3 Diseminirana histoplasmoza koju uzrokuje Histoplasma capsulati
  • B39.4 Histoplasmoza koju uzrokuje Histoplasma capsulati, nespecificirana
  • B39.5 Histoplasmoza duboisii
  • B39.9 Histoplasmoza, nespecificirana
 • B40 Blastomikoza
  • B40.0 Akutna plućna blastomikoza
  • B40.1 Kronična plućna blastomikoza
  • B40.2 Plućna blastomikoza, nespecificirana
  • B40.3 Kožna blastomikoza
  • B40.7 Diseminirana blastomikoza
  • B40.8 Ostali oblici blastomikoze
  • B40.9 Blstomikoza, nespecificirana
 • B41 Parakokcidioidomikoza
  • B41.0 Plućna parakokcidioidomikoza
  • B41.7 Diseminirana parakokcidioidomikoza
  • B41.8 Ostali oblici parakokcidioidomikoza
  • B41.9 Parakokcidioidomikoza, nespecificirana
 • B42 Sporotrihoza
  • B42.0 Plućna sporotrihoza (J99.8*)
  • B42.1 Limfokutana sporotrihoza
  • B42.7 Diseminirana sporotrihoza
  • B42.8 Ostali oblici sporotrihoze
  • B42.9 Sporotrihoza, nespecificirana
 • B43 Kromomikoza i feomikotski apsces
  • B43.0 Kožna kromomikoza
  • B43.1 Feomikotski mo`dani absces
  • B43.2 Subkutani feomikotski absces i cista
  • B43.8 Ostali oblici kromomikoze
  • B43.9 Kromomikoza, nespecificirana
 • B44 Aspergiloza
  • B44.0 Invazivna plućna aspergiloza
  • B44.1 Druge plućne aspergiloze
  • B44.2 Aspergiloza tonzila
  • B44.7 Diseminirana aspergiloza
  • B44.8 Druge forme aspergiloze
  • B44.9 Aspergiloza, nespecificirana
 • B45 Kriptokokoza
  • B45.0 Plućna kriptokokoza
  • B45.1 Cerebralna kriptokokoza
  • B45.2 Kožna kriptokokoza
  • B45.3 Koštana kriptokokoza
  • B45.7 Diseminirana kriptokokoza
  • B45.8 Ostali oblici kriptokokoze
  • B45.9 Kriptokokoza, nespecificirana
 • B46 Zigomikoza
  • B46.0 Plućna mukormikoza
  • B46.1 Rinocerebralna mukormikoza
  • B46.2 Gastrointestinalna mukormikoza
  • B46.3 Kožna mukormikoza
  • B46.4 Diseminirana mukormikoza
  • B46.5 Mukormikoza, nespecificirana
  • B46.8 Ostale zigomikoze
  • B46.9 Zigomikoza, nespecificirana
 • B47 Micetom
  • B47.0 Eumicetom
  • B47.1 Aktinomicetom
  • B47.9 Micetom, nespecificiran
 • B48 Ostale mikoze, nesvrstane drugamo
  • B48.0 Lobomikoza
  • B48.1 Rinosporidioza
  • B48.2 Alešerijaza
  • B48.3 Geotrihoza
  • B48.4 Peniciloza
  • B48.7 Oportunističke mikoze
  • B48.8 Ostale specificirane mikoze
 • B49 Nespecificirane mikoze
  • B49.0 Nespecificirane mikoze

