Korisnik:Alalch E./sandbox

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Na ovoj strani se nalazi spisak svih predsednika vlada Jugoslavije od njenog osnivanja 1. decembra 1918. pod imenom Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca pa sve do njenog potpunog prestanka postojanja u toj veličini 1992. i kasnije do 2003. kada je Savezna Republika Jugoslavija postala Državna zajednica Srbija i Crna Gora. SCG nije imala instituciju predsednika vlade, nego je njen predsednik bio istovremeno i predsedavajući Saveta ministara, 3. juna 2006. SCG je formalno razdvojena na Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru.

Predsednik vlade ponekad se nazivao i „premijer“ odnosno „savezni premijer“.

Predsednici Ministarskog saveta Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918—1929[uredi | uredi kod]

      Narodna radikalna stranka       Demokratska stranka       Slovenska ljudska stranka       Nestranačka ličnost

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
- Nikola Pašić 1.12.1918. 20.12.1918. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Narodna radikalna stranka XII vlada N. Pašića
(prethodno vlada Kraljevine Srbije)
1 Stojan Protić 20.12.1918. 16.8.1919. 28.1.1857. - 28.10.1923. Narodna radikalna stranka I vlada S. Protića
2 Ljubomir Davidović 16.8.1919. 19.2.1920. 24.12.1863. - 19.2.1940. Demokratska stranka I i II vlada Lj. Davidovića
3 Stojan Protić 19.2.1920. 17.5.1920. 28.1.1857. - 28.10.1923. Narodna radikalna stranka II vlada S. Protića
4 Milenko Vesnić 17.5.1920. 1.1.1921. 13.2.1862. - 15.5.1921. Narodna radikalna stranka I i II vlada M. Vesnića
5 Nikola Pašić 1.1.1921. 27.7.1924. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Narodna radikalna stranka XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII i XIX vlada N. Pašića
6 Ljubomir Davidović 27.7.1924. 6.11.1924. 24.12.1863. - 19.2.1940. Demokratska stranka III vlada Lj. Davidovića
7 Nikola Pašić 6.11.1924. 8.4.1926. 31. 12. 1845—10. 12. 1926. Narodna radikalna stranka XX, XXI i XXII vlada N. Pašića
8 Nikola Uzunović 8.4.1926. 17.4.1927. 3.5.1873. - 19.7.1954. Narodna radikalna stranka I, II, III i IV vlada N. Uzunovića
9 Velimir Vukićević 17.4.1927. 27.7.1928. 11.7.1871. - 27.11.1930. Narodna radikalna stranka I i II vlada V. Vukićevića
10 Anton Korošec 27.7.1928. 6.1.1929. 12.5.1872. - 14.12.1940. Slovenska ljudska stranka Vlada A. Korošeca
11 Petar Živković 6.1.1929. 3.10.1929. 1.1.1879. - 3.2.1947. Vojno lice (Nestranački političar) I vlada P. Živkovića

Predsednici Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije 1929—1945[uredi | uredi kod]

      Jugoslovenska radikalna seljačka demokratija/Jugoslovenska nacionalna stranka       Jugoslovenska radikalna zajednica       Nestranačka ličnost

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
11 Petar Živković 3.10.1929. 4.4.1932. 1.1.1879. - 3.2.1947. Vojno lice (Nestranački političar) I, II i III vlada P. Živkovića
12 Vojislav Marinković 4.4.1932. 2.7.1932. 13.5.1876. - 18.9.1935. Vlada V. Marinkovića
13 Milan Srškić 2.7.1932. 27.1.1934. 3.2.1880. - 12.4.1937. Jugoslovenska radikalna seljačka demokratija
/Jugoslovenska nacionalna stranka
I i II vlada M. Srškića
14 Nikola Uzunović 27.1.1934. 20.12.1934. 3.5.1873. - 19.7.1954. Jugoslovenska nacionalna stranka V, VI i VII vlada N. Uzunovića
15 Bogoljub Jevtić 20.12.1934. 24.6.1935. 24.12.18861960. Jugoslovenska nacionalna stranka Vlada B. Jevtića
16 Milan Stojadinović 24.6.1935. 5.2.1939. 23.7.1888. - 26.10.1961. Jugoslovenska radikalna zajednica I, II i III vlada M. Stojadinovića
17 Dragiša Cvetković 5.2.1939. 27.3.1941. 15.1.1893. - 18.2.1969. Jugoslovenska radikalna zajednica I i II vlada D. Cvetkovića
18 Dušan Simović 27.3.1941. 16.4.1941. 28.10.1882. - 26.8.1962. Vojno lice (Nestranački političar) Vlada D. Simovića
Uveden pučom od 27. marta 1941.
u egzilu od 16. aprila 1941.

