MKB-10 Poglavlje IV: Endokrine, nutricijske i metaboličke bolesti

Izvor: Wikipedija
(Preusmjereno sa stranice MKB-10 E00-E90)
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

(E00-E35) - Endokrine bolesti[uredi | uredi kod]

(E00-E07) - Bolesti štitnjače[uredi | uredi kod]

 • E00 Prirođeni sindrom manjka joda
  • E00.0 Prirođeni sindrom manjka, joda, neurološki tip
  • E00.1 Prirođeni sindrom manjka joda, miksedematozni tip
  • E00.2 Prirođeni sindrom manjka joda, mještoviti tip
  • E00.9 Prirođeni sindrom manjka joda, nespecificiran
 • E01 Poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovana manjkom joda
  • E01.0 Difuzna (endemska) struma uvjetovana manjkom joda
  • E01.1 Multinodularna (endemska) struma uvjetovana manjkom joda
  • E01.2 Struma (endemska) uvjetovana manjkom joda, nespecificirana
  • E01.8 Drugi poremećaji štitnjače i prateća stanja uvjetovani manjkom joda
 • E02 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda
  • E02.0 Supklinička hipotireoza zbog manjka joda
 • E03 Ostale hipotireoze
  • E03.0 Priro|ena hipotireoza s difuznom strumom
  • E03.1 Priro|ena hipotireoza bez strume
  • E03.2 Hipotireoza uzrokovana lijekovima i drugim egzogenim tvarima
  • E03.3 Postinfekcijska hipotireoza
  • E03.4 Atrofija štitnjače (stečena)
  • E03.5 Miksedematozna koma
  • E03.8 Druga specificirana hipotireoza
  • E03.9 Hipotireoza, nespecificirana
 • E04 Druge netoksične guše (strume)
  • E04.0 Netoksična difuzna struma
  • E04.1 Netoksični (pojedinačni) čvor štitnjače
  • E04.2 Netoksična multinodularna struma
  • E04.8 Ostale specificirane netoksične strume
  • E04.9 Netoksična struma, nespecificirana
 • E05 Tireotoksikoza (hipertireoza)
  • E05.0 Tireotoksikoza s difuznom strumom
  • E05.1 Tireotoksikoza s jednim toksičnim čvorom štitnjače
  • E05.2 Tireotoksikoza s toksičnom multinodularnom gušavosti
  • E05.3 Tireotoksikoza iz ektopičnoga tkiva štitnjače
  • E05.4 Thyrotoxicosis factitia
  • E05.5 Tireoidna kriza ili tireotoksična oluja
  • E05.8 Tireotoksikoza drugog podrijetla
  • E05.9 Tireotoksikoza, nespecificirana
 • E06 Tireoiditis
  • E06.0 Akutni tireoiditis
  • E06.1 Subakutni tireoiditis
  • E06.2 Kronični tireoiditis s prolaznom tireotoksikozom
  • E06.3 Autoimuni tireoiditis
  • E06.4 Tireoiditis uzrokovan lijekom
  • E06.5 Ostali kronični tireoiditisi
  • E06.9 Tireoiditis, nespecificiran
 • E07 Drugi poremećaji štitnjače
  • E07.0 Hipersekrecija kalcitonina
  • E07.1 Gušavost s genetskim hormonalnim disbalansom
  • E07.8 Drugi specificirani poremećaji štitnjače
  • E07.9 Poremećaj štitnjače, nespecificiran

(E10-E16) - Bolesti gušterače[uredi | uredi kod]

(E10-E14) - Dijabetes mellitus[uredi | uredi kod]

 • E10 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
  • E10.0 Dijabetes melitus ovisan o inzulinu
  • E11 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
  • E11.0 Dijabetes melitus neovisan o inzulinu
 • E12 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
  • E12.0 Dijabetes melitus uvjetovan pothranjenošću (malnutricijski)
 • E13 Drugi specificirani dijabetes melitus
  • E13.0 Drugi specificirani dijabetes metlitus
 • E14 Dijabetes melitus, nespecificirani
  • E14.0 Dijabetes melitus, nespecificirani

(E15-E16) - Drugi poremećaji regulacije glukoze i unutrašnjeg izlučivanja gušterače[uredi | uredi kod]