(B50-B64) - Protozoalne bolesti

[uredi | uredi kod]
 • B50 Malarija koju uzrokuje Plasmodium falciparum
  • B50.0 Plasmodium falciparum malarija s cerebralnim komplikacijama
  • B50.8 Ostale teške Plasmodium falciparum malarije s komplikacijama
  • B50.9 Plasmodium falciparum malarija, nespecificirana
 • B51 Malarija koju uzrokuje Plasmodium vivax
  • B51.0 Plasmodium vivax malarija s rupturom slezene
  • B51.8 Plasmodium vivax malarija s drugim komplikacijama
  • B51.9 Plasmodium vivax malarija bez komplikacija
 • B52 Malarija koju uzrokuje Plasmodium malariae
  • B52.0 Plasmodium malariae malarija s nefropatijom
  • 52.8 Plasmodium malariae malarija s drugim komplikacijama
  • 52.9 Plasmodium malariae malarija bez komplikacija
 • B53 Ostale parazitološki dokazane malarije
  • B53.0 Malarija koju uzrokuje Plasmodium ovale
  • B53.1 Malarija uzrokovana majmunskim plasmodijima
  • B53.8 Ostale parazitološki potvr|ene malarije, nesvrstane drugamo
 • B54 Malarija, nespecificirana
  • B54.0 Malarija, nespecificirana
 • B55 Lišmenijaza
  • B55.0 Visceralna lišmenijaza
  • B55.1 Kožna lišmenijaza
  • B55.2 Mukokutana lišmenijaza
  • B55.9 Lišmanijaza, nespecificirana
 • B56 Afrička tripanosomijaza
  • B56.0 Gambiense tripanosomijasa
  • B56.1 Rhodesiense tripanosomijaza
  • B56.9 Afrička tripanosomijaza, nespecificirana
 • B57 Chagasova bolest
  • B57.0 Akutna Chagasova bolest sa srčanim komplikacijama (I41.2*-98.1*)
  • B57.1 Akutna Chagasova bolest bez srčanih komplikacija
  • B57.2 Chagasova bolest (kronična) sa srčanim komplikacijama (I41.2*-98.1*)
  • B57.3 Chagasova bolest (kronična) s komplikacijama probavnog sustava
  • B57.4 Chagasova bolest (kronična) s komplikacijama živčanog sustava
  • B57.5 Chagasova bolest (kronična) sa zahvaćanjem drugih organa
 • B58 Toksoplazmoza
  • B58.0 Toksoplazma oftamopatija
  • B58.1 Toksoplazma hepatitis (K77.0*)
  • B58.2 Toksoplazma meningoencefalitis (G05.2*)
  • B58.3 Plućna toksoplazmoza (J17.3*)
  • B58.8 Toksoplazmoza s afekcijom drugih organa
  • B58.9 Toksoplazmoza, nespecificirana
 • B59 Pneumocistoza
  • B59.0 Pneumocistoza
 • B60 Ostale bolesti uzrokovane protozoama nesvrtane drugamo
  • B60.0 Babezioza
  • B60.1 Akantamebijaza
  • B60.2 Neglerijaza
  • B60.8 Druge specificirane protozoarne bolesti
 • B64 Nespecificirane protozoarne bolesti
  • B64.0 Nespecificirane protozoarne bolesti

