Krivaja (pritoka Bosne)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu
Ušće Krivaje (desno) u rijeku Bosnu

Krivaja je rijeka u srednjoj Bosni i Hercegovini i cijelim svojim tokom prolazi kroz Zeničko-dobojski kanton.

Rijeka Krivaja nastaje spajanjem rijeka Bioštice i Stupčanice u gradu Olovo. Prolazi kroz manja mjesta Boganovići, Solun, Čuništa, Vozuća, Brezik i Kovači i u Zavidovićima se ulijeva u rijeku Bosnu, kao njena desna pritoka. Dužina toka između Olova i Zavidovića iznosi 73 km, a sa svojom dužom sastavnicom (bioštica) dužina je 114. km. Porječje obuhvata 1387 km². [1]Pošto joj je sliv uzak, pritoke su joj neznatne dužine. Desna pritoka je Mala Maoča, dok su lijeve pritoke Orlja i Vojnica. Dolina Krivaje ima dinarski pravac pružanja (sjeverozapad - jugoistok) Sastoji se iz naizmjenišnih riječnih proširenja - kotlina i suženja - klisura ili sutjeski..[2]

Krivaja je granica između dvije različite istorijsko - geografske cjeline. U praistoriji bila je to granica između ilirskih plemena Breuka u ravničarskoj Panoniji, i Desidijata u planinskoj srednjoj Bosni. Sliv rijeke Krivaje bio je obuhvaćen u župu Krivaju u srednjem vijeku.

Ovdje se nalazi jedan od najvećih refugijuma tercijerne flore i faune ovog dijela Dinarida, a karakterišu ga: ekosistemi jesenje šašike i crnog graba, ekosistemi uskolisne šašike i crnog graba, ekosistemi ilirske bukve i crnog graba, ekosistemi javora i bjelograbića, ekosistemi sive johe, ekosistemi karanfila i zvončaca u pukotinama karbonatnih stijena, ekosistemi karbonatnih sipara.

Poznata je po proljetnom međunarodnom raftingu, čistoći i bogastvu ribom.

Reference[uredi | uredi kod]