 • E15 Nedijabetična hipoglikemijska koma
  • E15.0 Nedijabetična hipoglikemijska koma
 • E16 Drugi poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
  • E16.0 Lijekom uzrokovana hipoglikemija bez kome
  • E16.1 Druga hipoglikemija
  • E16.2 Hipoglikemija, nespecificirana
  • E16.3 Povećano izlučivanje glukagona
  • E16.8 Drugi specificirani poremećaji unutrašnjeg izlučivanja gušterače
  • E16.9 Poremećaj unutrašnjeg izlučivanja gušterače, nespecificiran

(E20-E21) - Bolesti paratireoidne žlijezde[uredi | uredi kod]

 • E20 Hipoparatireoidizam
  • E20.0 Idiopatski hipoparatireoidizam
  • E20.1 Pseudohipoparatireoidizam
  • E20.2 Drugi hipoparatireoidziam
  • E20.9 Hipoparatireoidizam, nespecificiran
 • E21 Hiperparatireoidizam i drugi poremećaji paratireoidne žlijezde
  • E21.0 Primarni hiperparatireoidizam
  • E21.1 Sekundarni hiperparatireoidizam, nesvrstan drugamo
  • E21.2 Drugi hiperparatireoidizam
  • E21.3 Hiperparatireoidizam, nespecificiran
  • E21.4 Drugi specificirani poremećaji paratireoidne žlijezde
  • E21.5 Poremećaj paratireoidne žlijezde, nespecificiran

(E22-E23) - Bolesti pituitarne žlijezde[uredi | uredi kod]

 • E22 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde
  • E22.0 Akromegalija i pituitarni gigantizam
  • E22.1 Hiperprolaktinemija
  • E22.2 Sindrom neodgovarajućeg izlučivanja antidiuretskog hormona
  • E22.8 Ostalo prekomjerno izlučivanje pituitarne žlijezde
  • E22.9 Hiperfunkcija pituitarne žlijezde, nespecificirana
 • E23 Hipofunkcija i drugi poremećaji pituitarne žlijezde
  • E23.0 Hipopituitarizam
  • E23.1 Lijekom uzrokovan hipopituitarizam
  • E23.2 Dijabetes insipidus
  • E23.3 Hipotalamična disfunkcija, nesvrstana drugamo
  • E23.6 Drugi poremećaji pituitarne žlijezde
  • E23.7 Poremećaj pituitarne žlijezde, nespecificiran

(E24-E27) - Bolesti nadbubrežne žlijezde[uredi | uredi kod]

 • E24 Cushingov sindrom
  • E24.0 Cushingova bolest ovisna o pituitarnoj žlijezdi
  • E24.1 Nelsonov sindrom
  • E24.2 Lijekom uzrokovani Cushingov sindrom
  • E24.3 Ektopični ACTH sindrom
  • E24.4 Pseudo-Cushingov sindrom uvjetovan alkoholom
  • E24.8 Drugi Cushingov sindrom
  • E24.9 Cushingov sindrom, nespecificiran
 • E25 Adrenogenitalni poremećaji
  • E25.0 Prirođeni adrenogenitalni poremećaji udruženi s manjkom enzima
  • E25.8 Drugi adrenogenitalni poremećaji
  • E25.9 Adrenogenitalni poremećaj, nespecificiran
 • E26 Hiperaldosteronizam
  • E26.0 Primarni hiperaldosteronizam
  • E26.1 Sekundarni hiperaldosteronizam
  • E26.8 Drugi hiperaldosteronizam
  • E26.9 Hiperaldosteronizam, nespecificiran
 • E27 Ostali poremećaji nadbubrežne žlijezde
  • E27.0 Ostala prekomjerna adrenokortikalna aktivnost
  • E27.1 Primarna adrenokortikalna insuficijencija
  • E27.2 Addisonova kriza
  • E27.3 Lijekom uzrokovana adrenokortikalna insuficijencija
  • E27.4 Druga i nespecificirana adrenokortikalna insuficijencija
  • E27.5 Adrenomedularna hiperfunkcija
  • E27.8 Drugi specificirani poremećaji nadbubrežne žlijezde
  • E27.9 Poremećaj nadbubrežne žlijezde, nespecificiran