Predsednici Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije u egzilu[uredi | uredi kod]

      Narodna radikalna stranka       Hrvatska seljačka stranka       Nestranačka ličnost

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
18 Dušan Simović 16.4.1941. 11.1.1942. 28.10.1882. - 26.8.1962. Vojno lice (Nestranački političar) Vlada D. Simovića:
u egzilu nastavljen mandant
19 Slobodan Jovanović 11.1.1942. 26.6.1943. 26.11.1869. - 12.11.1958. Nestranački političar I i II vlada S. Jovanovića
20 Miloš Trifunović 26.6.1943. 10.8.1943. 30.10.1871. - 19.2.1957. Narodna radikalna stranka Vlada M. Trifunovića
21 Božidar Purić 10.8.1943. 1.6.1944. 19.2.1891. - 28.10.1977. Vlada B. Purića
22 Ivan Šubašić 1.6.1944. 7.3.1945. 27.5.1892. - 22.3.1955. Hrvatska seljačka stranka I i II vlada I. Šubašića

Predsednik Izvršnog odbora Antifašističkog veća narodnog oslobođenja Jugoslavije[uredi | uredi kod]

Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
dr. Ivan Ribar od 23. novembra 1942. do 29. novembra 1943. 21. januar 1881—2. februar 1968. Izvršni odbor AVNOJ-a

Predsednik Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije[uredi | uredi kod]

Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
Maršal
Josip Broz Tito
od 29. novembra 1943. do 7. marta 1945. 7. maj 1892—4. maj 1980. Komunistička partija Jugoslavije Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije (I vlada J. Broza Tita)
Tek po dolasku u oslobođeni Beograd NKOJ razvija svoju delatnost u punom opsegu.

Predsednik Izvršnog odbora Centralnog nacionalnog komiteta Kraljevine Jugoslavije[uredi | uredi kod]

Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
Stevan Moljević
dr Stevan Moljević 6. januar 1888—15. novembar 1959. Predsednik Izvršnog Odbora CNK

Predsednik Privremene vlade Demokratske Federativne Jugoslavije[uredi | uredi kod]

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
1
(23)
Maršal
Josip Broz Tito
od 7. marta 1945. do 29. novembra 1945. 7. maj 1892—4. maj 1980. Komunistička partija Jugoslavije Privremena vlada Demokratske Federativne Jugoslavije (II vlada J. Broza Tita) (nastavila kao Vlada FNRJ posle proglasa Republike)

Predsednik Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije 1945—1953[uredi | uredi kod]

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Republika rođenja Stranka Napomena
1
(23)
Josip Broz Tito 29. novembar 1945. 1953. Hrvatska Komunistička partija Jugoslavije
/Savez komunista Jugoslavije
Privremena vlada DFJ (II) (nastavila kao Vlada FNRJ posle proglasa Republike), III i IV vlada J. Broza Tita

Predsednik Saveznog izvršnog veća FNRJ 1953—1963[uredi | uredi kod]

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Republika rođenja Stranka Napomena
1
(23)
Josip Broz Tito 1953. 7. april 1963. SR Hrvatska Savez komunista Jugoslavije Od 1953. do 1963. Predsednik Republike je bio po položaju i predsednik Saveznog izvršnog veća
V i VI vlada J. Broza Tita

Predsednici Saveznog izvršnog veća SFRJ 1963—1992[uredi | uredi kod]