(B65-B83) - Helmintijaze

[uredi | uredi kod]
 • B65 Shistosomijaza (bilharcioza)
  • B65.0 Shistosomijaza koju uzrokuje Schistosoma haematobium (urinarna šistosomijaza)
  • B65.1 Shistosomijaza koju uzrokuje Schistosoma mansoni (intestinalna šistosomijaza)
  • B65.2 Šistosomijaza koju uzrokuje Schistosoma japonicum
  • B65.3 Cerkarijski dermatitis
  • B65.8 Ostale shistosomijaze
  • B65.9 Shistosomijaza, nespecificirana
 • B66 Druge metiljne infekcije
  • B66.0 Opistorkijaza
  • B66.1 Klonorkijaza
  • B66.2 Dikrocelijaza
  • B66.3 Fasciolijaza
  • B66.4 Paragonimijaza
  • B66.5 Fasciolopsijaza
  • B66.8 Ostale specificirane metiljne infekcije
  • B66.9 Metiljna infekcija, nespecificirana
 • B67 Ehinokokoza
  • B67.0 Ehinokokoza jetre koju uzrokuje Echinococcus granulosus
  • B67.1 Ehinokokoza plu}a koju uzrokuje Echinococcus granulosus
  • B67.2 Ehinokokoza kosti koju uzrokuje Echinococcus granulosus
  • B67.3 Ehinokokoza druge i multiple lokalizacije koju uzrokuje Echinococcus granulosus
  • B67.4 Ehinokokoza koju uzrokuje Echinococcus granulosus, nespecificirana
  • B67.5 Ehinokokoza jetre koju uzrokuje Echinococcus multilocularis
  • B67.6 Ehinokokoza druge i multiple lokalizacije koju uzrokuje Echinococcus multilocularis
  • B67.7 Ehinokokoza koju uzrokuje Echinococcus multilocularis, nespecificirana
  • B67.8 Ehinokokoza jetre, nespecificirana
  • B67.9 Ehinokokoza, ostala i nespecificirana
 • B68 Tenijaza
  • B68.0 Tenijaza koju uzrokuje Taenia solium
  • B68.1 Tenijaza koju uzrokuje Taenia saginata
  • B68.9 Tenijaza, nespecificirana
 • B69 Cisticerkoza
  • B69.0 Cisticerkoza središnjeg živčanog sustava
  • B69.1 Cisticerkoza oka
  • B69.8 Cisticerkoza drugih lokalizacija
  • B69.9 Cisticerkoza, nespecificirana
 • B70 Difilobarijaza i sparganoza
  • B70.0 Difilobotrijaza
  • B70.1 Sparganoza
 • B71 Ostale cestodne infekcije
  • B71.0 Himenolepijaza
  • B71.1 Dipilidijaza
  • B71.8 Druge specificirane cestodne infekcije
  • B71.9 Cestodna infekcija, nespecificirana
 • B72 Drakunkuloza
  • B72.0 Drakunkuloza
 • B73 Onkocerkoza
  • B73.0 Onkocerkoza
 • B74 Filarijaza
  • B74.0 Filarijaza koju uzrokuje Wuchereria bancrofti
  • B74.1 Filarijaza koju uzrokuje Brugia malayi
  • B74.2 Filarijaza koju uzrokuje Brugia timori
  • B74.3 Loijaza
  • B74.4 Mansonelijaza
  • B74.8 Druge filarijaze
  • B74.9 Filarijaza, nespecificirana
 • B75 Trihineloza
  • B75.0 Trihineloza
 • B76 Bolesti uzrokovane krivoustim crvima
  • B76.0 Ankilostomijaza
  • B76.1 Nekatorijaza
  • B76.8 Druge bolesti uzrokovane krivoustim crvima
  • B76.9 Bolest uzrokovana krivoustim crvima, nespecificirana
 • B77 Askarijaza
  • B77.0 Askarijaza s crijevnim komplikacijama
  • B77.8 Askarijaza s drugim komplikacijama
  • B77.9 Askarijaza, nespecificirana
 • B78 Strongiloidoza
  • B78.0 Crijevna strongiloidoza
  • B78.1 Ko`na strongiloidoza
  • B78.7 Diseminirana strongiloidoza
  • B78.9 Strongiloidoza, nespecificirana
 • B79 Trihurijaza
  • B79.0 Trihurijaza
 • B80 Enterobijaza
  • B80.0 Enterobijaza
 • B81 Ostale crijevne helmintijaze, nesvrstane drugamo
  • B81.0 Anisakijaza
  • B81.1 Crijevna kapilarijaza
  • B81.2 Trihostrongilijaza
  • B81.3 Crijevna angiostrongilijaza
  • B81.4 Miješane crijevne helminitijaze
  • B81.8 Druge specificirane crijevne helmintijaze
 • B82 Nespecificirane crijevne parazitoze
  • B82.0 Crijevna helmintijaza, nespecificirana
  • B82.9 Crijevni parazitizam, nespecificiran
 • B83 Ostale helmintijaze
  • B83.0 Visceralna larva migrans
  • B83.1 Gnatostomijaza
  • B83.2 Angiostrongilijaza koju uzrokuje Parastrongylus cantonensis
  • B83.3 Singamijaza
  • B83.4 Unutrašnja hirudinijaza
  • B83.8 Ostale specificirane helmintijaze
  • B83.9 Helmintijaza, nespecificirana