(E28-E30) - Bolesti spolnih žlijezda[uredi | uredi kod]

 • E28 Poremećaj funkcije jajnika
  • E28.0 Suvišak estrogena
  • E28.1 Suvišak androgena
  • E28.2 Sindrom policističnog jajnika
  • E28.3 Primarna disfunkcija jajnika
  • E28.8 Ostali poremećaji jajnika
  • E28.9 Disfunkcija jajnika, nespecificirana
 • E29 Testikularna disfunkcija
  • E29.0 Testikularna hiperfunkcija
  • E29.1 Testikularna hipofunkcija
  • E29.8 Ostali testikularni poremećaji
  • E29.9 Testikularna disfunkcija, nespecificirana
 • E30 Poremaćaji puberteta, nesvrstani drugamo
  • E30.0 Zakašnjeli pubertet
  • E30.1 Prijevremeni pubertet
  • E30.8 Ostali poremećaji puberteta
  • E30.9 Poremećaj puberteta, nespecificiran

(E31-E35) - Ostale bolesti žlijezda[uredi | uredi kod]

 • E31 Poliglandularna disfunkcija
  • E31.0 Autoimuna poliglandularna disfunkcija
  • E31.1 Poliglandularna hiperfunkcija
  • E31.8 Druga poliglandularna disfunkcija
  • E31.9 Poliglandularna disfunkcija, nespecificirana
 • E32 Bolesti timusa
  • E32.0 Trajna hiperplazija timusa
  • E32.1 Apsces timusa
  • E32.8 Ostale bolesti timusa
  • E32.9 Bolest timusa, nespecificirana
 • E34 Ostali endokrini poremećaji
  • E34.0 Karcinoidni sindrom
  • E34.1 Ostala prekomjerna izlučivanja intestinalnih hormona
  • E34.2 Ektopično izlučivanje hormona, nesvrstano drugamo
  • E34.3 Zaostalost u rastu, nesvrstana drugamo
  • E34.4 Konstitucionalno visoki rast
  • E34.5 Sindrom androgene rezistencije
  • E34.8 Ostali specificirani endokrini poremećaji
  • E34.9 Endokrini poremećaj, nespecificiran
 • E35* Poremećaji endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
  • E35.0* Poremećaji štitnjače u bolestima svrstanim drugamo
  • E35.1* Poremećaji nadbubrežnih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo
  • E35.8* Poremećaji drugih endokrinih žlijezda u bolestima svrstanim drugamo

(E40-68) - Bolesti uslijed prehrane[uredi | uredi kod]

(E40-E46) - Pothranjenost[uredi | uredi kod]

 • E40 Kvašiorkor
  • E40.0 Kvašiorkor
 • E41 Marazam zbog deficitarne prehrane
  • E41.0 Marazam zbog deficitarne prehrane
 • E42 Marazmični kvašiorkor
  • E42.0 Marazmični kvašiorkor
 • E43 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost
  • E43.0 Nespecificirana teška proteinsko energijska pothranjenost
 • E44 Proteinsko energijska pothranjenost umjerenog i blagog stupnja
  • E44.0 Umjerena proteinsko energijska pothranjenost
  • E44.1 Blaga proteinsko energijska pothranjenost
 • E45 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti
  • 45.0 Zaostajanje u razvoju zbog proteinsko energijske pothranjenosti
 • E46 Nespecificirana proteinsko energijska pothranjenost
  • 46.0 Nespecificirana ptoteinsko energijska pothranjenost

(E50-E64) - Ostali nedostaci potaknuti prehranom[uredi | uredi kod]

