MACH

Izvor: Wikipedia

Termin MACH ima više značenja.