MKB-10 Poglavlje VII: Bolesti oka i adneksa

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice MKB-10 H00-H59)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

(H00-H59) - Bolesti oka i adneksa[uredi | uredi kod]

(H00-H06) - Poremećaji vjeđe, suznog aparata i očne šupljine[uredi | uredi kod]

 • H00 Hordeolum i halacion
 • H01 Ostale upale vjeđe
  • H01.0 Blefaritis
  • H01.1 Neinfektivne vjeđne dermatoze
  • H01.8 Ostale specificirane upale vjeđe
  • H01.9 Upala vjeđe, nespecificirana
 • H02 Drugi poremećaji vjeđe
 • H03* Poremećaji vjeđe u bolestima svrstanim drugamo
  • H03.0* |parazit|Parazitarne infestacije vjeđe u bolestima svrstanim drugamo
  • H03.1* Promjene vjeđe u drugim zaraznim bolestima svrstanim drugamo
  • H03.8* Promjene vjeđe u ostalim bolestima svrstanim drugamo
 • H04 Bolesti suznog aparata
  • H04.0 Dakrioadenitis
  • H04.1 Druge bolesti suzne žlijezde
  • H04.2 Epifora
  • H04.3 Akutna i nespecificirana upala suznih kanala
  • H04.4 Kronična upala suznih kanala
  • H04.5 Stenoza i insuficijencija suznih putova
  • H04.6 Drugi poremećaji suznih kanala
  • H04.8 Ostali poremećaji suznog aparata
  • H04.9 Poremećaj suznog aparata, nespecificiran
 • H05 Bolesti očne šupljine
  • H05.0 Akutna upala očne šupljine
  • H05.1 Kronične upale očne šupljine
  • H05.2 Egzoftalmus (zbog)
  • H05.3 Deformacija očne šupljine
  • H05.4 Enoftalmus
  • H05.5 Zaostalo (staro) strano tijelo nakon penetrirajuće ozljede očne šupljine
  • H05.8 Ostale bolesti očne šupljine
  • H05.9 Poremećaj očne šupljine, nespecificiran
 • H06* Poremećaji suznog aparata i očne šupljine u bolestima svrstanim drugamo
  • H06.0* Poremećaji suznog aparata u bolestima svrstanim drugamo
  • H06.1* Parazitarne infestacije očne šupljine u bolestima svrstanim drugamo
  • H06.2* Endokrini egzoftalmus (E05.-)
  • H06.3* Ostali poremećaji očne šupljine u bolestima svrstanim drugamo

(H10-H13) - Poremećaji spojnice[uredi | uredi kod]

 • H10 Konjunktivitis
  • H10.0 Mukopurulentni konjunktivitis
  • H10.1 Akutni atopični konjunktivitis
  • H10.2 Drugi akutni konjunktivitisi
  • H10.3 Akutni konjunktivitis, nespecificiran
  • H10.4 Kronični konjunktivitis
  • H10.5 Blefarokonjunktivitis
  • H10.8 Ostali konjunktivitisi
  • H10.9 Konjunktivitis, nespecificiran
 • H11 Ostale bolesti spojnice
  • H11.0 Pterigij
  • H11.1 Degenerativne promjene i talozi spojnice
  • H11.2 Ožiljne promjene spojnice
  • H11.3 Krvarenje spojnice
  • H11.4 Drugi vaskularni poremećaji i ciste spojnice
  • H11.8 Ostale specificirane bolesti spojnice
  • H11.9 Bolest spojnice, nespecificirana
 • H13* Poremećaji spojnice u bolestima svrstanim drugamo
  • H13.0* Infestacija spojnice uzrokovana filarijama (B74.-)
  • H13.1* Konjunktivitis u zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H13.2* Konjunktivitis u ostalim bolestima svrstanim drugamo
  • H13.3* Konjunktivalni pemfigoid (L12.-)
  • H13.8* Ostali poremećaji spojnice u bolestima svrstanim drugamo

(H15-H19) - Poremećaji bjeloočnice i rožnice[uredi | uredi kod]