 • E50 Manjak vitamina A
  • E50.0 Manjak vitamina A sa kserozom spojnica
  • E50.1 Manjak vitamina A s Bitotovim pjegama i kserozom spojnica
  • E50.2 Manjak vitamina A sa kserozom rožnice
  • E50.3 Manjak vitamina A s ulceracijom rožnice i kserozom
  • E50.4 Manjak vitamina A s keratomalacijom
  • E50.5 Manjak vitamina A s noćnom sljepoćom
  • E50.6 Manjak vitamina A s kseroftalmičkim ožiljicima rožnice
  • E50.7 Ostale očne manifestacije zbog manjka vitamina A
  • E50.8 Ostale manifestacije manjak vitamaina A
  • E50.9 Manjak vitamina A, nespecificiran
 • E51 Manjak tijamina
  • E51.1 Beriberi
  • E51.2 Wernickeova encefalopatija
  • E51.8 Ostale manifestacije manjka tijamina
  • E51.9 Manjak tiamina, nespecificiran
 • E52 Manjak niacina (pelagra)
 • E53 Manjak ostalih vitamina B skupine
  • E53.0 Manjak riboflavina
  • E53.1 Manjak piridoksina
  • E53.8 Manjak ostalih specificiranih vitamina skupine B
  • E53.9 Manjak vitamina B, nespecificiran
 • E54 Manjak askorbinske kiseline
  • E54.0 Manjak askorbinske kiseline
 • E55 Manjak vitamina D
  • E55.0 Rahitis, aktivni
  • E55.9 Manjak vitamina D, nespecificiran
 • E56 Ostali nedostaci vitamina
  • E56.0 Manjak vitamina E
  • E56.1 Manjak vitamina K
  • E56.8 Manjak ostalih vitamina
  • E56.9 Manjak vitamina, nespecificiran
 • E58 Manjak kalcija u prehrani
  • E58.0 Manjak kalcija u prehrani
 • E59 Manjak selenija u prehrani
  • E59.0 Manjak selenija u prehrani
 • E60 Manjak cinka u prehrani
  • E60.0 Manjak cinka u prehrani
 • E61 Manjak ostalih prehrambenih tvari
  • E61.0 Manjak bakra
  • E61.1 Manjak željeza
  • E61.2 Manjak magnezija
  • E61.3 Manjak mangana
  • E61.4 Manjak kroma
  • E61.5 Manjak molibdena
  • E61.6 Manjak vanadija
  • E61.7 Manjak više prehrambenih tvari
  • E61.8 Manjak ostalih specificiranih prehrambenih tvari
  • E61.9 Manjak prehrambene tvari, nespecificiran
 • E63 Ostali prehrambeni nedostaci
  • E63.0 Manjak esencijalnih masnih kiselina (EMK)
  • E63.1 Neravnoteža sastojaka unesene hrane
  • E63.8 Ostali specificirani prehrambeni deficiti
  • E63.9 Prehrambeni nedostatak, nespecificiran
 • E64 Posljedice pothranjenosti i ostalih prehrambenih nedostataka
  • E64.0 Posljedice proteinsko energijske pothranjenosti
  • E64.1 Posljedice manjka vitamina A
  • E64.2 Posljedice manjka vitamina C
  • E64.3 Posljedice rahitisa
  • E64.8 Posljedice ostalih prehrambenih deficita
  • E64.9 Posljedice nespecificiranih prehrambenih deficita

(E65-E68) - Pretilost i ostala hiperalimentacija[uredi | uredi kod]

 • E65 Lokalizirana pretilost
  • E65.0 Lokalizirana pretilost
 • E66 Pretilost
  • E66.0 Pretilost zbog prekomjerna unosa energije
  • E66.1 Lijekom uzrokovana pretilost
  • E66.2 Krajnja (ekstremna) pretilost s alveolarnom hipoventilacijom
  • E66.8 Druga pretilost
  • E66.9 Pretilost, nespecificirana
 • E67 Druga hiperalimentacija
  • E67.0 Hipervitaminoza A
  • E67.1 Hiperkarotinemija
  • E67.2 Megavitamin-B 6 sindrom
  • E67.3 Hipervitaminoza D
  • E67.8 Ostala specificirana hiperalimentacija
 • E68 Posljedice hiperalimentacije
  • E68.0 Posljedice hiperalimentacije

(E70-E90) - Bolesti metabolizma =[uredi | uredi kod]

(E70-E79) - Poremećaji metabolizma proteina, masti i ugljikohidrata[uredi | uredi kod]

(E70-E72) - Aminokiseline[uredi | uredi kod]