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Republika rođenja Stranka Napomena
1
(23)
Josip Broz Tito 7. april 1963. 29. jun 1963. SR Hrvatska Savez komunista Jugoslavije takođe Predsednik Republike
2
(24)
Petar Stambolić 29. jun 1963. 18. maj 1967. SR Srbija Savez komunista Jugoslavije Savezna vlada P. Stambolića
3
(25)
Mika Špiljak 18. maj 1967. 18. maj 1969. SR Hrvatska Savez komunista Jugoslavije Savezna vlada M. Špiljaka
4
(26)
Mitja Ribičič 18. maj 1969. 30. jul 1971. SR Slovenija Savez komunista Jugoslavije Vlada M. Ribičiča
5
(27)
Džemal Bijedić 30. jul 1971. 18. januar 1977. SR Bosna i Hercegovina Savez komunista Jugoslavije Prva i Druga vlada Dž. Bijedića
6
(28)
Veselin Đuranović 14. februar 1977. 16. maj 1982. SR Crna Gora Savez komunista Jugoslavije Prva i Druga vlada V. Đuranovića
7
(29)
Milka Planinc 16. maj 1982. 15. maj 1986. SR Hrvatska
(Hrvatica)
Savez komunista Jugoslavije Vlada M. Planinc
8
(30)
Branko Mikulić 15. maj 1986. 16. mart 1989. SR Bosna i Hercegovina Savez komunista Jugoslavije Savezna vlada B. Mikulića
9
(31)
Ante Marković 16. mart 1989. 20. decembar 1991. SR Bosna i Hercegovina Savez komunista Jugoslavije
/Savez reformskih snaga Jugoslavije
Savezna vlada A. Markovića
- Aleksandar Mitrović
vršilac dužnosti
20. decembra 1991. 27. aprila 1992. SR Srbija Socijalistička partija Srbije Savezna vlada A. Markovića
vršilac dužnosti

Posle proglašenja nezavisnosti Slovenije i Hrvatske u krnjoj Jugoslaviji vd. premijera je bio Aleksandar Mitrović (1933) u periodu 20.12.1991—14.7.1992.

Predsednici Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije 1992—2003[uredi | uredi kod]

Red Portret Početak mandata Kraj mandata Ime i prezime Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
1
(32)
Milan Panić
14.7.1992. 29.12.1992. Milan Panić 20.12.1929. - Nestranački političar Vlada M. Panića
29. decembra 1992. izglasano nepoverenje
maja 1992.
2
(33)
(29.12.1992)
3.3.1993.
19.5.1998. Radoje Kontić 31.5.1937. - Demokratska partija socijalista Crne Gore Vlada M. Panića
vršilac dužnosti od 29. decembra 1992. do 3. marta 1993.
I i II savezna vlada R. Kontića
18. maja 1998. izglasano nepoverenje
decembra 1992., 1996.
3
(34)
19.5.1998. 4.11.2000. Momir Bulatović 21.9.1956. - 30.6.2019. Socijalistička narodna partija Crne Gore Vlada M. Bulatovića
4
(35)
4.11.2000. 24.7.2001. Zoran Žižić 4.3.1951. - 4.1.2013. Socijalistička narodna partija Crne Gore Vlada Z. Žižića
2000.
5
(36)
24.7.2001. 7.3.2003. Dragiša Pešić 8.8.1954. - 8. 9. 2016. Socijalistička narodna partija Crne Gore Vlada D. Pešića

Predsednik Saveta ministara Srbije i Crne Gore 2003—2006[uredi | uredi kod]

Red Portret Ime i prezime Početak mandata Kraj mandata Datum rođenja i smrti Stranka Napomena
6
(37)
Svetozar Marović 7.3.2003. 3.6.2006. 31.3.1955. - Demokratska partija socijalista Crne Gore Predsednik SCG je bio po položaju predsednik Saveta ministara.
(SCG je rasformirana 2006. sa čime je prestao i mandat)

Vidi još[uredi | uredi kod]

Literatura[uredi | uredi kod]

Spoljašnje veze[uredi | uredi kod]