(B84-B89) - Pedikuloze, akarijaze i druge infestacije

[uredi | uredi kod]
 • B85 Ušljivost (pedikuloza)
  • B85.0 Ušljivost koju uzrokuje Pediculus humanus capitis
  • B85.1 Ušljivost koju uzrokuje Pediculus humanus
  • B85.2 Ušljivost (pedikuloza) nespecificirana
  • B85.3 Ftirijaza (ušljivost spolovila)
  • B85.4 Mije{ana ušljivost (pedikuloza i ftirijaza)
 • B86 Svrab (scabies)
  • B86.0 Svrab (scabies)
 • B87 Mijaza
  • B87.0 Kožna mijaza
  • B87.1 Mijaza rane
  • B87.2 Očna mijaza
  • B87.3 Nazofaringealna mijaza
  • B87.4 Mijaza uha
  • B87.8 Mijaza druge lokalizacije
  • B87.9 Mijaza, nespecificirana
 • B88 Ostale infestacije
  • B88.0 Ostale akarijaze
  • B88.1 Tungijaza (infestacija pješčanom buhom)
  • B88.2 Ostale infestacije člankono{cima (artropoda)
  • B88.3 Vanjska hirudinijaza
  • B88.8 Ostale specificirane infestacije
  • B88.9 Infestacija, nespecificirana
 • B89 Nespecificirane parazitoze
  • B89.0 Nespecificirane parazitoze

(B90-B99) - Posljedice i bolesti svrstane drugdje

[uredi | uredi kod]

(B90-B94) - Posljedice zaraznih i parazitarnih bolesti

[uredi | uredi kod]
 • B90 Posljedice tuberkuloze
  • B90.0 Posljedice tuberkuloze središnjega živčanog sustava
  • B90.1 Posljedice genitourinarne tuberkuloze
  • B90.2 Posljedice tuberkuloze kostiju i zglobova
  • B90.8 Posljedice tuberkuloze drugih organa
  • B90.9 Posljedice respiratorne i nespecificirane tuberkuloze
 • B91 Posljedice poliomijelitisa
  • B91.0 Posljedice poliomijelitisa
 • B92 Posljedice lepre (gube)
  • B92.0 Posljedice lepre (gube)
 • B94 Posljedice drugih nespecificiranih zaraznih i parazitarnih bolesti
  • B94.0 Posljedice trahoma
  • B94.1 Posljedice virusnog encefalitisa
  • B94.2 Posljedice virusnog hepatitisa
  • B94.8 Posljedice ostalih specificiranih zaraznih i parazitarnih bolesti
  • B94.9 Posljedice nespecificiranih zaraznih i parazitarnih bolesti

(B95-B97) - Bakterijski, virusni i drugi zarazni uzročnici

[uredi | uredi kod]
 • B95 Streptokok i stafilokok kao uzročnici bolesti koje su svrstane u druga poglavlja
  • B95.0 Streptokok grupe A, kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.1 Streptokok grupe B, kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.2 Streptokok grupe D, kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.3 Streptococcus pneumoniae kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.4 Ostali streptokoki kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.5 Nespecificirani streptokok kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.6 Staphylococcus aureus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.7 Ostali stafilokoki kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B95.8 Nespecificirani stafilokok kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B96 Drugi bakterijski uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.0 Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.1 Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.2 Escherichia coli (E. coli) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.3 Haemophilus influenzae (H. influenzae) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.4 Proteus (mirabilis)(morganii) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.5 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.6 Bacillus fragilis (B. fragilis) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.7 Clostridium perfringens (C.perfringens) kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B96.8 Ostale specificirane bakterije kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
 • B97 Virusi kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.0 Adenovirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.1 Enterovirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.2 Koronavirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.3 Retrovirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.4 Respiratorno-sincicijski virus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.5 Reovirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.6 Parvovirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.7 Papilomavirus kao uzročnik bolesti svrstanih u druga poglavlja
  • B97.8 Ostali virusi kao uzročnici bolesti svrstanih u druga poglavlja

(B99) - Ostale i nespecificirane zarazne bolesti

[uredi | uredi kod]
  • B99.0 Ostale i nespecificirane zarazne bolesti

Vanjski linkovi

[uredi | uredi kod]