 • E70 Poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
  • E70.0 Klasična fenilketonurija
  • E70.1 Ostale hiperfenilalaninemije
  • E70.2 Poremećaji metabolizma tirozina
  • E70.3 Albinizam
  • E70.8 Ostali poremećaji metabolizma aromatskih aminokiselina
  • E70.9 Poremećaj metabolizma aromatskih aminokiselina,nespecificiran
 • E71 Poremećaji metabolizma lačano vezanih aminokiselina i metabolizma masnih kiselina
  • E71.0 Bolest s mokraćom poput javorova sirupa
  • E71.1 Ostali poremećaji metabolizma lančano vezanih aminokiselina
  • E71.2 Poremećaj metabolizma lančano vezanih aminokiselina, nespecificiran
  • E71.3 Poremećaji metabolizma masnih kiselina
 • E72 Ostali poremećaji metabolizma aminokiselina
  • E72.0 Poremećaji prijenosa aminokiselina
  • E72.1 Poremećaji metabolizma aminokiselina koje sadrže sumpor
  • E72.2 Poremećaji metabolizma ciklusa ureje
  • E72.3 Poremećaji metabolizma lizina i hidroksilizina
  • E72.4 Poremećaji metabolizma ornitina
  • E72.5 Poremećaji metabolizma glicina
  • E72.8 Ostali specificirani poremećaji metabolizma aminokiselina
  • E72.9 Poremećaj metabolizma aminokiselina, nespecificiran

(E73-E74) - Ugljikohidrati[uredi | uredi kod]

 • E73 Intolerancija laktoze
  • E73.0 Prirođeni manjak laktoze
  • E73.1 Sekundarni manjak laktoze
  • E73.8 Druga intolerancija laktoze
  • E73.9 Intolerancija laktoze, nespecificirana
 • E74 Drugi poremećaji metabolizma ugljikohidrata
  • E74.0 Bolest nagomilavanja glikogena
  • E74.1 Poremećaji metabolizma fruktoze
  • E74.2 Poremećaji metabolizma galaktoze
  • E74.3 Ostali poremećaji crijevne apsorpcije ugljikohidrata
  • E74.4 Poremećaji metabolizma piruvata i glukoneogeneze
  • E74.8 Drugi specificirani poremećaji metabolizma ugljikohidrata
  • E74.9 Poremećaj metabolizma ugljikohidrata, nespecificiran

(E75) - Lipidi[uredi | uredi kod]

 • E75 Poremećaji metabolizma sfingolipida i ostali poremećaji nakupljanja lipida
  • E75.0 GM2 gangliozidoza
  • E75.1 Ostale gangliozidoze
  • E75.2 Ostale sfingolipidoze
  • E75.3 Sfingolipidoza, nespecificirana
  • 75.4 Neuronalna ceroidna lipofuscinoza
  • E75.5 Ostali poremećaji pohranjivanja lipida
  • E75.6 Poremećaj pohranjivanja lipida, nespecificiran

(E76-E78) - Mješoviti poremećaji[uredi | uredi kod]

 • E76 Poremećaji metabolizma glikozaminoglikana
  • E76.0 Mukopolisaharidoza, tip I
  • E76.1 Mukopolisaharidoza, tip II
  • E76.2 Ostale mukopolisaharidoze
  • E76.3 Mukopolisaharidoza, nespecificirana
  • E76.8 Ostali poremećaji metabolizma glukozaminoglikana
  • E76.9 Poreme}ćj metabolizma glukozaminoglikana, nespecificiran

E77 Poremećji metabolizma glikoproteina

  • E77.0 Defekti u posttranslacijskoj modifikaciji lizosomskih enzima
  • E77.1 Defekti u razgradnji glikoproteina
  • E77.8 Ostali poremećaji metabolizma glikoproteina
  • E77.9 Poremećaj metabolizma glikoproteina, nespecificiran
 • E78 Poremećaji metabolizma lipoproteina i ostale lipidemije
  • E78.0 Hiperkolesterolemija
  • E78.1 Hipergliceridemija
  • E78.2 Mješovita hiperlipidemija
  • E78.3 Hiperhilomikronemija
  • E78.4 Druga hiperlipidemija
  • E78.5 Hiperlipidemija, nespecificirana
  • E78.6 Manjak lipoproteina
  • E78.8 Ostali poremećaji metabolizma lipoproteina
  • E78.9 Poremećaj metabolizma lipoproteina, nespecificiran

(E79-E90) - Ostali poremećaji metabolizma[uredi | uredi kod]