 • H15 Bolesti bjeloočnice
 • H16 Keratitis
 • H17 Ožiljci i zamućenja rožnice
  • H17.0 Adherentni leukom
  • H17.1 Druga središnja zamućenja rožnice
  • H17.8 Drugi ožiljci i zamućenja rožnice
  • H17.9 Ožiljak i zamućenje rožnice, nespecificiran
 • H18 Ostali poremećaji rožnice
  • H18.0 Pigmentacije i talozi rožnice
  • H18.1 Bulozna keratopatija
  • H18.2 Drugi rožnični edemi
  • H18.3 Promjene na membranama rožnice
  • H18.4 Degenerativne promjene rožnice
  • H18.5 Prirođene distrofije rožnice
  • H18.6 Keratokonus
  • H18.7 Druge deformacije rožnice
  • H18.8 Ostali specificirani poremećaji rožnice
  • H18.9 Poremećaj rožnice, nespecificiran
 • H19* Poremećaji bjeloočnice i rožnice u bolestima svrstanim drugamo
  • H19.0* Skleritis i episkleritis u bolestima svrstanim drugamo
  • H19.1* Herpesvirusni keratitis i keratokonjunktivitis (B00.5)
  • H19.2* Keratitis i keratokonjunktivitis u ostalim zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H19.3* Keratitis i keratokonjunktivitis u ostalim bolestima svrstanim drugamo
  • H19.8* Ostali poremećaji bjeloočnice i rožnice u bolestima svrstanim drugamo

(H20-H22) - Bolesti šarenice i zrakastog tijela[uredi | uredi kod]

H20 Iridociklitis

  • H20.0 Akutni i subakutni iridosiklitis
  • H20.1 Kronični iridociklitis
  • H20.2 Fakogeni iridociklitis
  • H20.8 Drugi iridociklitisi
  • H20.9 Iridociklitis, nespcificiran
 • H21 Ostale bolesti šarenice i zrakastog tijela
  • H21.0 Hifema
  • H21.1 Drugi vaskularni poremećaji šarenice i zrakastog tijela
  • H21.2 Degenerativne promjene šarenice i zrakastog tijela
  • H21.3 Cista šarenice, zrakastog tijela i prednje sobice
  • H21.4 Zjenične membrane
  • H21.5 Druge |sinehija|priraslice i rascjepi šarenice i zrakastog tijela
  • H21.8 Ostali specificirani poremećaji šarenice i zrakastog tijela
  • H21.9 Poremećaj šarenice i zrakastog tijela, nespecificiran
 • H22* Poremećaji šarenice i zrakastog tijela u bolestima svrstanim drugamo
  • H22.0* Iridociklitis u zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H22.1* Iridociklitis u drugim bolestima svrstanim drugamo
  • H22.8* Ostali poremećaji šarenice i zrakastog tijela u bolestima svrstanim drugamo

(H25-H28) - Poremećaji leće[uredi | uredi kod]

 • H25 Senilna katarakta
  • H25.0 Početna senilna katarakta
  • H25.1 Senilna nuklearna katarakta
  • H25.2 Morgagnijeva senilna katarakta
  • H25.8 Ostale senilne katarakte
  • H25.9 Senilna katarakta, nespecificirana
 • H26 Druge katarakte
  • H26.0 Infantilna, juvenilna i presenilna katarakta
  • H26.1 Traumatska katarakta
  • H26.2 Katarakta komplikata
  • H26.3 Katarakta kao posljedica djelovanja lijekova
  • H26.4 Stanje nakon (operacije) katarakte
  • H26.8 Ostale specificirane katarakte
  • H26.9 Katarakta, nespecificirana
 • H27 Ostali poremećaji leće
  • H27.0 Afakija
  • H27.1 Dislokacija leće
  • H27.8 Ostali specificirani poremećaji leće
  • H27.9 Poremećaj leće, nespecificiran
 • H28* Katarakta i ostali poremećaji leće u bolestima svrstanim drugamo
  • H28.0* Dijabetička katarakta (E10-E14) s četvrtom zajedničkom znamenkom .3
  • H28.1* Katarakta u drugim endokrinim bolestima, bolestima prehrane i bolestima metabolizma
  • H28.2* Katarakta u drugim bolestima svrstanim drugamo
  • H28.8* Ostali poremećaji leće u bolestima svrstanim drugamo

(H30-H36) - Poremećaji žilnice i mrežnice[uredi | uredi kod]

