Kontrola (menadžment)

Izvor: Wikipedija
Prijeđi na navigaciju Prijeđi na pretragu

Kontrola je faza menadžment procesa koja mora da omogući da se sve planirane aktivnosti i rezultati zaista i ostvare; njena suština se sastoji u monitoringu; kojim se meri, ocenjuje i upoređuje planirano i ostvareno poslovanje. Sistem kontrole funkcioniše na bazi povratne sprege, dok je primarni predmet kontrole uspešnost rada (valjanost izlaznih rezultata) koji ostvare ljudi pri upotebi resursa u okviru organizacije. Kontrolisanje je neophodno usled nemogućnosti menadžera da u potpunosti predvidi budućnost (stanje na tržištu, opšte ekonomske uslove, dostupnost i cenu resursa). Kontrolisati se može celokupno poslovanje ili samo delove: proizvodnju, zalihe, finansijsko poslovanje, kvalitet, cenu i troškove i izvodjenje pojedinačnih projekata. Prilikom kontrole moze se voditi principima:

  1. strateške tačke kontrole
  2. povratna veza
  3. fleksibilnost kontrole
  4. organizaciona prikladnost
  5. samokontrola
  6. direktna kontrola
  7. ljudski faktor

Proces kontrole može se podeliti u četiri faze: definisanje standarda i metoda merenja rezultata, merenje rezultata, poređenje rezultata sa standardima, preduzimanje korektivnih akcija. Može se obavljati pomoću finansijskih izveštaja, njihovom daljom analizom i preradom kako bi se dobile pouzdane mere kvaliteta poslovanja.