 • E79 Poremećaji metabolizma purina i pirimidina
  • E79.0 Hiperuricemija bez znakova upalnog artritisa i stvaranja tofa
  • E79.1 Lesch-Nyhanov sindrom
  • E79.8 Ostali poremećaji metabolizma purina i pirimidina
  • E79.9 Poremećaj metabolizma purina i pirimidina, nespecificiran
 • E80 Poremaćaj eritropoezna porfirija
  • E80.1 Porphyria cutenea tarda
  • E80.2 Druga porfirija
  • E80.3 Defekti katalaze i peroksidaze
  • E80.4 Gilbertov sindrom
  • E80.5 Crigler-Najjarov sindrom
  • E80.6 Ostali poremećaji metabolizma bilirubina
  • E80.7 Poremaćaj metaolizma bilirubina, nespecificiran
 • E83 Poremećaji metabolizma minerala
  • E83.0 Poremećaji metabolizma bakra
  • E83.1 Poremećaji metabolizma željeza
  • E83.2 Poremećaji metabolizma cinka
  • E83.3 Poremećaji metabolizma fosfora
  • E83.4 Poremećaji metabolizma magnezija
  • E83.5 Poremećaji metabolizma kalcija
  • E83.8 Ostali poremećaji metabolizma minerala
  • E83.9 Poremećaj metabolizma minerala, nespecificiran
 • E84 Cistična fibroza
  • E84.0 Cistična fibroza s plućnim manifestacijama
  • E84.1 Cistična fibroza s crijevnim manifestacijama
  • E84.8 Cistična fibroza s ostalim manifestacijama
  • E84.9 Cistična fibroza, nespecificirana
 • E85 Amiloidoza
  • E85.0 Neneuropatska heredofamilijarna amiloidoza
  • E85.1 Neuropatska heredofamilijarna amiloidoza
  • E85.2 Heredofamilijarna amiloidoza, nespecificirana
  • E85.3 Sekundarna sistemna amiloidoza
  • E85.4 Izolirana amiloidoza ograničena na organe
  • E85.8 Druga amiloidoza
  • E85.9 Amiloidoza, nespecificirana
 • E86 Smanjenje volumena tekućina
  • E86.0 Smanjenje volumena tekućina
 • E87 Ostali poremećaji tekućine, elektrolita i acido-bazne ravnoteže
  • E87.0 Hiperosmolalnost i hipernatremija
  • E87.1 Hipoosmolalnost i hiponatremija
  • E87.2 Acidoza
  • E87.3 Alkaloza
  • E87.4 Mješoviti poremećaj acido-bazne ravnoteže
  • E87.5 Hiperkalemija
  • E87.6 Hipokalemija
  • E87.7 Preopterećenost tekućinom
  • E87.8 Ostali poremećaji elektrolita i ravnoteže tekućine, nesvrstani drugamo
 • E88 Ostali metabolični poremećaji
  • E88.0 Poremećaji metabolizma plazmaproteina, nesvrstani drugamo
  • E88.1 Lipodistrofija, nesvrstana drugamo
  • E88.2 Lipomatoza, nesvrstana drugamo
  • E88.8 Ostali specificirani metabolični poreme}aji
  • E88.9 Metabolični poremećaj, nespecificiran
 • E89 Endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka, nesvrstani drugamo
  • E89.0 Hipotireoza nakon medicinskog postupka
  • E89.1 Hipoinzulinemija nakon medicinskog postupka
  • E89.2 Hipoparatireoidizam nakon medicinskog postupka
  • E89.3 Hipopituitarizam nakon medicinskog postupka
  • E89.4 Oštećenje funkcije jajnika nakon medicinskog postupka
  • E89.5 Testikularna hipofunkcija nakon medicinskog postupka
  • E89.6 Adrenokortikalna (medularna) hipofunkcija nakon medicinskog postupka
  • E89.8 Ostali endokrini i metabolični poremećaji nakon medicinskog postupka
  • E89.9 Endokrini i metabolični poremećaj nakon medicinskog postupka, nespecificiran
 • E90* Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo
  • E90.0* Prehrambeni i metabolični poremećaji u bolestima svrstanim drugamo

Eksterni linkovi[uredi | uredi kod]