 • H30 Korioretinalna upala
  • H30.0 Fokalna korioretinalna upala
  • H30.1 Diseminarna korioretinalna upala
  • H30.2 Posteriorni ciklitis
  • H30.8 Ostale korioretinalne upale
  • H30.9 Korioretinalna upala, nespecificirana
 • H31 Ostali poremećaji žilnice
  • H31.0 Korioretinalni ožiljci
  • H31.1 Degenerativne promjene žilnice
  • H31.2 Nasljedne distrofije žilnice
  • H31.3 Krvarenje i ruptura žilnice
  • H31.4 Ablacija žilnice
  • H31.8 Ostali specificirani poremećaji žilnice
  • H31.9 Poremećajžilnice, nespecificiran
 • H32* Korioretinalni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
  • H32.0* Korioretinitisi u zaraznim i parazitarnim bolestima svrstanim drugamo
  • H32.8* Ostali korioretinalni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
 • H33 Ablacije i rupture mrežnice
  • H33.0 Ablacija mrežnice s rupturom
  • H33.1 Retinoshiza i mrežnične ciste
  • H33.2 Serozna ablacija mrežnice
  • H33.3 Rupture mrežnice bez ablacije
  • H33.4 Trakcijska ablacija mrežnice
  • H33.5 Druge ablacije mrežnice
 • H34 Retinalne vaskularne okluzije
  • H34.0 Prolazna okluzija mrežnične arterije
  • H34.1 Okluzija središnje mrežnične arterije
  • H34.2 Ostale okluzije mrežnične arterije
  • H34.8 Druge mrežnične vaskularne okluzije
  • H34.9 Mrežnična vaskularna okluzija, nespecificirana
 • H35 Ostali mrežnični poremećaji
  • H35.0 Neproliferativna retinopatija i mrežnične vaskularne promjene
  • H35.1 Prematurna retinopatija
  • H35.2 Druge proliferativne retinopatije
  • H35.3 Degeneracija makule i stražnjeg pola
  • H35.4 Periferna mrežnična degeneracija
  • H35.5 Nasljedna mrežnična distrofija
  • H35.6 Krvarenje mrežnice
  • H35.7 Odvajanje mrežničnih slojeva
  • H35.8 Ostali specificirani poremećaji mrežnice
  • H35.9 Poremećaj mrežnice, nespecificiran
 • H36* Mrežnični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
  • H36.0* Dijabetička retinopatija (E10-E14 s četvrtom zajedničkom znamenkom .3)
  • H36.8* Ostali mrežnični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

(H40-H42) - Glaukom[uredi | uredi kod]

 • H40 Glaukom
  • H40.0 Suspektni glaukom
  • H40.1 Primarni glaukom s otvorenim sobičnim kutom
  • H40.2 Primarni glaukom sa zatvoreim sobičnim kutom
  • H40.3 Sekundarni glaukom kao posljedica ozljede oka
  • H40.4 Sekundarni glaukom kao posljedica upale oka
  • H40.5 Sekundarni glaukom kao posljedica drugih poremećaja oka
  • H40.6 Sekundarni glaukom kao posljedica djelovanja lijekova
  • H40.8 Drugi glaukomi
  • H40.9 Glaukom, nespecificiran
 • H42* Glaukom u bolestima svrstanim drugamo
  • H42.0* Glaukom u endokrinim bolestima, bolestima prehrane i metaboličkim bolestima
  • H42.8* Glaukom u ostalim bolestima svrstanim drugamo

(H43-H45) - Poremećaji staklastog tijela i jabučice[uredi | uredi kod]

 • H43 Poremećaji staklastog tijela
  • H43.0 Prolaps staklastog tijela
  • H43.1 Vitrealno krvarenje
  • H43.2 Talozi kristala u staklastom tijelu
  • H43.3 Druga zamućenja staklastog tijela
  • H43.8 Ostali poremećaji staklastog tijela
  • H43.9 Poremećaj staklastog tijela, nespecificiran
 • H44 Poremećaji očne jabučice
  • H44.0 Gnojni endoftalmitis
  • H44.1 Drugi endoftalmitisi
  • H44.2 Degenerativna miopija
  • H44.3 Drugi degenerativni poremećaji očne jabučice
  • H44.4 Hipotonija oka
  • H44.5 Degenerativna stanja očne jabučice
  • H44.6 Zaostalo (staro) intraokularno strano tijelo, magnetsko
  • H44.7 Zaostalo (staro) intraokularno strano tijelo, nemagnetsko
  • H44.8 Ostali poremećaji očne jabučice
  • H44.9 Poremećaj očne jabučice, nespecificiran
 • H45* Poremećaji staklastog tijela i očne jabučice u bolestima svrstanim drugamo
  • H45.0* Krvarenje staklastog tijela u bolestima svrstanim drugamo
  • H45.1* Endoftalmitis u bolestima svrstanim drugamo
  • H45.8* Ostali poremećaji staklastog tijela i očne jabučice u bolestima svrstanim drugamo

(H46-H48) - Poremećaji vidnog živca i vidnih putova[uredi | uredi kod]

 • H46 Optički neuritis
 • H47 Ostale bolesti vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova
  • H47.0 Poremećaji vidnog živca nesvrstani drugamo
  • H47.1 Edem papile, nespecificiran
  • H47.2 Atrofija vidnog živca
  • H47.3 Druge bolesti papile vidnog živca
  • H47.4 Bolesti kijazme vidnog živca
  • H47.5 Bolesti drugih vidnih putova
  • H47.6 Bolesti vidnog korteksa
  • H47.7 Poremećaj vidnih putova, nespecificiran
 • H48* Poremećaji vidnog živca (drugoga moždanog živca) i vidnih putova u bolestima svrstanim drugamo
  • H48.0 Atrofija vidnog živca u bolestima svrstanim drugamo
  • H48.1* Retrobulbarni neuritis u bolestima svrstanim drugamo
  • H48.8* Ostali poremećaji vidnog živca i vidnih putova u bolestima svrstanim drugamo

(H49-H52) Poremećaji očnog mišića, binokularnog vida[uredi | uredi kod]

 • H49 Paralitički strabizam
  • H49.0 Kljenut trećega moždanog živca (okulomotorijusa)
  • H49.1 Kljenut četvrtoga moždanog živca (trohlearisa)
  • H49.2 Kljenut šestoga moždanog živca (abducensa)
  • H49.3 Totalna oftalmoplegija vanjskih očnih mišića
  • H49.4 Progresivna vanjska oftalmoplegija
  • H49.8 Ostali paralitički strabizmi
  • H49.9 Paralitički strabizam, nespecificiran
 • H50 Ostali strabizmi
  • H50.0 Konvergentni konkomitatni strabizam
  • H50.1 Divergentni konkomitantni strabizam
  • H50.2 Vertikalni strabizam
  • H50.3 Intermitentna heterotropija
  • H50.4 Druge i nespecificirane heterotropije
  • H50.5 Heteroforija
  • H50.6 Mehanički strabizam
  • H50.8 Ostali specificirani strabizmi
  • H50.9 Strabizam, nespecificiran
 • H51 Ostali poremećaji binokularnog vida
 • H52 Poremećaji refrakcije i akomodacije

(H53-H54) Vidni poremećaj i sljepoća[uredi | uredi kod]

 • H53 Vidni poremećaji
  • H53.0 Ambliopija zbog anopsije
  • H53.1 Subjektivni vidni poremećaji
  • H53.2 Diplopija
  • H53.3 Drugi poremećaji binokularnog vida
  • H53.4 Defekti vidnog polja
  • H53.5 Poremećaji osjeta za boje
  • H53.6 Noćna sljepoća
  • H53.8 Drugi vidni poremećaji
  • H53.9 Vidni poremećaj, nespecificiran
 • H54 Sljepoća i slabovidnost
  • H54.0 Sljepoća na oba oka
  • H54.1 Sljepoća jednog oka, slabovidnost drugog oka
  • H54.2 Slabovidnost na oba oka
  • H54.3 Nesvrstan gubitak vida na oba oka
  • H54.4 Sljepoća jednog oka
  • H54.5 Slabovidnost jednog oka
  • H54.6 Nesvrstan gubitak vida jednog oka
  • H54.7 Nespecificiran gubitak vida

(H55-H59) - Ostali poremećaji oka i očnih adneksa[uredi | uredi kod]

 • H55 Nistagmus i drugi iregularni očni pokreti
  • H55.0 Patološki nistagmus i drugi iregularni očni pokreti
 • H57 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa
  • H57.0 Anomalije zjenične funkcije
  • H57.1 Bol u oku
  • H57.8 Ostali specificirani poremećaji oka i očnih adneksa
  • H57.9 Poremećaj oka i očnih adneksa, nespecificiran
 • H58* Ostali poremećaji oka i očnih adneksa u bolestima svrstanim drugamo
  • H58.0* Anomalije zjenične funkcije u bolestima svrstanim drugamo
  • H58.1* Vidni poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
  • H58.8* Ostali specificirani poremećaji oka i očnih adneksa u bolestima svrstanim drugamo
 • H59 Poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata i postupaka nesvrstani drugamo
  • H59.0 Sindrom staklastog tijela nakon operacije katarakte
  • H59.8 Ostali poremećaji oka i očnih adneksa nakon zahvata
  • H59.9 Poremećaj nakon zahvata na oku i očnim adneksima, nespecificiran

Eksterni linkovi[uredi | uredi kod]